Ako na novú kuchyňu?

Kuchyňa mala vždy špeciálne miesto v domácnostiach. Vždy to bola práve kuchyňa, kde to žilo. Ak domácnosť mala nejaké centrum, tak to bola práve miestnosť, kde sa varilo a jedlo. V relatívne nedávnej minulosti boli ľudské obydlia výrazne menšie ako dnes. Domácnosť pozostávala zväčša z jednej miestnosti, kde sa varilo, jedlo a aj spalo. Miestnosťou navyše býval akurát nejaký sklad na potraviny a ďalšie podobné veci.

Aj v týchto podmienkach sa spoločenský život sústreďoval k peci či neskôr sporáku. Varenie je jedna z najprirodzenejších vecí. Už pračlovek rozumel spoločenskému rozmeru varenia a jedenia. Ohnisko bolo pre neho rodinným či klanovým centrom. Oheň mu zároveň poskytoval ochranu pred divou zverou.

Moderná kuchyňa toho na prvý pohľad s jaskynným ohňom nemá veľa spoločného. Zase tak veľa si o rozvoji ľudskej civilizácie nemusíme namýšľať. Aj v tej najmodernejšej kuchyni je stále nejaký zdroj tepla. Už toľko nedymí ako pred tisíckami rokov, jedlo však stále potrebuje k svojej príprave zdroj energie. Oheň sme možno vymenili za indukciu, čaj však stále pripravuje uvedením vody do varu.

Moderná kuchyňa vyzerá výrazne inak ako napríklad kuchyňa spred 30 rokov. Dnes chceme veľké kuchyne prepojené s jedálňami a v ideálnom prípade aj s obývačkou. Samozrejme, že nie vždy sa to takto dá spraviť. Ak staviate nový dom, tak si takéto niečo viete bez najmenších problémov naplánovať. Horšie je to už pri rekonštrukciách panelákových bytov či starších rodinných domov. Dispozičné riešenie starších nehnuteľností nie je možné meniť úplne svojvoľne. Avšak aj pri starších nehnuteľnostiach sa dá dopracovať k modernej kuchyni.

Postup

Povedzme, že sa myšlienkovo dopracovali k tomu, že chcete novú kuchyňu. Buď chcete vymeniť tú starú za novú, alebo potrebuje novú kuchyňu do novostavby. Kde začať? Na začiatok je vhodné rozpracovať nápad novej kuchyne. Možno už máte detailnú predstavu, väčšina ľudí však iba tuší, čo by chcela.

Začnite priestorovým vymedzením. To znamená, že si určíte rozmery kuchyne a jej umiestnenie.  Chcete kuchyňu od steny k stene? Rohovú kuchyňu? Kuchyňu s ostrovčekom? Zoberte meter a zmerajte rozmery želanej kuchyne. Získané čísla neberte ako konečné riešenie. Ešte s nimi môžete pracovať. So získanými číslami oslovíte firmu (firmy), ktoré sa venujú návrhom, výrobe a montáži kuchýň.

Predtým, ako sa vyberiete do takejto spoločnosti, skúste si premyslieť aj rozloženie skriniek, spotrebičov a ďalších súčastí kuchyne. Opäť to nemusí byť konečný stav – bude sa s ním dať ešte pracovať. Vždy si môžete svoj plán rozmyslieť – aj na základe vlastných vrtochov, alebo na základe odporučenia dizajnéra či výrobcu.

Oslovenie výrobcu nábytku

Oslovením výrobcu nábytku máme na mysli kontakt jednej, alebo viacerých firiem. Kontaktovaním viacerých spoločností so žiadosťou o cenovú ponuku je dobrá stratégia, ak sa chcete dopracovať k fér cene za novú kuchyňu. Ako bežný človek nemáte veľkú šancu odhadnúť skutočne dobrú cenu. Veľmi ľahko sa to však dá porovnaním viacerých ponúk – teda aspoň trochu. V takejto situácii je potom malá pravdepodobnosť, že by ste sa dali nachytať na premrštenú cenu.

