Viete správne recyklovať?

Mnoho výskumov zameraných na klimatické zmeny dokazuje, že tvorba odpadu a skleníkové plyny negatívne ovplyvňujú našu planétu. Plasty a plastové odpady znečisťujú moria a oceány, ktoré sú domovom množstva živočíchov, ktoré tieto plasty konzumujú, prípadne sa do nich zamotajú, čo má katastrofálny následok. Preto je dobré, aby čo najviac domácnosti pristúpilo k recyklácií a znížila tak zaťaženie morí. Ako správne recyklovať?

Ako Slováci recyklujú?

Dobrou správou je, zvýšilo recykláciu komunálneho odpadu z 30
na 36% v roku 2018.  Tieto percentá
sa môžu zdať zanedbateľné, avšak v porovnaní s rokom 2010 kedy sa
triedilo cca 10% komunálneho odpadu je to celkom pozitívny výsledok.

Najväčší podiel zohrávali kovy, ktorých recyklácia sa
zvýšila z pôvodných 220 na 347 tisíc ton. Ak by sa do komunálneho odpadu a jeho
recyklácie nezapočítavali kovy, štatistika by hovorila o náraste recyklácií
z 21 na 25 percent.

Môžeme povedať, že celkovo bolo za rok 2018 recyklovaných 818
tisíc ton komunálneho odpadu.

Ako správne recyklovať?

Dôležité je vytvoriť si systém. Napríklad, najviac odpadu a obalov
sa sústreďuje priamo v kuchyni, preto odporúčame do kuchyne, do priestoru
smetného koša umiestniť 4 nádoby rozdelené podľa druhu odpadu. Tým pádom môžeme
odpad recyklovať priamo v kuchyni. Moderné kuchynské linky majú zabudované
priečinky na recyklovanie priamo v skrinke, čo je výhodné z hľadiska dizajnu.
Smetné koše nikomu neprekážajú a sú priamo prístupné.

Reštaurovanie

Niekedy sa môžeme dostať k nábytku, ktorý slúžil starším
generáciám, prípadne máme v domácnosti nábytok, ktorý už stratil svoju
funkciu. Existuje množstvo návodov, ako dať starému nábytku nový dizajn. Obnovený
retro nábytok môže mať skvelý prínos s hľadiska dizajnu. Ak sa vám nechce,
alebo sa vám tento nábytok nehodí, môžete ho darovať alebo zaviesť po dohode do
najbližšieho bazáru.

Úspora miesta

Prázdne obaly od PET fliaš alebo mlieka zbytočne zaberajú
miesto, keď sú nafúknuté. Aby ste zmestili do nádoby na recyklovanie čo
najviac, odporúčame ich stláčať, čím sa zmenší ich objem. Tu vzniká otázka, ako
jednotlivé odpady správne recyklovať.

Plasty

 • Aj keď sa na prvý dojem môže zdať, že daný obal
  by mal ísť do plastov, realita môže byť iná. Napríklad, obaly z čistiacich
  prostriedkov, lepidiel, farieb, rozpúšťadiel, použitý kuchynský olej zaraďujeme
  medzi nebezpečný odpad, ktorý je potrebné odviesť priamo do zberného dvora.

Papier

 • Recyklácia papiera je o niečo jednoduchšia.
  Jediné čo by sme do koša na papier nemali hádzať, sú obaly znečistené mastnotou.
  Napríklad kartóny od pizze by sme mali dávať do zmiešaného odpadu, prípadne do
  kompostu. Novinové papiere alebo letáky, zviazané špagátom môžete zaviesť
  priamo do zberného dvora, kde vám vyplatia aspoň drobnú čiastku podľa hmotnosti
  doneseného papiera.

Elektro- odpad

 • Použité elektrosúčiastky, baterky, žiarovky, a podobne
  sa často dajú odniesť do obchodu, kde sa predávajú elektrospotrebiče alebo
  celkovo elektronika. V prípade väčších spotrebičov ako sú chladničky,
  niektoré obchody ponúkajú zľavu z ceny nového produktu, v prípade, že
  starý odovzdáte.

Sklo

 • Keramika, porcelán a autosklo nepatria do nádoby
  na recykláciu skla. Taktiež ani zrkadlá, ktoré sú zmesou kovu a skla.

Zmiešané materiály

 • V prípade, že je to možné, skúsime
  materiály od seba oddeliť a samostatne ich vytriediť podľa druhu odpadu.

VEDELI STE ŽE:

 • Umývačky riadu sú k vode úsporné v prípade,
  že umývačku naplníte do plna riadom
 • Ak to nie je potrebné, snažte sa pri pečení rúru
  otvárať čo najmenej (únik tepla)
 • na indukčnú dosku alebo sporák umiestňujte
  kastról podľa odporúčanej veľkosti nakreslenej na danej doske. Ak použijeme
  väčší priemer dna hrnca, napr. o 3 cm, spotreba energie sa zvýši o 30%.
 • pri varení sa odporúča používať pokrievka, ktorá
  môže ušetriť 15-50% energie.Zdroj: 321nabytok.sk – Viete správne recyklovať?

Ekologické stavby šetria nielen planétu ale aj peňaženku

Klimatické zmeny ovplyvňujú celú planétu, čo sa môže
časom prejaviť napríklad nedostatkom vody v dôsledku sucha. Najbližšie
roky sa síce nepredpokladá značná zmena klímy, avšak z dlhodobého hľadiska
sa určite klimatické zmeny prejavia. Napríklad voda je dôležitá nie len pre prežitie
človeka, vzhľadom na pitný režim, ale aj z hľadiska zavlažovania
poľnohospodárskeho odvetvia.

ECO HOME

S ohľadom na planétu je dobré znížiť plytvanie energiami,
čím môžeme ušetriť peňaženky domácností. Každá ekologická domácnosť či stavba ekologického
domu pomáha k šetreniu energiami. Pojmy ekologická domácnosť a ekologický
dom sa môžu zdrať rovnaké, avšak je tu určitý rozdiel.

