Môže joga pomôcť so spánkom?

Problémy so spánkom nie sú dnes ničím výnimočným. Problémy so zaspávaním a kvalitou spánku mávajú čím ďalej tým mladší ľudia. S rastúcim vekom sa ťažkosti spojené so spánkom prirodzene zvyšujú. Mladí ľudia majú dobrý spánok nielen z dôvodu, že ich telá sú na tom stále veľmi dobre, ale najmä z dôvodu, že nie sú psychicky veľmi zaťažovaný. Mladosť je bezstarostná časť ľudského života.

V dnešnej uponáhľanej dobe sú na dospelých ľudí kladené obrovské nároky. A nie je to iba o práci. Tlak je zo spoločnosti a iných častí života. Očakávania sú vysoké, konkurencia nekonečná a skutočné možnosti prirodzene obmedzené. A k tomu ešte človek nie je nesmrteľný a má ďaleko od toho, aby vždy konal racionálne. V takomto prostredí bude spánok prirodzene trpieť.  Dnes je veľmi dobre dokázané, že stres nám ubližuje viac, ako by človek na prvý pohľad čakal. Spánok je navyše medzi prvými vecami, ktoré trpia. Respektíve medzi prvými, ktoré sú dobre viditeľné.

Joga nie je žiadna novinka posledných rokov, aj keď sa to na prvý pohľad tak môže zdať. V skutočnosti má joga tradíciu niekoľko tisíc rokov. Hoci je potrebné povedať aj to, že joga spred tisíc rokov nie je to isté, čo poznáme dnes. Moderná joga je výrazne okresaná tradícia, ktorá sa prispôsobila moderným materiálnym, fyzickým a najmä kultúrnym potrebám. Moderná joga funguje v systéme ponuky a dopytu. Joga sa tak prispôsobuje ľuďom. V mnohom sa tak mení podľa predstáv ľudí. Joga však stále má aj svoj vplyv na ľudí. Určite to stále funguje obojsmerne.

Predstava o joge

Keď sa spomenie slovo „joga“, tak rôznym ľuďom napadnú rôzne veci. Vo všeobecnosti však možno povedať, že ľudia si jogu spájajú s komplikovanými pozíciami podobným strečingu. Nejednotnosť názoru na jogu je spôsobená aj tým, že niečo ako jednotná joga jednoducho neexistuje. Joga sama o sebe je zmes rôznych filozofických prístupov. Každá odnož jogy zdôrazňuje niečo odlišné. Aj u nás pôsobí niekoľko škôl jog. Jedna vetva jogy napríklad zdôrazňuje spiritalitu. Drahá túto stránku potláča a venuje sa takmer výlučne telu. Niektoré školy jogy sa snažia jogu predať ako kompletné riešenie pre telo moderného človeka. Niečo v zmysle – hodina jogy denne a máte o telo postarané. Jogu sa snažia predať aj ako športovú aktivitu. V oblasti jogy sa šíri množstvo nezmyslov, a jedným z nich je aj tvrdenie, že joga vie nahradiť pohybové cvičenie. Pravdou je, že nevie. Jogou neviete nahradiť aeróbne cvičenie. To, čo vám ponúka beh, vám joga jednoducho nenahradí.

Dokáže však joga ovplyvniť kvalitu spánku? Odpoveď na túto otázku by nám nemal dať nejaký joga guru, teda človek, čo čerpá múdrosť predovšetkým zo svojho presvedčenia, ale veda. Veda, ktorá svoje svoje poznatky získava zo skúsenosti a neustále ich overuje.

Je napríklad overené, že pravidelné cvičenie jogy znižuje hladinu stresu. Toto sa deje z dvoch dôvodov – joga špecificky zaťažuje ľudské telo. Strečing všetkého druhu pomáha fyzickému stavu vášho tela. Ak ste neboli na tom fyzicky najlepšie, tak joga vám pomôže. A lepší fyzický stav povedie k lepšiemu spánku.

Joga však nie je iba o strečingu. Skutočná joga je aj o manipulácii s dýchaním. Keďže človek má plne pod kontrolou svoje dýchanie, pomocou neho dokáže ovplyvňovať aj také deje, ktoré sú mimo jeho priamej kontroly. Spomaľovaním alebo zrýchľovaním dychu ovplyvňuje rôzne telesné funkcie. Nemusíte byť žiadny indický jogín, aby ste pocítili dôsledky dychových cvičení. Takéto cvičenia však musíte vykonávať pravidelne – každý deň. A samozrejme neočakávajte, že výsledky sa dostavia do dvoch dní.