Cenovú ponuku by ste mali dostať na základe poskytnutých údajov. Aby ste dostali primerane presnú cenovú ponuku, musíte výrobcovi poskytnúť maximálne množstvo informácii. V ideálnom prípade by malo ísť o presnú špecifikáciu kuchynskej linke – presné rozmery skriniek, umiestnenie spotrebičov, použité kovania a otváracie/zatváracie mechanizmy, povrchové spracovanie skriniek a tak ďalej.

Výrobca nábytku by vám mal vedieť spracovať cenovú ponuku na základe vášho náčrtu a údajov. Väčšina výrobcov dnes ponúka možnosť 3D vizualizácie, respektíve aktívnu prácu s dizajnérom.

Do kuchynského štúdia môžete prísť rôzne pripravený. Výsledkom by však vždy mala byť 3D vizualizácia v rovnakom štandarde.

3D vizualizácia neposkytuje iba presné vymedzenie parametrov kuchynskej linky. Čo je najdôležitejšie, že na základe nej si každý zákazník dokáže predstaviť, ako bude jeho kuchyňa vyzerať, keď bude namontovaná. Ľahko sa tak zamedzí stavu, že po namontovaní zistíte, že červená, žltá, či modrá sa vám nepáčia.

Veľkou výhodou 3D vizualizácie je, že do nej môžete priebežne zasahovať. Spolu s dizajnérom môžete krok po kroku pracovať na konečnej podobe kuchyne. 3D vizualizácie sú v niektorých firmách spoplatňované. Je to kvôli tomu, aby ste si nedali spraviť 3D návrh v jednej firme, a hneď ho doniesli do ďalšej spoločnosti, že chcete takúto kuchyňu. Zväčša sa to robí tak, že poplatok za 3D návrh vám bude odpočítaný z konečnej ceny – teda pokiaľ si kuchyňu dáte spraviť vo firme, ktorá vám robila aj 3D návrh.

Pri porovnávaní viacerých cenových ponúk je dôležité, aby ste porovnávali rovnaké čísla. Malo by ísť o kompletné náklady na získanie novej kuchyne. K cene za výrobu kuchynskej linky je potrebné pripočítať cenu za montáž či dovoz. Pri niektorých cenových ponukách to môže byť oddelené, či dokonca to môže chýbať. Rôzne spoločnosti sa snažia rôznych spôsobom nalákať zákazníkov na nízku cenu (ktorá nakoniec bude vyššia). Zvykne sa to robiť aj tak, že sa uvedie cena bez dane z pridanej hodiny. A teda konečná cena s DPH bude cca o pätinu vyššia.

Ktoré firmy osloviť?

Ktoré spoločnosti oslovíte, je iba na vás. Keďže Slovensko je v Európskej Únii, nemusíte sa obmedzovať iba na tuzemské firmy. Na Slovensku sú napríklad veľmi populárni výrobcovia nábytku z Poľska. Nikam nemusíte cestovať. Stačí kontaktovať vybranú poľskú spoločnosť (nájdete ich na internete) a tá sa postará o zvyšok. Rovnako ako slovenské firmy k vám pošle niekoho, kto kuchyňu zameria a pomôže vám s výberom komponentov.

The post Ako na novú kuchyňu? appeared first on Stavebné centrum.Zdroj: stavebnecentrum.sk – Ako na novú kuchyňu?

Ako udržať kuchyňu zdravým miestom?

Kuchyňa a nezdravé miesto? Ako je to možné? Má to niečo spoločné s vyprážaným rezňom či inou nezdravou stravou?

Bezpochyby – kuchyňa dokáže ovplyvniť naše zdravie aj jedlom, ktoré sa v nej produkuje. Mastné a vyprážané jedlá nám život zaručene nepredlžujú.

V tomto článku sa však nebudeme venovať tmavým miestam slovenskej gastronómie. Kuchyňa vie byť nebezpečná aj celkom iným spôsobom – spôsobom, na ktorý sa často až tak neprihliada.

Téma tohto článku sa stáva širšou okamžite aj si uvedomíte, že súčasným trendom architektúry je prepájanie kuchyne s obývačkou, teda s miestom, kde trávime podstatnú čas nášho interiérového života. V minulosti bola centrom domácnosti takmer vždy kuchyňa. Domácnosti boli prirodzene omnoho menšie (čo sa týka rozlohy, rozhodne nie v oblasti počtu členov). Kuchyňa plnila funkciu obývačky. V kuchyni bolo vždy teplejšie ako v iných miestnostiach – v minulosti bolo v zime teplo veľmi cenené a domácnosti si ťažko mohli dovoliť intenzívne vykurovať viac ako jednu miestnosť.