Ekologická domácnosť

Domácnosť môžeme považovať za ekologickú ak sa snaží obmedziť
používanie plastov, recykluje plasty, sklo alebo papier, prípadne nakupuje ekodrogériu,
prírodnú kozmetiku, triedi bioodpad a nevypúšťa chemikálie do odpadov.

Byť ekologický môžeme byť aj tým, že budeme používať opakovateľne
používané nákupné tašky, deodoranty bez obsahu hliníka, osobnú hygienu z recyklovaných
a udržateľných materiálov a tak ďalej.

Dobrou správou je, že trend recyklácie sa čoraz viac rozširuje
a EU sprísňuje legislatívy týkajúce sa obalov a plastov. Ak by sa
legislatíva nesprísnila a ľudia by prestali byť ohľaduplný a ekologický,
môže sa stať, že do roku 2050 bude v mori a oceánoch plávať viac
plastového odpadu ako rýb. Situácia je dnes taká, že v oceánoch aktuálne pláva
viac ako 150 miliónov ton plastov a každý rok pribúda 5 až 13 ton ďalšieho
odpadu.

Ak by sme chceli tento fakt ignorovať, ignorovali by sme zároveň
aj naše budúce zdravie. Plasty v oceánoch nie sú škodlivé len pre biotopy,
ale aj pre zdravie človeka, nakoľko živočíchy plávajúce v moriach tento
odpad konzumujú a práve tieto živočíchy sa rybolovom dostávajú do
obchodných reťazcov.

Ekologický dom

Ekologické domy  (označované
tiež pasívne domy) sú postavené zo stavebných materiálov tak, aby bola ich
efektivita využitá čo najviac. Napríklad, ak je dom správne zaizolovaný,
spotrebuje približne 27% energie.

Spotreba energií v domácnosti sa môže znížiť aj vďaka
možnosti vykurovania budovy bez použitia klasického vykurovacieho systému ako
sú napríklad radiátory, podlahové kúrenie alebo kotol. Vykurovanie domácnosti
sa vykonáva pomocou slnka – zachytenej slnečnej energie.

Veľkú úlohu zohráva aj orientácia domu a osadenie okien.
Ak veľké okná osadíme na južnú stranu, môžeme v zime získať prírodné teplo
vniknutím slnečných lúčov a zároveň bude dostatok svetla počas dňa, vďaka
čomu sa zníži potreba použitia svietidiel.

Projekt pasívneho domu je navrhnutý tak, aby na južnej
(slnečnej strane) boli umiestnené izby ako je spálňa, obývačka, kuchyňa a v západnej
a severnej časti je umiestnená technická miestnosť, kúpeľňa, práčovňa.

Rekuperácia

Pasívne domy sú šetrné aj vďaka tesnosti, čím sa dosiahne
to, že vzduch uniká v minimálnej miere. Vetranie celého domu sa vykonáva
pomocou rozvodov rekuperácie, ktoré sú nainštalované v každej miestnosti a zabezpečujú
regulované vetranie.

Na vykurovanie sa používajú aj tepelné čerpadlá alebo spaľovanie
biomasy (pelety, brikety, štiepka). Niektoré pasívne domy sú naprojektované
tak, aby vedeli využívať dažďovú vodu na splachovanie, prípadne iné spracovanie.

A to najdôležitejšie je, že mesačné náklady na chod
domácnosti sa môžu pohybovať vo výške cca 40€, čo je oproti klasickej stavbe zanedbateľná
čiastka.Zdroj: mojastavba.eu – Ekologické stavby šetria nielen planétu ale aj peňaženku

Ovplyvňujú sny kvalitu spánku?

Je známe, že obyvateľstvo prežívalo sny počas spánku už v dávnej
minulosti. Často sa stávalo, že sny boli podkladom pre rozhodovanie v politike
alebo v spoločnosti, na základe rôznych vízií počas spánku. Prvé knihy,
vrátane Biblie sú plné odkazov na božské vízie počas spánku. Sokrates, Platón,
Aristoteles boli známy grécky filozofovia, ktorí vo svojich dielach spomínali
sny a spánok.

SNY

Prvé dielo s názvom „O snoch“ napísané
Aristotelesom v roku 350 BG, má vo svojom obsahu vetu „keď človek spí, v jeho
vedomí je niečo, čo človeka dokáže upozorniť na to, že to čo vidí je len sen“. Oblasti
spánku sa snažil venovať aj na vedeckej úrovni. Jeho teória bola, že spiaca
osoba sa zo sna zobudí, keď skončí proces trávenia. Táto teória je v súčasnosti
veľmi ľahko vyvrátiteľná, pretože snívanie nemá nič spoločné s trávením. Aj
keď je táto teória nesprávna, podnietila vedeckú komunitu ku zavedeniu
spánkovej vedy až do 20. storočia.

História spánku a snívania je celkom zaujímavá. Napríklad,
španielsky filozof súfista Ibn Arabi napísal v 12. storočí, že začínajúci
mystici majú schopnosť ovládať myšlienky v snoch.  V niektorých obdobiach, napríklad v stredoveku
boli sny spájané s čarodejníctvom a démonmi, o čo sa pričinil
kresťanský filozof Tomáš Akvinský. Spánok a sny našli svoje pochopenie následne
až v 17. storočí s príchodom osvietenstva.

Kniha interpretácie snov

Autorom tohto diela je Sigmunt Freud,  ktorý sa v diele tvrdí, že naša myseľ je
plná túžob a skrytých spomienok a sny ako také nemajú vplyv na predpovedanie
budúcnosti, ale odrážajú psychologický stav snívajúceho.  

Neskôr sa začali vykonávať rôzne výskumy spánku, vedci
začali dokumentovať fyziológiu spánku, merať mozgové vlny a študovať súvis
REM s fázami spánku. V súčasnosti sa výskumy vykonávajú meraním
elektrickej aktivity mozgu.

Aj keď vedci nevedia, prečo a ako snívame, niektorí
naznačujú, že snívaním môžeme stráviť každú noc približne dve hodiny. Najživšie
sny sa prejavujú počas REM spánku, v iných častiach spánku sú sny menej
živé.  Zaujímavé môže byť, že výskum na
cicavcoch a vtákoch preukázal, že dokážu vykazovať REM spánok. Na plazoch
a iných chladnokrvných zvieratách REM spánok dokázať nevedia.