Vedci pozorovali tisíce ľudí po dobu niekoľkých mesiacov. Pozorované skupiny cvičili denne jogu minimálne pol hodinu denne. Bolo jednu, v ktorú časť dňa. Výsledok potvrdil, že cvičenie jogy ľudí upokojilo. Prejavovalo sa to viacerými fyziologický znakmi – jedným z nich bolo napríklad spomalenie frekvencie úderov srdca.

V inej štúdii bol sledovaný priamo spánok. Sledovanej skupine sa v priebehu niekoľkých mesiacov zlepšil nielen subjektívny pocit zo spánku, ale aj objektívne merateľná dĺžka spánku.

V tomto článku nenájdete žiadny návod, ako si jogou pomôcť k lepšiemu spánku. Nenájdete tu žiadne polohy. Tieto veci si môžete dohľadať sami napríklad tu na internete.

Dôležitejšie ako konkrétne pózy je však vaše nastavenie. Nastavenie, že sa chcete venovať svojmu telu a duchu. Už rozhodnutie, že chcete čosi zmeniť bude mať na vás veľmi dobrý vplyv.

The post Môže joga pomôcť so spánkom? appeared first on Spi lepšie ako dobre!.Zdroj: slad.sk – Môže joga pomôcť so spánkom?

Prečo spíme?

Na prvý pohľad sa to môže zdať ako triviálna otázka hodná 5-ročného dieťaťa. Prečo spíme? Veď prečo by sme sa to pýtali. Je to tak, a vždy tomu tak aj bolo. Nie sú to však iba deti, ktoré sa túto otázku radi pýtajú. Je to plne legitímna otázka, ktorou sa zaoberá množstvo vedcov. Vedecké mysle totiž neuspokojí odpoveď, že tomu tak je, a vždy tomu tak bolo. Všetko musí mať nejakú príčinu v živom svete musí plniť nejakú špecifickú otázku. Spánok nevznikol len tak.

Mozog je časť ľudského tela, ktorému stále nerozumieme. Situácia sa za posledných sto rokov radikálne zlepšila, stále však máme pred sebou viac neznámeho ako známeho. Veda v štúdii ľudského mozgu robí výrazné pokroky. Možno to nebude trvať dlho a odhalí nám mnohé záhady. Teraz sa však musíme uspokojiť s tým, čo vieme. Maximálne k tomu môžeme pridať niekoľko špekulácií a dúfať, že sa z nich onedlho stanú vedecké teórie.

Pre bežný život nie je ani tak dôležité, prečo spíme, ako to, akým spôsobom môžeme náš spánok zlepšiť. Ako spať maximálne efektívne? Ako predísť nespavosti, nočným morám, bolestiam chrbtu a tak ďalej. Veda by nemala fungovať iba sama pre seba – mala by nám prinášať poznatky, na základe ktorých vieme upraviť svoj život. Zväčša sa tak aj deje.

Spánok ako regeneračné obdobie

Evolúcia nemôže tvoriť v neobmedzenom rozsahu. Organizmy sa musia prispôsobiť prostrediu, v ktorom žijú. Zhodou všetkých okolností, na Zemi sa živé organizmy museli prispôsobiť pravidelného striedaniu dňa a noci. Deň a noc majú na Zemi približne rovnaké trvanie. Ono sa to môže zdať ako samozrejmosť, ale zďaleka to nie je pravidlo. Deň môže trvať mnohonásobne viac ako noc, či naopak.

Na pravidelné striedanie dňa a noci sa organizmy prispôsobujú rôzne. Existujú však dve základné stratégie. Buď je organizmus aktívny v noci, alebo cez deň. Ak je organizmus aktívny cez deň, tak v noci nemá čo robiť. Pri nočnom živočíchovi to funguje opačne. Pre živý organizmus je potom logické v čase, keď nemá čo robiť, oddychovať. Optimálne je to robiť maximálne efektívne, aby potom počas dňa dokázal podávať maximálny výkon.

