Ako znížiť náklady na bývanie? Fotovoltaické systémy ako jedna z možností

Medzi obnoviteľné zdroje
elektrickej energie patria solárne
elektrárne
. Výhoda solárnych elektrární spočíva v šetrení životného prostredia,
najmä od skleníkových plynov, ktoré sa v atmosfére vyskytujú. Avšak, ich hlavná
výhoda spočíva v šetrení peňaženky spotrebiteľov z hľadiska platieb
za elektrinu. Pre rodinné domy sú v ponuke elektrárne s výkonom do 30
kW.

Fotovoltaické strešné systémy 

Práve stúpajúce odberné ceny elektrického prúdu sú najväčšou motiváciou k ich obstaraniu. Otázkou je, či máte záujem energiu zo Slnka využívať pre výrobu elektrickej energie alebo pre solárny ohrev vody.

Návratnosť investície 

Solárne panely sa vyznačujú dlhou životnosťou. Jedná sa o dobu 25 až 30 rokov, počas ktorých vám budú šetriť náklady. Predpokladaná návratnosť investície sa nedá určiť presne, avšak je veľmi pravdepodobné že sa vám vaša investícia vráti do 10 rokov. Všetko závisí od rôznych faktorov, ako je spotreba energie v domácnosti za rok, cena obstaraného systému atď.

Off-grid systémy 

Použitie týchto systémov najčastejšie nájdeme na chatách,
záhradách či viničných domčekoch, chatkách v horách alebo v karavanoch,
či iných ťažko dostupných miestach, kde by bolo pripojenie do distribučnej
siete finančne náročné alebo dokonca nemožné.

Výhoda týchto systémov
spočíva v ich flexibilite
, kedy si ich jednoducho premiestnite z miesta
na miesto podľa potreby. Výhodou je tiež nezávislosť
na pripojení elektrickej siete
. Preto sa dá povedať, že sa jedná o nezávislé,
samostatné systémy, ktoré dokážu vyriešiť problém s nedostatkom prúdu na
akomkoľvek mieste.

Možno ste si práve spomenuli, že k takémuto účelu slúžia
aj elektrocentrály, avšak môžeme s určitosťou povedať, že off-grid systémy
sú spoľahlivejšie, majú lepšiu účinnosť a v poslednom rade berú ohľad
na životné prostredie.

Elektrocentrály sú častokrát hlučné, a vzhľadom na to že
na svoju funkciu potrebujú palivo, ktoré sa spaľuje, produkujú škodlivé emisie.
Palivo treba pravidelne dopĺňať a centrálu pred doplnením odstaviť kvôli zníženiu
teploty. Off-grid nemusíte ani zapínať, ani pri odchode vypínať, sú tiché a nebudú
vás obťažovať zápachom.

Tieto systémy sa delia na:

 • Systémy s priamym napojením ( v prípade, že spotrebiteľ potrebuje
  využívať energiu len v čase, kedy je intenzita slnečného žiarenia
  dostatočná)
 • s akumulátorom (energiu získava s vopred nabitej
  batérie. Tento systém sa dá bez problémov používať aj v noci)
 • hybridné systémy (pre objekty, ktoré potrebujú prísun
  elektrickej energie celoročne)

Z hľadiska konštrukcie sa tieto systémy skladajú z akumulátora,
regulátora nabíjania akumulátora, meniča, kabeláže a samozrejme fotovoltaických
panelov.

Fotovoltaické systémy pripojené k sieti = on-grid

Tieto systémy vyhľadávajú zákazníci, ktorí už sú pripojený na
elektrickú prípojku. Je to z toho dôvodu, že systém on-grid je priamo napojený na konvenčnú distribučnú sieť elektrickej
energie.

Keďže je klient pripojený aj k samotnej sieti, môže čerpať energiu aj počas zimného obdobia, v noci či za nepriaznivého počasia bez obmedzení. Ak má systém prebytky vyrobenej energie, ktorú už domácnosť nevie využiť, tieto prebytky sú distribuované do siete. To však neznamená, že budete „svoju“ energiu rozdávať spoločnosti.

Prebytky sa dajú predávať, a to dvoma spôsobmi:

 1. priamy predaj
 2. predaj prebytkov

priamy predaj sa
využíva vtedy, ak má klient zariadenie len za účelom predaja 100% množstva vyrobenej
energie. Druhý systém, predaj prebytkov sa
využíva v prípade, ak má domácnosť viac energie ako potrebuje na chod
spotrebičov.

Avšak, tieto systémy môžeme použiť len v prípade, ak sme nežiadali o štátnu dotáciu.

Zelená domácnostiam – štátna podpora 

Tento projekt funguje stále aj v roku 2019. Rodinné domy môžu získať dotáciu vo výške maximálne 1 750€.

Na záver by sme radi spomenuli, že prechod na ekologickejšie
systémy má zmysel. Či už z hľadiska ušetrených budúcich financií alebo
práve z hľadiska životného prostredia. Netreba zabudnúť, že kúpou fotovoltaických
systémov sa zhodnocuje aj samotná nehnuteľnosť, čo sa dá pocítiť pri jej predaji.Zdroj: mojastavba.eu – Ako znížiť náklady na bývanie? Fotovoltaické systémy ako jedna z možností