Vplyv snov na kvalitu spánku

Ak sa spiacej osobe sníva príliš skutočný sen, môže sa
zobudiť a mať problém so zaspatím. Problémom so zaspávaním sa venoval
doktor Andrew Wieil, ktorý vymyslel metódu, ktorá je založená na 4 sekundách
nádychu, 7 sekúnd zadržať dych, 8 sekundové vydýchnutie ústam. Táto metóda má
doviesť spiaceho k spomaleniu srdcového tepu a ukľudniť myseľ.

Vo všeobecnosti spánkový cyklus delíme na fázu REM a NREM.
Rozdiel spočíva v tom, že REM zaberá 20-25% celovej doby spánku a je pre
ňu charakteristický rýchly pohyb očí. NREM zaberá zvyšných 75-80% a dochádza
v nej ku regenerácií tela.

Čo sa týka snov, tie sa odohrávajú predovšetkým vo fáze REM,
sú dlhšie, živšie a môžu mať určitý dej. Človek sníva aj vo fáze NREM,
avšak v tejto časti spánku sú sny kratšie, prípadne môže ísť len o krátky
okamih.

Na kvalitu spánku sa najhoršie prejavujú tzv. nočné mory,
alebo sny, v ktorých sa človek cíti ohrozený. Podľa prieskumu sa po nočnej
more sa človek budí nevyspatý a unavený, bez ohľadu na to, či spánok trval
odporúčaných 7,5 až osem hodín.

Existujú aj lucidné sny, ktoré predstavujú vedome snívanie,
pri ktorom si človek uvedomuje, že sníva a môže sa do sna zapojiť.

Výskumy a štúdia snov by mohla mať v budúcnosti pozitívny
efekt pri liečbe psychotických pacientov, prípadne pri dopadnutí páchateľa,
pomocou rekonštrukcie tváre uloženej v zrakovej časti mozgu.Zdroj: svetmatracov.sk – Ovplyvňujú sny kvalitu spánku?

Je dobré dopriať si poobednú siestu?

Spánok je pre človeka veľmi dôležitý, pretože sa prostredníctvom
spánku naše telo regeneruje a dodáva nám potrebnú energiu počas celého
dňa. Jeho dôležitosť si uvedomujú aj vedci, ktorí sa snažia oblasť spánku čoraz
viac preskúmať. Nás dnes zaujímalo, ako a či vôbec pomáha spánok cez deň,
prípadne ako dlho si môžeme zdriemnuť.

Odporúčaný čas spánku

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Ľudia a ľudské
potreby sa líšia, pretože každý z nás má individuálne potreby. Napríklad,
niekomu postačuje spať 6 hodín, iný potrebuje 8 hodín, aby sa dobre vyspal. Odporúčaná
dĺžka sa teda pohybuje medzi 6-8 hodinami.

Spánok, ktorý trvá dlhšie ako 8 hodín uškodí telu viac,
ako spánok kratšej dĺžky. Preto ak je to možné, namiesto dlhého vyspávania využite
možnosť poobedného zdriemnutia. Nezabudnite ale, že ani poobedné
zdriemnutie netreba preháňať
a aby ste si úplne
nerozhádzali svoj nočný režim, nespite poobede viac ako 20 min.

Ak sa vám podarí zaspať na dlhšie, na hodinu alebo hodinu a pol,
v podstate to nevadí. Telo by si malo v takomto dlhšom čase oddýchnuť
lepšie a osviežiť mozog. Ak si ale pridáte hodiny spánku poobede, je dobré
si z nočného spánku ubrať. Namiesto 8 hodinového spánku prejsť napríklad
na 6,5 hodinový režim.

Okoliu sa môže zdať poobedná siesta ako prejav
lenivosti, avšak je to prirodzená reakcia človeka.
Každý z nás sa
po dobrom obede, rannom včasnom vstávaní a po pracovnom vyťažení má chuť uložiť
na gauč a spať až do večera. Veľa ľudí siahne namiesto spánku po káve,
prípadne viacerých šálkach kávy počas dňa. O tom, že je poobedné
zdriemnutie prirodzené hovorí aj fakt, že v krajinách ako je napríklad Španielsko
je dodnes zvykom na chvíľu si zdriemnuť v poobedných hodinách.

Dôležité je spomenúť, že zdriemnuť by sme si mali v čase
obeda. Ak sa človeku podarí zaspať v neskorších hodinách ku večeru, môže sa
zobudiť ešte viac unavený a v neskoršom čase sa mu nepodarí zaspať
vôbec. Ak ste pred večerou unavený, namiesto ľahnutia do postele sa skúste ísť
prejsť alebo vykonávať rôzne aktivity.

Naopak, ak zaspíme na krátky čas v trvaní niekoľkých
sekúnd alebo minút, takýto spánok pre človeka nemá žiaden význam.

Ako si popri nočnom režime dopriať aj poobednú siestu?

Počuli ste už niekedy o polyfázickom spánku? Nie?
Nevadí. Ak by sme tento pojem mali preložiť do slovenčiny, preložili by sme ho
ako mnohofázový spánok. Pod týmto pojmom si predstavte spánkový
režim, v ktorom si človek dopraje okrem hlavného nočného spánku aj zdriemnutie
v poobedných hodinách
.

Polyfázický spánok nie je vymyslený názov marketingu. Viac menej,
už od malička človek nevedome tento spánok zažiť. Napríklad, keď vezmeme do úvahy
dojčatá, tie spia okrem hlavného nočného spánku aj doobeda a zároveň aj
poobede počas jedného dňa.
Tento cyklus sa naruší približne vo veku, kedy dieťa
začne chodiť do škôlky a prechádza na hlavný nočný spánok a spánok poobede.
V školskom veku deti prechádzajú na „dospelácky režim“ a sú naučené
spať len počas hlavného nočného spánku.

Polyfázický spánok – ako funguje?

Polyfázický spánok má svoj režim. Niekto, kto spí viac krát cez
deň kedy sa mu zachce, nemá automaticky polyfázický režim spánku. Základom je skrátenie
nočného spánku o čas, ktorý si doprajete v poobedných hodinách.