Takto sa to vyvinulo aj u človeka. Počas dňa sme sa starali o obživu (napríklad sme lovili mamutov či siali pšenicu) a v noci sme nemali, čo robiť. Loviť mamuta v noci nemá veľkú šancu na úspech. A siať pšenicu pod svetlom mesiaca tiež nedáva veľký zmysel. V noci sa nedalo robiť nič iné, ako oddychovať.

Čo sa deje počas spánku?

Fyziologické prejavy počas spánku sú vcelku dobre zmapované. Počas spánku vo všeobecnosti dôjde k spomaleniu metabolizmu, k zníženiu spotreby energie, k zmene fungovaniu zmyslov a tak ďalej. Spánok však nie je jednoliaty celok.

V súčasnosti vieme, že spánok sa skladá z dvoch základných častí. Poznáme tzv. REM fázu spánku a nonREM fázu. Rozdiely sú vcelku značné.

Pri upadnutí do spánku sa ocitnete vo fáze REM. REM je skratka anglického výrazu Rapid Eye Movement, teda rýchly pohyb očí. Počas tejto fázy spánku sa človeku skutočne rýchlo pohybujú oči smerom nahor a nadol.

REM fáza spánku je charakteristická vysokou mozgovou aktivitou. V tejto fáze spánku sa vám prihodí drvivá väčšina snov. Toto si môžete overiť veľmi jednoducho. Stačí, keď sa zobudíte krátko po zaspávaní. Alebo budete ostro sledovať to, čo sa s vami bude počas zaspávania diať. Takto máte veľkú šancu zažiť veľmi živé sny, či dokonca halucinácie.

Ďalším znakom REM fázy spánku je strnulosť svalov. Svaly sú napäté a celé telo v napätí. Toto stojí v ostrom kontraste s nonREM fázou spánku, ktorú môže označiť aj za hlboký spánok. V nonREM fáze  sú svaly uvoľnené – dochádza v nich k intenzívnej regenerácii. Na to, aby ste svaly regenerovali, potrebujete k nim zvýšiť prísun krvi. Odkiaľ ju však zoberiete? Z tráviaceho traktu. Toto je veľmi podstatný dôvod, prečo by ste nemali  sa pred spánkom napchávať. Počas spánku totiž potrebujete využívať krv iným spôsobom ako zbieraním výživy v črevách.

Hlboký spánok je zároveň časťou spánku, kedy dochádza k útlmu mozgovej aktivity. K regenerácii dochádza aj v tejto časti tela. Na rozdiel od svalov, však tu dochádza aj k ďalšej činnosti.

Spánok hrá kľúčovú rolu pri kognitívnych funkciách. Najznámejšie je spojenie s pamäťou. Počas spánku náš mozog vyhodnocuje veci, ktoré zaznamenal počas dňa. To, čo vyhodnotí ako dôležité, to si pomocou neurónových spojení zapíše do pamäti. Keďže nemá neobmedzenú kapacitu, ďalšie veci sa jednoducho stratia.

Pokiaľ si nedoprajete dostatočné množstvo spánku, vaša schopnosť zapamätať si veci klesne. Neovplyvní to iba vašu písomku z biológie. Ale aj ďaleko bežnejšie učenie. Napríklad budete si pomalšie osvojovať nové pracovné zručnosti.

Absencia spánku vám dokáže tak narušiť činnosť tela, že celé to povedie až ku kolapsu. Človek jednoducho nedokáže bez spánku žiť. Rekord v bdení je pomerne veľa dní (cca 10). Avšak už po 24 hodinách bez spánku sú kognitívne funkcie mozgu tak narušené, že vám to znemožní vykonávať väčšinu činností.

The post Prečo spíme? appeared first on Spi lepšie ako dobre!.Zdroj: slad.sk – Prečo spíme?

Spánok a cestovanie

Za ideálnych okolností by sme vždy spávali v pohodlí domova, teda tam, kde to poznáme, kde máme vytvorené optimálne podmienky na spánok. Naša vlastná spálňa je miesto, kde máme množstvo času je prispôsobiť aj tým najzvláštnejším potrebám nášho tela a našej mysle.

Ak však cestujeme, tak musíme spávať na miestach, ktoré takýto personalizovaný štandard neponúkajú. Treba podotknúť, že pri cestovaní nespávame iba v hoteloch, penziónoch (a teda v spálňach), ale do veľkej miery aj v dopravných prostriedkoch. V tomto článku sa bude týmto dvom kategóriám venovať osobitne.