Vysoké znečistenie, ktoré nikto nesleduje

Čistotu vonkajšieho ovzdušia monitoruje štát. Existujú rôzne normy, ktoré štát snaží rôznymi opatreniami naplniť. Prekročenia týchto limitov sú neraz hlásené v správach vo forme varovania.

Počuli ste však už  správu o zvýšenej koncentrácii znečisťujúcich látok v kuchyniach? Jasné, že nie. Štát sa do takejto miery o vašu domácnosť nestará. Vytvoril akurát nejaké normy, podľa ktorých by ste sa pri výstavbe bývania mali riadiť. Či dokonca musíte. Mnoho noriem sa však veľmi nedodržiava. Potom je to iba na vás, ako myslíte na svoje zdravie.

Zdroje znečistenia v kuchyni

Hlavným zdrojom znečistenia v kuchyni je varenie. A to v dvoch rovinách – splodiny, ktoré vznikajú činnosťou variaceho zariadenia a splodiny, ktoré vznikajú chemickou premenou pripravovaného pokrmu.

V prvom prípade veľmi záleží na tom, aký  sporák máte. Ak varíte na elektrickom sporáku či na indukcii, tak máte výhodu, pretože tieto zariadenie neprodukujú plynné exhaláty. Úplne inak je však na tom sporák, ktorý beží na zemný či iný plyn.

Zemný plyn je plyn, ktorý sa skladá takmer z 95 percent z metánu. Keby ste spaľovali čistý metán, tak vám okrem energie vznikne ešte oxid uhličitý a voda. Teda nič, čo by malo výrazne negatívny vplyv na vaše zdravie. Problém je však v tom, že zemný plyn nie je čistý metán a navyše dokonalé horenie (dokonalá chemická reakcia) je v podmienkach bežnej domácej kuchyne nemožná.

Okrem metánu nájdete v zemnom plyne aj vyššie uhľovodíky. Ich spaľovanie je už problematickejšie. Pri nedokonalom spaľovaní nám okrem oxidu uhličitého (ktorý je v zásade neškodný) vzniká aj oxid uhoľnatý, ktorý už vás vie odviesť aj na druhý svet. Pri bežnej prevádzke sporáka však koncentrácia oxidu uhoľnatého nikdy nedosiahne úroveň, ktorá by vás mohla zabiť. Aj malé koncentrácie však pôsobia na ľudský organizmus dráždivo.

Ďalším podstatným problémom sú oxidy dusíka, ktoré pôsobia dráždivo na dýchací aparát človeka. Súvisí to s tým, že vo vzduchu sa okrem kyslíka nachádza aj dusík, ten sa však veľmi chemických reakcií nezúčastňuje. Aj malé koncentrácie oxidov dusíka sú však už pre ľudský organizmus problematické. Oxidy dusíka však nemajú schopnosť tak narušiť váš organizmus ako už spomínaný oxid uhoľnatý.

Pri varení sa všetky spomínané plyny zhromažďujú v relatívne neveľkom priestore. Aj v prípade, že pri horení vznikajú malé množstvá exhalátov, v priebehu dlhšieho času dokážu výrazne zmeniť kvalitu ovzdušia v interiéry. Takto môže byť vzduch v interiéry výrazne horší ako v exteriéry.

Ďalšie znečisťujúce látky sa do ovzdušia kuchyne dostávajú chemickou premenou pripravovaného jedla. Ide o veľké spektrum rôznych látok, ktoré však prevažne nemajú negatívny dopad na ľudské zdravie. Niektoré produkty varenie však majú zlý vplyv na zdravie, a preto aj na tento druh znečistenia je treba myslieť.

Toto platilo v prípade, že varenie je dokonalé. A ono tomu nie je tak vždy. Stačí, že niečo je zohriate na priveľkú teplotu a z jedna sa začnú uvoľňovať látky, ktoré by ste radšej v kuchyni nechceli mať.

Ako bojovať za čistý vzduch v kuchyni?