Polhodina spánku poobede, nahradí približne 2 hodiny
nočného spánku.

Organizmus sa naučí efektívne a maximálne využiť všetky
pozitíva spánku, vďaka čomu môže človek spať kratšie a zároveň si dopraje
viac oddychu.

Polyfázický spánok sa skladá z 5 fáz, o ktorých sa môžete dozvedieť v nasledujúcom článku.

The post Je dobré dopriať si poobednú siestu? appeared first on Stavebné centrum.Zdroj: stavebnecentrum.sk – Je dobré dopriať si poobednú siestu?

Ako zariadiť detskú izbu, tak aby boli deti spokojné?

Ak ste sa rozhodli, že
deťom doprajete vlastnú izbu, je dobré si všetko dopredu premyslieť. Dôležité sú
otázky, či bude izba pre jedno dieťa alebo viac detí, aký je vekový rozdiel alebo
pohlavie detí. Ak to vek detí dovolí, je dobré, aby ste s nimi pri zariaďovaní
spolupracovali. Ako zariadiť detskú izbu tak, aby ste boli spokojný vy aj vaše
deti?

Premýšľate dopredu

Skôr ako sa rozhodnete vbehnúť do obchodu nakúpiť nábytok a potrebné
veci, je dobé ak si spravíte náčrt a predstavu, čo vlastne chcete
dosiahnuť. Ak sa jedná o novú detskú izbu, dôležité je načrtnúť a následne
vypočítať veci týkajúce sa stavebného materiálu ako sú podlahy, tapety, farby,
prípadne dvere. Všetko si nakreslite.

Farby do detskej izby

Viac menej záleží od vašej peňaženky. Ak máte chuť a prostriedky
meniť izbu zároveň s dospievaním dieťaťa, môžete ju každoročne prerábať.
Ak ste pragmatický, odporúčame zariaďovať izbu v pastelových farbách,
prípadne s tapetami, ktoré sa dajú dať ľahko dole. Maľované kreslené
postavičky na stenách sú v detskom veku pekné, avšak staršie deti to už
nemusia oceniť.

Ak sa bude jednať o dievča, niektoré mamy majú
predstavu o žiarivo ružovej farbe a ladiť väčšinu vecí do ružova. Ružová
farba dievčatám pristane, no keď vyrastú, môžete nám veriť, že to nie je väčšinou
ich obľúbená farba. Ak chcete dopriať menšej slečne ružové farby, odporúčame
voliť biele steny s ružovými doplnkami, ako sú napríklad kvetináče,
nálepky, záclony, kresielka atď. Avšak, všetko volíme z mierou.

Spoločná izba pre dve deti

Ak majú izbu obývať deti dve, bolo by dobré zistiť, aké majú
spoločné záujmy.  Spomedzi farieb môžeme
zvoliť žltú, zelenú, oranžovú, bledomodrú, prípadne kombinácia farieb. Ak chcete
spestriť steny detskými doplnkami, zvoľte skôr zvieracie motívy alebo zistite,
či majú deti obľúbenú rozprávku.

Rozdelenie izby do rôznych zón

Priestor pre deti by ste mali rozdeliť pre jednotlivé
činnosti, ktoré dieťa vykonáva. Najčastejšie detskú izbu rozdeľujeme do štyroch
zón.

 Do prvej zóny
zaraďujeme priestor na spanie. Sem umiestňujeme posteľ. V prípade dvoch
detí tento priestor budeme musieť rozdeliť na dve samostatné zóny.

Druhá zóna slúži na účely vzdelávania. Sem by sme mali
umiestniť písací stôl, poličky na školské veci prípadne iné potrebné doplnky do
školy.

Tretia zóna je vyhradená na hranie a kreativitu. Tu by
mali mať deti svoj raj na zemi v podobe hračiek, mäkčenej podložky na
hranie. Deťom môžete dopriať aj tvorivý kútik, kde budú môcť maľovať, kresliť, prípadne
hrať rôzne logické hry. Nemali by sme zabúdať aj na detské knižky.

Posledná, štvrtá zóna je zameraná na oddych dieťaťa. V dnešnej
dobe je používanie počítača deťmi považované za samozrejmosť. Dôležité je, aby k nemu
nemali prístup pred spaním a aby ste mali možnosť kontroly ich činnosti na
internete.

 Tým, že priestor rozdelíme
do zón, získame organizovanú a funkčnú izbu. Tým pádom zabránite tomu, aby
bol tento priestor preplnený bez praktického rozloženia. Organizovanosť izby
docielime aj pomocou rôznych plastových boxov, regálov, zásuviek, stojanov či
iných prvkov, ktoré nám pomôžu vytvoriť usporiadaný celok. V súčasnosti sa
plastové úložné boxy alebo látkové koše na hračky vyrábajú aj v detských motívoch,
čo nám môže pomôcť aj z hľadiska dekorovania izby.

Poschodová posteľ v detskej izbe

Jej výhodou je, že dokáže šetriť priestor v izbe. Či už
dieťa spí hore alebo dole, na spánku sa to neprejaví. Logicky však ťažšie deti
spávajú dole a tie ľahšie posielame spať hore. Viac ako na výške postele
záleží na podklade na ktorom dieťa spí. Ak budete kupovať poschodovú posteľ,
presvedčte sa, že je vybavená kvalitnými matracmi. Lacné penové matrace nie sú
pre detskú chrbticu vhodné, preto sa odporúča kupovať matrac vhodný pre deti a teda
vyberáme matrace, ktoré sú tuhšie (napr. stredne tvrdé).

Niektoré poschodové postele ponúkajú výhodu v tom, že
poskytujú množstvo úložných priestorov.

The post Ako zariadiť detskú izbu, tak aby boli deti spokojné? appeared first on Spi lepšie ako dobre!.Zdroj: slad.sk – Ako zariadiť detskú izbu, tak aby boli deti spokojné?

Je vlastná detská izba pre deti dôležitá?

Deti sú v našom živote
dôležitou súčasťou. Výchova detí je náročná a dlhá cesta a zároveň dôležitá
časť ich života. Mnoho rodičov už od začiatku uvažuje, či dopriať svojim
ratolestiam vlastnú izbu alebo zdieľanú izbu s rodičmi. Je vlastná izba tá
správna cesta?