Spánok v ubytovacích zariadeniach

Pri spaní v hoteli vám vždy hrozí riziko, že to celé dopadne zle. Je to spôsobené tým, že nikdy si nemôžete byť istý, v akých podmienkach budete spať. Iste – situácia sa za posledných 20 rokov radikálne zmenila. Len pred cca štvrťstoročím ste sa pri výbere hotela museli takmer výlučne spoľahnúť na cestovnú kanceláriu či iného sprostredkovateľa.

Dnes žijeme v dobe internetu a ten nám ponúka takmer nekonečné možnosti, ako sa pripraviť na dovolenku a cestovanie. Ubytovacie zariadenie si môžete rezervovať priamo, bez žiadneho sprostredkovateľa. Potom tu existujú sprostredkovateľské portály, tzv. rezervačné systémy, ktoré ponúkajú obrovské množstvo ubytovacích zariadení a pri každom z nich často tisíce recenzií ďalších cestovateľov.

Práve tieto recenzie sú mimoriadne užitočné. Vás ako cestujúceho nemusí veľmi zaujímať to, čo si o sebe dané zariadenie napíše. To je marketing, ktorý sa môže líšiť od reality. Skúsenosti podobne zmýšľajúci ľudí vám však povedia ďaleko viac.

Pred výberom hotela však nemáte čas čítať recenzie pod stovkami rôznych ubytovacích zariadení. Z tohto dôvodu sa cielené zariadenia filtrujú. Rezervačné systémy z toho robia veľmi jednoduchú záležitosť.

Už štandardným filtrom je filter na základe všeobecného štandardu.  Každé ubytovacie zariadenie má určitý počet hviezdičiek. Každé množstvo hviezdičiek by malo reprezentovať nejaký definovaný štandard. Je jasné, že dva 4-hviezdičkové hotely môžu ponúkať rôznu úroveň luxusu. S tým treba počítať. Na druhú stranu však rozdiel medzi 4-hviezdičkovým a dvojhviezdičkovým hotelom bude zrejmý hádam v každom prípade. Pri debate o hviezdičkách je potrebné si uvedomiť, že systém hviezdičiek nemusí byť rovnaký všade na svete. každá krajina môže mať rôzne definovaný štandard. Ak ste zvyknutý na 4-hviezdičkový štandard na Slovensku, to neznamená, že rovnaký 4-hviezdičkový štandard nájdete aj v nejakom egyptskom hoteli.

Pri výbere hotelov izby máte dnes pomerne veľa možností. Základom je možnosť voľby medzi nefajčiarskou a fajčiarskou izbou.  Ak ste nefajčiar, tak izba napáchnutá cigaretovým dymom by vám asi skomplikovala spánok. Na druhú stranu fajčiar by v nefajčiarskej izbe zbytočne trpel. Pri výbere izby si môžete zvoliť druh postele. Ak ste pár, tak asi budete voliť veľkú manželskú posteľ. Lepšie hoteli však ponúkajú aj kráľovskú posteľ, ktoré je ešte o niečo väčšia. Ak ste sólo cestovateľ, tak si vystačíte aj s malou posteľou – samozrejme, že vždy je pohodlnejšie si pospať na veľkej posteli.

Pri výbere hotelovej izby si môžete zvoliť aj vybavenie izby – potrebujete k svojej spokojnosti chladničku? Bar? Varnú konvicu, aby ste si ráno pripravili kávu či obľúbený čaj?

Ak radi sledujete televíziu, tak vás asi bude zaujímať, aký televízor hotelová izba ponúka. Možno aj vy patríte medzi osoby, ktoré dokážu zaspať iba za zvuku televízie. Teraz nebudeme rozoberať fakt, že sledovanie TV pred spánkom má ďaleko od toho, aby to bolo zdravé. Veď predsa svoj problém nebudete riešiť práve na dovolenke.

Popis izby by mal obsahovať aj špecifikáciu televízora. Nie vždy tomu však tak musí byť – platí to dvojnásobne o hoteloch nižšej kategórie. Ak nie je televizor spomínaný v popise izby, vždy môžete využiť priložené fotografia. Tie však nepatria medzi informácie, na ktoré by ste sa mali spoliehať. Neraz sa vám tak stane, že na izbe bude nakoniec nejaký iný televízny prijímač.