Základom boja proti znečisteniu v kuchyni je digestor. Funkciou tohto zariadenia je odsávať znečistený vzduch do exteriéru a zamedziť tak interiérovému znečisteniu. Ono v to v princípe aj funguje.

Digestor však vyžaduje, aby ste do kuchyne mali zavedenú vetraciu rúru. Digestor tak musí byť spojený s exteriérom. A toto nie je vždy práve najjednoduchšie. Ak si chcú ľudia uľahčiť svoju situáciu, tak si kúpia digestor bez vývodu. V ponuke sú digestory, ktoré zabezpečujú vnútorný obeh vzduchu. Vzduch prechádza cez filter. Tento filter síce dokáže odstrániť určité látky (pokiaľ je nový, takýto filter je potrebné pravidelne meniť, na čo sú bežne zabúda). Určite sa však nepostará o odstránenie všetkého znečistenie. Využitie tohto typu digestora možno odporučiť iba v prípade, keď naozaj nemáte inú možnosť.

Nikdy by sme nemali zabúdať na klasické vetranie. Toto však neplatí iba pri kuchyni, ale aj pri všetkých ostatných izbách.

Zaujímavou pomôckou v boji proti interiérovému znečisteniu sú rôzne čističe vzduchu. Moderné prístroje tohto typu dokážu toho naozaj dosť. Nie sú však práve najlacnejšie.

The post Ako udržať kuchyňu zdravým miestom? appeared first on Stavebné centrum.Zdroj: stavebnecentrum.sk – Ako udržať kuchyňu zdravým miestom?

Ako spraviť z malej kuchyne kuchyňu veľkú?

Kto by nechcel veľkú kuchyňu, kde priestor nebude problém? Vždy, keď budete variť, nikdy nebudete mať problém, kde položiť to, kde si odložiť to či tamto. Nanešťastie veľká kuchyňa zaberá priestor a zvyčajne na úkor iných častí domácnosti.

V ideálnom svete by sme všetci mali kuchyne také veľké, ako si to želáme. V reálnom živote nám však hranice dávajú predovšetkým peniaze. Tie nás obmedzujú, tie nám vymedzia aj veľkosť kuchyne.

S kuchyňami sú problémy najmä v bytoch, kde je celkový priestor obmedzený rozlohou bytu. A bežné byty u nás naozaj nie sú veľké. Pri plánovaní rozloženia bytu je potrebné počítať s tým, že každý meter štvorcový stojí nejaké peniaze. A nemalé. Navyše pôvodné komunistické paneláky nepočítali s tým, že ľudia budú mať v budúcnosti záujem o veľké kuchyne. Trochu iná situácia je v domoch, kde priestorové možnosti sú omnoho lepšie. V rodinnom dome máte predovšetkým väčšie možnosti úpravy priestoru, keďže sa len ťažko prebúrate k susedovi. Stále však priestor stojí peniaze, a tomu si nikdy nevyhnete.

Ak máte priestor  pre kuchyňu určený a nič s tým nemôžete, alebo nechcete spraviť, čítajte nasledujú riadky. V tomto článku sa pokúsime priniesť niekoľko zaujímavých tipov ako dostať maximum aj z toho malého kuchynského priestoru.

Mobilné súčasti kuchyne

Pri drvivej väčšine prác v kuchyni potrebujete naozaj minimum priestoru. Väčšinou použijete akurát tak varnú kanvicu, zapnete mikrovlnku na dve minúty či si niečo uvaríte. V bežných domácnostiach sa veľké kuchynské akcie konajú pomerne zriedka. Otázka potom stojí takto: načo by vám bola veľká kuchyňa, keď by ste väčšinu času využívali iba jej malú časť? Lenže kuchyňa by mala byť pripravené aj na tie menej časté podujatia – varenie rodinnej večere, slávnostného nedeľného obedu. Mala by zvládnuť aj párty s priateľmi.