Vlastná izba – áno alebo nie  

Niektorí rodičia by aj chceli dopriať deťom vlastnú izbu, no
dispozičné riešenie domácnosti to nedovolí. V tom prípade nie je moc na
výber. Teda, jednou z možností je presťahovanie „rodičovskej spálne“ do
obývačky, avšak nepohodlie rodičov sa časom preukáže na nálade a nervozite.
Navyše, dlhodobé spanie na rozkladacom gauči nie je zdraviu prospešné, čím si
človek môže privodiť problémy s chrbticou a kvalitou spánku. Iba ak
by sa návšteva usádzala v obývačke do manželskej postele a to si teda
predstaviť nevieme.

Preto, ak plánujete
deti, dobré je vopred rozmýšľať nad bývaním a počatom izieb v dome.

Druhá možnosť je tá, že má domácnosť dostatok priestoru pre
všetkých, či už pre deti alebo rodičov. V tom prípade je jasné, že osobitné
izby všetkým prospejú.

Výhody detskej izby

Hlavnou výhodou je, že sa deti naučia zodpovednosti a samostatnosti. Vo vlastnej detskej izbe
by si mali upratovať, dávať pozor na veci, hračky, postlať si posteľ, odniesť
špinavú bielizeň do koša atď. Samozrejme, menším deťom treba s tými prácami
pomáhať, no s pribúdajúcim vekom by ich mali zvládnuť robiť samé. Dôležité
je, aby si to mama v domácnosti uvedomovala a nerobila tieto činnosti
až do dospelosti dieťaťa.

Oddelené izby oceníte
aj v prípade, že na návštevu príde iné dieťa alebo váš známy.
Tým, že majú
deti vlastný priestor, nebudú vás rušiť počas návštevy a naopak, detské
hry zostanú za dverami detskej izby.

Ďalšia výhoda spočíva v tom, že deti chodia väčšinou spávať v inom čase ako rodičia. Mnoho rodičov
pozerá večer televízor, ktorý spánok narúša a to nie len ten detský. Deťom
sa bude lepšie zaspávať vo vlastnej izbe, avšak dbajte na to, aby nepozerali TV.
Ak sa im nedarí zaspať, môžete im pustiť
audio nahrávky rozprávok alebo im pomôžte čítať knihy.
Čítanie kníh je
prospešné pre detskú fantáziu a kreativitu, a zároveň môžete tráviť
viac času s deťmi.  

Tak ako aj vy pri práci potrebujete kľud a sústredenie,
tak aj deti potrebujú pri vypracovávaní
domácich úloh kľudné prostredie
. Nezabudnime na fakt, že deti sú nezbedné a preto
by ste ich mali raz za čas skontrolovať, či majú úlohy naozaj vypracované. Dôležité
je, že ak za vami prídu s prosbou o pomoc s úlohou,
vypracovávajte ju zároveň s deťmi a nie namiesto detí.

Dve deti v spoločnej izbe

Aby malo každé dieťa vlastnú izbu je skoro nereálne, hlavne
vo viac početných rodinách. Problém
spoločnej detskej izby môže nastať, ak je medzi deťmi veľký vekový rozdiel,
avšak má aj niekoľko výhod.

Súrodenci v jednej izbe sa naučia riešiť konflikty a sociálne správať. Niektoré deti
sa boja v noci samé spávať, avšak prítomnosť ich súrodenca  ich môže 
upokojiť a dodať potrebnú istotu.

Ďalšia výhoda môže
byť tá, že sa
deti naučia hračky požičiavať
a zároveň si ich od súrodenca vypýtať.
Naučia sa tiež, že je zlé
zobrať si veci bez dovolenia. Preto, aby sa deti vzájomne akceptovali je dobré
rozdelenie hračiek tak, aby bolo jasné, čo komu patrí.

Hračky mladšieho
súrodenca umiestňujeme do nižších poličiek, staršieho do vyšších
. Pri
zariaďovaní izby (ak to vek detí dovolí) využite ich spoluprácu. Tak si deti
rozdelia svoje územie už od začiatku s vašou pomocou. Nábytok detí môžeme
rozlíšiť pomocou farieb, nálepiek alebo iných obrázkov.

Podľa skúsenosti vieme, že malým deťom neprekáža, ak sa majú
deliť o izbu so svojim súrodencom.

The post Je vlastná detská izba pre deti dôležitá? appeared first on Spi lepšie ako dobre!.Zdroj: slad.sk – Je vlastná detská izba pre deti dôležitá?

Veci, ktoré sa o spánku tvrdia, avšak v skutočnosti nie sú pravdivé

8 hodinový spánok je zbytočný luxus

Toto tvrdenie nie je pravdivé. Väčšina lekárov a vedcov,
ktorí sa venujú skúmaniu spánku sa zhodlo na tom, že ideálna dĺžka spánku pre
človeka je 7,5 až 8 hodín. Za tento čas sa telo dostatočne zregeneruje a získa
potrebnú energiu na celý deň. Niektorí ľudia tvrdia, že spánok ku životu vôbec
nepotrebujú avšak opak je pravdou. Len 5% ľudí, ktorí tvrdia že nepotrebujú 8h
spánok ho naozaj nepotrebujú. Ostatní klamú sami sebe a škodia zbytočne
svojmu zdraviu. Ak telu nedoprajeme dôležitý odpočinok, prejaví sa to na
imunite, kvalite pleti, u mužov sa znižuje hladina testosterónu, zvyšuje
sa riziko srdcových a cievnych chorôb a ďalších mnoho negatív.

Problémom dlhodobej nespavosti je hlavne nepozornosť,
problémy s motorikou a problémy s pamäťou. Veľmi nebezpečná je aj
únava za volantom, ktorá má za následok dopravné nehody.

Podľa Wall Street Journal, článku vydaného v roku 2011
existuje tzv. nespiaca elita. Ide o skupinu ľudí, (1-3% ľudí) ktorí o sebe
tvrdia, že spánok vôbec nepotrebujú a venujú sa radšej práci. Patrí sem
napríklad Marissa Mayer (ex-ceo Yahoo), Jack Dorsay (CEO Square a Twitteru)
atď.

Starší ľudia nepotrebujú veľa spánku

Aj keď mnoho starších ľudí vstáva skoro ráno netreba zabudnúť,
že aj zavčasu zaspávajú. Ku skorému vstávaniu tiež prispievajú poobedné siesty
alebo podriemkavanie počas dňa. S vekom sa mení len pomer plytkého a hlbokého
spánku a teda, čím je človek starší, tým viac regeneračnej fázy pribúda.
Pri malých deťoch prevažuje plytký spánok, pretože prijímajú veľa informácií,
ktoré sa ich mozog snaží spracovať.

Zásoba spánku

Zaužívaným zvykom skoro všetkých ľudí býva to, že to čo
nenaspia cez týždeň sa snažia dospať cez víkend. Avšak, nič také ako zásoba spánku
neexistuje. Ak by sme aj spali cez pracovné dni 6h namiesto odporúčaných
7,5-8h, od pondelka do piatku by nám chýbalo 7,5 hodiny spánku.

Ak by sme tento čas chceli dohnať cez víkend, museli by sme si
v sobotu a nedeľu poobede zdriemnuť približne na 3 hodiny. Okrem
toho, že si človek kompletne naruší spánkový cyklus v nedeľu večer by sa
nám nedalo zaspať a pondelkové rána by boli ešte horšie ako sú.

Spoliehanie sa na prášky na spanie

Liekom na spanie by sme sa mali vyhýbať čo najviac. Okrem toho,
že si na tieto lieky človek rýchlo zvykne, narúšajú prirodzené zaspávanie. Bohužiaľ,
v prípade, že sa niektorým ľudom nedarí dlhší čas zaspať v normálnom čase,
použijú lieky na spanie namiesto toho, aby zlepšili svoju spánkovú hygienu. Treba
si uvedomiť, že spánok ovplyvňujú predovšetkým aktivity, ktoré vykonávame počas
celého dňa. Ak prichádzajú problémy so zaspávaním, treba urobiť v živote určité
zmeny.

Najčastejšie návyky, ktorými si vieme privodiť naučenú
nespavosť je sledovanie televízie alebo seriálov pred spaním, konzumovanie ťažkých
a mastných jedál pred spaním, nedostatok pohybu počas dňa alebo naopak
cvičenie tesne pred spaním.

Po alkohole sa lepšie spí

Jedno pivo na večer určite nezaškodí, ak naozaj pri jednom
pive zostaneme. Niektorí ľudia veria tomu, že po alkohole sa zaspáva jednoduchšie.
Teoreticky to pravda môže byť, alkohol je tlmiaca látka, ktorá pomôže odstrániť
stres z celého dňa a tým pádom zaspíme s „prázdnou hlavou“. V skutočnosti
nás alkohol pripraví o hlboký spánok, ktorý je pre telo potrebný. Namiesto
regenerácie sa telo snaží zbaviť alkoholu a nezabudnime na ťažké rána po veľkej
konzumácií alkoholu.

Väčšia únava, lepší spánok

Tento mýtus zaraďujeme tiež medzi nepravdivý. Ak to počas
dňa preženieme, extrémna únava nám môže spôsobiť väčšie problémy so zaspávaním
ako keby sme nerobili cez deň nič. Ak sa aj podarí zaspať, spánok bude plytký a neprinesie
nám potrebnú energiu do nového dňa.

The post Veci, ktoré sa o spánku tvrdia, avšak v skutočnosti nie sú pravdivé appeared first on Stavebné centrum.Zdroj: stavebnecentrum.sk – Veci, ktoré sa o spánku tvrdia, avšak v skutočnosti nie sú pravdivé

Počuli ste už o polyfázickom spánku?

Potrebná dĺžka spánku pre každého človeka
je rôzna. Lekári odporúčajú aspoň 8 hodín spánku denne.
Niekto však potrebuje spať  len 2-4
hodiny, iný sa budia aj po 8 hodinách spánku nevyspatý. Ako je
možné, že tí čo spia menej majú viacej energie? Počuli ste pojem polyfázický spánok?

Polyfázický spánok – čo to vlastne je

Jednoducho
povedané, ak človek spí raz za deň, hovoríme o monofázickom spánku. Ak
človek spí v noci a zdriemne si aj popoludní, ide o bifázický spánok. Ak sa človeku podarí zaspať 3x denne v rôznych časoch, ide o trifázický spánok.

Polyfázický môžeme chápať ako mnohofázový spánok. Teraz mnoho ľudí môže napadnúť, že sú radi, ak sa im vôbec podarí večer zaspať, nie to spať počas dňa. Avšak, netreba zabudnúť na obdobie detstva. Ako deti sme spávali aj 18
hodín denne. Do trojfázového spánku patria napríklad dojčatá. Okrem
nočného spánku spia doobeda a poobede.

Čím viac deti starnú, tým častejšie
sa vynecháva popoludňajší spánok. Tento stav nebýva dobrovoľný, ide skôr o požiadavky okolia ako požiadavky malého
organizmu. Deti sa postupne prispôsobujú biofázickému režimu spánku
približne v predškolskom veku.

Nástupom do školy sa odstraňuje doobedňajší spánok a prechádza sa ku jednému hlavnému nočnému spaniu.

Okrem detí môžeme sledovať rôzne fázy spánku po celom svete. Napríklad Taliansko alebo Španielsko má pracovný režim rozdelený na dve časti. Tým pádom vzniká priestor pre poobednú siestu, ktorú ľudia využívajú na regeneráciu a okrem tejto výhody, môžu byť hore neskoro do noci.

Príkladom tiež môžu byť tropické krajiny,
kde je ekonomika založená predovšetkým na
poľnohospodárstve. Ľudia sa neprispôsobujú pracovnému času v
kancelárií ale riadia sa predovšetkým slnkom.

Tropické krajiny majú určité časti dňa
veľmi horúce, kedy sa pracovať jednoducho vôbec nedá. Preto ľudia vstávajú veľmi skoro, ešte za tmy, aby mohli využiť chladnejšie ranné hodiny. Tým pádom vzniká priestor na poobedný spánok, prípadne na spánok, ktorý je kedykoľvek  potrebný.