Asi najekonomickejšie riešenie je mať možnosť kuchyňu príležitostne rozšíriť. Jednou z takýchto možností je použiť mobilné zariadenia na kolieskach. Chýba vám odkladací priestor? Doplňte ho podľa možnosti. Dokúpte si do kuchyne mobilný stolík na kolieskach. Poľahky ho budete môcť po kuchyni premiestňovať. Prípadne vám príde vhod ako servírovací stolík do jedálne či inej časti domácnosti. Možnosti mobilných stolíkov sú dnes viac ako dobré. Verte tomu, že s výberom stolíka na kolieskach nebudete mať problém. Väčší problém zväčša vzniká z faktu, že aj tieto dodatočné časti kuchyne je potrebné niekde uskladniť. Ak máte malú kuchyňu, tak asi máte aj malú domácnosť, a teda minimum priestoru na skladovanie. Rôzne stolíky však vždy môžete uložiť aj do mimobytových priestorov. Prípadne si môžete kúpiť skladací stolík, čím minimalizujete nároky na jeho skladovanie.

Vysúvanie, sklápanie a ďalšie triky

Ďalšou cestou, ako sa pri maximalizácii priestoru v kuchyni vydať, je využiť možnosti príležitostnej transformácie. Ide o podobu toho, čo sme spomínali vyššie. Kuchyňa sa iba zriedka využíva komplexne, teda vo svojej celej kapacite. Takmer vždy využívate iba časť kuchyne – zvyšok zostáva nevyužitá. Ideálne by bolo, keby sa vždy tá časť nevyužitej kuchyne niekde schovala a nezaberala žiadne miesto.

Samozrejme, že toto nie je úplne možné. Avšak využitím vysúvacích skriniek, sklápacích zariadenie a podobných trikov sa tomu aspoň priblížite. Moderné kuchyne využívajú rôzne vysúvacie či vyklápacie zásuvky. Toto je dnes už takmer štandard. Vysúvacie či vyklápanie však možno použiť aj v iných častiach kuchyne. Čo by ste povedali na sklápací stolík. Nemáte jedáleň, žijete osamote a nemá pre vás význam kupovať jedálenský stôl? Sklápací stolík sklopíte iba vtedy, keď ho potrebujete. Ak ho potrebovať nebudete, stolík zložíte a už nebude zaberať priestor. Podobným spôsobom môžu fungovať aj vysúvacie pracovné dosky.

Ilúzia priestoru

Doteraz sme sa bavili o tom, ako funkčne rozšíriť malú kuchyňu. V tejto časti článku sa pozrieme na to, ako vytvoriť dojem väčšej kuchyne. Na veľkosť kuchyne je potrebné sa pozerať aj z tohto pohľadu.

Základom je správne osvetlenie kuchyne. Ideálna situácia nastáva vtedy, ak máte kuchyňu primárne osvetlenú prirodzeným svetlom. Ani to však nestačí. Treba maximálne využiť možnosti dosvietenia kuchyne. Odporúča sa nainštalovať dostatočné podskrinkové osvetlenie. So svetlom je dobré pracovať aj pasívne. Na tento účel sa používajú zrkadlá. Zrkadlo má až magickú schopnosť vytvoriť dojem väčšej miestnosti. Pozornosť je potrebné venovať aj výberu farby kuchyne samotnej a farby stien. Svetlejšie farby, ktoré odrážajú podstatnú časť slnečného žiarenia so najlepšou voľbou.

Dojem väčšej kuchyne dokážu vytvoriť aj otvorené poličky. Zatvorené skrinky vyzerajú pre väčšinu ľudí asi lepšie, otvorené skrinky však zväčšia kuchyňu. Rozhodnutie je samozrejme na každom majiteľovi kuchyne. Otvorené skrinky môžu mať pre mnoho ľudí aj praktické výhody. Navyše takéto skrinky sú lacnejšie ako klasické skrinky.

Minimalistická kuchyňa

Veľmi efektívnym spôsobom prístupu ku kuchyni je minimalizovať jej zloženie. Zabudnite na zbytočné skrinky a všemožné dekorácie. Sústreďte sa na základ. Potrebujete skrinky nad pracovnou doskou? Naozaj? Nevystačíte si so skrinkami pod pracovnou doskou? Teda iba s priestorom, ktorý by ste aj tak nevedeli využiť inak a ponechanie ho nevyužitého by aj tak nevytvorilo dojem väčšej kuchyne.

The post Ako spraviť z malej kuchyne kuchyňu veľkú? appeared first on Stavebné centrum.Zdroj: stavebnecentrum.sk – Ako spraviť z malej kuchyne kuchyňu veľkú?