Ako funguje polyfázický spánok?

Hlavnou úlohou je snaha o skrátenie nočného spánku. Skrátený nočný spánok je nahradzovaný krátkymi zdriemnutiami o dĺžke 20 až 30 min.

Dĺžka
zdriemnutí nesmie presiahnuť 30 min, pretože by
mohli mať opačný účinnok a namiesto regenerácie by malo zdriemnutie za následok únavu. Tým, že nám ide o skrátenie hlavného spánku, získame čas na poobedné zdriemnutie, ktoré má väčší efekt ako dlhý nočný spánok.

Napríklad, ak človek spí 8h denne v jednej nočnej fáze a rozhodne sa prejsť na bifázický spánok, nočný spánok dokáže skrátiť o dve hodiny. Aby sme tieto dve hodiny spánku získali, je potrebné spať popoludní iba 20-30 minút. Tým pádom človek ušetrí 1,5h času denne, 9h týždenne alebo 432h ročne.

Kde môže nastať
problém?

Ak sa
rozhodnete prejsť na polyfázický spánok, tým pádom budete
spať niekoľko krát denne. Ak je vaše okole zvyknuté na klasický režim, moc sa im vaše konanie páčiť nebude. Váš partner môže
vyžadovať pozornosť počas dňa, prípadne odsudzovanie a posmešky okolia vás môžu od polyfázického spánku odradiť.

Môžete vyskúšať test, kedy parner bude spať v normálnom režime, vy sa pokúsite o polyfázický spánok a môžete
porovnať koľko voľného času budú mať obe
strany, prípadne ako bude na koho vplývať únava.

Vplyv polyfázického spánku na zdravie človeka

Vzhľadom na to, že táto oblasť spánku nie je ešte kvalitne preskúmaná, nevieme doposiaľ o žiadnych štúdiách zaoberajúcich sa vplyvom polyfázického spánku na zdravie človeka a teda nevieme s určitosťou zhodnotiť, či tento druh spánku pôsobí pozitívne alebo negatívne na celkové zdravie.

The post Počuli ste už o polyfázickom spánku? appeared first on Spi lepšie ako dobre!.Zdroj: slad.sk – Počuli ste už o polyfázickom spánku?

Koho postihuje spánková apnoe najčastejšie? Sú to muži alebo ženy?

Syndróm spánkového apnoe postihuje ľudí po celej planéte. Len v Poľsku má podľa štatistík problémy približne 13 mil. obyvateľov. Okrem dospelých tento syndróm postihuje aj deti a starších ľudí. Čo je syndróm spánkového apnoe a ako sa lieči?

Syndróm spánkového apnoe

Ľudovo povedané chrápanie môže byť spôsobené zdravotným stavom alebo kvôli svalstvu na hrdle. Preto apnoe delíme na OSA – obštrukčný typ (vplyvom zúženia hrdla), ktorý sa vyskytuje najčastejšie a centrálny typ, ktorý spôsobuje porucha v oblasti mozgu.

V normálnom režime spánku, bez chrápania dochádza k vdychovaniu vzduchu cez ústa a hrdlo do pľúc v pravidelnom rytme a naopak. Spiaci človek, ktorý trpí syndrómom spánkového apnoe má dávky vzduchu pravidelne prerušované. V niektorých prípadoch môže dôjsť ku úplnému zastaveniu dodania kyslíka čo spôsobí, že sa spiaca osoba náhle zobudí na nedostatok kyslíka. Väčšinou, ak to spiacej osobe nepovieme ani netuší, že sa počas spánku dusí a budí.

Tým, že je človek pravidelne počas noci zobudený, o kvalite spánku sa nedá ani rozprávať. Chrápajúci má následne rozhádzaný celý deň sprevádzaný únavou, podráždenosťou a ak spánková apnoe pretrváva dlhšie, môžu sa vyskytnúť problémy s pamäťou a koordináciou.

Podľa našich zistení trpí syndrómom spánkového apnoe približne 5-10% dospelých na Slovensku a 3% detí. Môžeme povedať, že mužov postihuje dva krát viac ako ženy. V prípade mužov sa jedná o čas približne po dosiahnutí veku 40 rokov. Pri ženách bol syndróm spánkového apnoe diagnostikovaný predovšetkým v tehotenstve, kedy má žena opuchnuté telo a dýchacie cesty. V prípade detí ide o opuchnuté mandle, ktoré spôsobujú problémy.

Syndróm OSA

Dnes sa budeme venovať predovšetkým obštrukčnému typu apnoe a to z toho dôvodu, že sa vyskytuje najčastejšie. Ako sme už spomínali, má súvis so svalmi na hrdle. Tieto svaly človek potrebuje na hovorenie, dýchanie či prehĺtanie avšak, počas spánku sú menej aktívne. Niektorí spiaci nemajú problém pri zúženom hrdle s chrápaním.

Príjem kyslíka je pre človeka veľmi dôležitý. Ak sa jeho príjem zastaví, dochádza k poklesu hladiny kyslíka v krvi.

U koho sa vyskytuje?

Okrem detí, dospelých a starších osôb, sú rizikové faktory obezita, alkohol, lieky na spanie a fajčenie. Okrem týchto faktorov môže byť príčina vzniku OSA spôsobená vývojom lebky človeka, kedy mohlo dôjsť ku vyvinutiu menšej tváre a úst a preto je jazyk priveľký pre malé ústa.

Ako sa OSA prejavuje?

Obštrukčný typ sa prejavuje predovšetkým hlasným nočným chrápaním a následnej únave počas celého dňa. Po čase, kedy syndróm nebol liečený môže dôjsť ku nespavosti, ktorá sa prejavuje negatívne na zdraví.

Problém býva u osôb, ktoré nemajú partnera alebo inú osobu, ktorá by dotyčnej osobe oznámila, že silno chrápe. Chrápajúci človek si počas noci jeho stav a budenie neuvedouje a tým pádom pripisuje dennú únavu a problémy s energiou prepracovanosti.

OSA sa prejavuje tiež chodením na záchod, pocity dusenia počas noci, ranné bolesti hlavy, dni bez energie, problémy s motorikou, sústredenosťou a pamäťou.

Kde sa dá vyšetriť?

O tom, či je potrebné navštíviť špecializovanú ambulanciou môže pomôcť rozhodnúť dotazník, ktorý môžeme nájsť napríklad na tomto odkaze – klikni tu.

V dotazníku sú otázky týkajúce sa veku, pohlavia, váhy, zdravia atď. Podľa počtu odpovedí „ano“ sa zistí, či človek patrí to kategórie s nízkym, stredným alebo vysokým rizikom. Podľa výsledku sa odprúča návšteva všeobecného lekára, ktorý ďaľej určí závažnosť a môže nariadiť návštevu špecializovaného doktora.

Diagnostika sa môže následne vykonávať pomocou pulznej oximetrie. Ide o domáce meranie počas spánku a neskôr pomocou polysomnografického vyšetrenia, ktoré meria silu dýchania a prúdenie vzduchu počas spánku.Zdroj: mojastavba.eu – Koho postihuje spánková apnoe najčastejšie? Sú to muži alebo ženy?

Spánková apnoe trápi až 10% ľudí na Slovensku

Pojem chrápanie pozná naozaj každý. Či už rodinný
príslušníci chrápajúcej osoby alebo samotná osoba ktorá trpí chrápaním. Avšak,
málokto vie že existuje spánková apnoe, ktorá s chrápaním súvisí. Čo to je,
a ako sa lieči?

Spánková apnoe

Správne povedané syndróm spánkového apnoe. Pri normálnom
režime spánku dochádza k pohybu vzduchu od úst cez hrdlo do pľúc a von
v pravidelnom rytme. Pri spánkovom apnoe sú dávky vzduchu pravidelne
prerušované, prípadne dôjde ku úplnému zastaveniu. Spiaca osoba sa zobudí na
nedostatok kyslíka.

Rozlišuje 2 syndrómy a to obštrukčný a centrálny typ.

Obštrukčný typ ( OSA) – dýchanie sa zastavuje pre zúženie (uzáver) hrdla. Vyskytuje sa najčastejšie.

Centrálny typ – dýchanie sa zastavuje z dôvodu zmien rytmu dýchania pri poruche v oblasti mozgu.

Spánková apnoe sa neprejavuje len v noci, ale ovplyvňuje
aj činnosti počas dňa a môže mať dlhodobý vplyv na zdravie.  5-10% ľudí na Slovensku trpí týmto syndrómom.
Podľa štatistík častejšie postihuje mužov ako ženy.

OSA – obštrukčný typ

Na prehĺtanie, hovorenie a dýchanie používame svaly, ktoré obklopujú hrdlo. Tieto svaly sú počas spánku menej aktívne, čo môže spôsobovať zúženie hrdla, ktoré u väčšiny neovplyvňuje dýchanie. Osobám, ktoré zúženie hrdla ovplyvňuje dýchanie, môže dôjsť ku čiastočnému (hypopnoe) alebo kompletnému zablokovaniu prietoku vzduchu. Spiaca osoba môže mať aj čiastočné alebo kompletné zablokovanie počas spánkového cyklu.

Tým, že je prerušená dodávka kyslíka dochádza k poklesu
hladiny kyslíka v krvi. V niektorých prípadoch sa môže spiaci zobudiť
s pocitom dusenia. Najčastejšie dochádza ku stavu, že sa chrápajúci úplne neprebudí,
stále chrápe a po chvíli sa zhlboka nadýchne. Spiaci tieto zobudenia často
neregistruje, avšak prejaví sa to na kvalite spánku.

Najčastejšie sa vyskytuje v strednom až staršom veku, u mužského
pohlavia, ľudí s obezitou, s používaním alkoholu a rôznych sedatív.

Príčiny

 • Jednou
  z príčin je vývoj lebky a kostí tváre, kedy mohlo dôjsť ku vyvinutiu
  menšej tváre, menších úst a kvôli tomu je jazyk príliš veľký pre malé
  ústa. Jedná sa teda o genetiku, ktorá sa môže vyskytovať u viacerých rodinných
  príslušníkov.
 • Druhou
  príčinou môže byť obezita.
 • U detí
  sa spánková apnoe vyskytuje kvôli zväčšeným mandliam.

Symptómy

Medzi hlavné symptómy môže patriť
hlasné chrápanie únava počas dňa alebo insomnia – nespavosť. Niektorí spiaci
nemajú partnera, ktorý by im oznámil že majú problém s chrápaním. V týchto
prípadoch spiaci pripisujú únavu prepracovanosti a veku. Tým, že nevedia
určiť ,že ide o príčinu syndrómu OSA, nevedia ho liečiť včasne a dochádza
k jeho podceňovaniu.

Medzi ostatné symptómy môže patriť
nekvalitný spánok, pocity dusenia počas noci, ranná bolesť hlavy, budene na
močenie, rána bez energie, ťažkosti s koncentráciou a problémy s pamäťou.

Kde robia vyšetrenia?

Existujú rôzne internetové stránky,
kde vám vyhodnotia výsledok pomocou vyplneného dotazníka. Avšak, najlepšie je
navštíviť osobne špecialistu spánkovej medicíny, ktorý určí diagnózu pomocou
príznakov,  fyzikálnom vyšetrení a testov.

Napríklad, ak je obvod hrdla u mužov
viac ako 17 cm a u žien viac ako 16 cm môže ísť o vysoké riziko syndrómu
OSA.

diagnostika

 • Pomocou pulznej oximetrie (doma počas spánku)
 • Polysomnografické vyšetrenie (sila dýchania a prúdenie
  vzduchu)

Liečba

 • CPAP – spiaci je napojený na prístroj pomocou tvárovej
  masky. Tento prístroj udržiava otvorené dýchacie cesty.
 • Spanie na boku
 • Redukcia hmotnosti
 • Obmedzenie alkoholu a medikamentov
 • Dentálne protetické pomôcky
 • Chirurgická liečbaZdroj: 321nabytok.sk – Spánková apnoe trápi až 10% ľudí na Slovensku