Potrebujete sledovať špecifický televízny program? A neviete, či hotel ho ponúka? V popise hotelovej izby takéto informácie takmer určtie nenájdete. Dopracovať sa však k takýmto informáciám nie je až také zložité. Za predpokladu, že ste jazykovo kompatibilný s predstaviteľmi hotela. Pri zisťovaní takýchto informácií (v prípade, že cestujete do zahraničia) vám veľmi pomôže angličtina. Ak cudzí jazyk neovládate, stále môžete využiť možnosti prekladača google. Ten by mal zvládnuť preložiť otázku do takej miery, že na druhej strane ju pochopia.

Priamou komunikáciou s hotelom môžete riešiť aj všetky špecifické požiadavky. Máte zdravotné problémy? Ste vozíčkar a chcete sa dozvedieť, či je hotel plne bezbariérový? Ste na špeciálnej diéte a chcete zistiť, či vám hotelová reštaurácia uvarí niečo podľa vášho gusta? Potrebujete zabezpečiť prevoz z letiska? Chcete sa uistiť, že izba bude tichá? Že najbližšia mladá rodina so štyrmi deti bude na opačnej strane mesta? Je potrebné sa pýtať a komunikovať. Lepšie hotely dokážu zabezpečiť viac, ako by ste čakali.

Výber hotela bez predchádzajúcej rezervácie

Rezervácia hotelov vo väčšine situácií dáva zmysel. Niekedy je to doslova nevyhnutnosť. Ak cestujte v sezónnej špičke, tak bez rezervácia hotela to len tak nepôjde. Pokiaľ nebudete mať spravenú rezerváciu, tak sa vám pokojne môže stať, že zostanete na ulici. Prípade sa vám nepodarí nájsť hotel v želanom štandarde.

Poďme sa však pozrieť na výhody rezervácie hotela priamo na mieste. Pri rezervácii na internete si zaručene nevyskúšate matrac postele. Ani to, či posteľ vŕzga. Pri osobnej prehliadne vám nič nebráni v tom, aby ste si matrac preverili. Nie je podľa vášho gusta? Dovidenia. Choďte sa pozrieť do iného hotela, alebo sa spýtajte ubytovacieho zariadenia, či nemajú to, čo hľadáte.

Takáto taktika je však časovo náročná. Všetko záleží od toho, koľko toho času máte a ako trváte na tom, čo chcete. A samozrejme – na vašom rozpočte.

Spánok v dopravných prostriedkoch

Ak spánok v hoteloch, penziónoch či rezortoch môže byť rôznorodý, tak spánok v dopravných prostriedkoch je v tomto smere o niekoľko úrovní väčšia výzva.

Zdriemnuť si môžete v každom dopravnom prostriedku – za predpokladu, že ho práve nešoférujete. Vlak, autobus, lietadlo na dovolenkách asi viesť nebudete. Ľudia však bežne cestujú na dovolenku autom. Prípadne si automobil na dovolenke požičajú, aby mohli preskúmať okolie. Spánok za volantom je problém, na ktorý by mali myslieť najmä ľudia merajúce dlhé cesty do cieľovej destinácie.

Spolujazdci sa však v aute radi vyspia. Pri troche prípravy takýto spánok nemusí byť ani veľmi nepohodlný. Dobrou pomôckou je vankúš okolo krku, ktorý dokáže stabilizovať hlavu. Padajúca hlava zvykne nedovoliť ľuďom pohodlne spať.

Pri stredných vzdialenostiach sa zvyknú využívať aj autobusy, hoci najlepšie časy tento dopravný prostriedok pri ceste k moru má už dávno za sebou. Ľudia majú viac peňazí a radšej si doprajú pohodlie cestovania lietadlom. Namiesto jedného či dvoch dní v autobuse letia dve či tri hodiny lietadlom. Vďaka lietadlu sa tak vyhnú spánku na komplikovanom mieste.

Spánok v bežnom autobuse naozaj nie je jednoduchý. Autobusy nie sú uspôsobené na spánok. Opäť tu výrazne pomôže vankúš okolo krku, ktorý zastabilizuje hlavu. Neočakávajte však veľa priestoru. Problémy budú mať najmä vyšší a väčší ľudia.

Ak budete mať šťastie, tak budete cestovať špecializovanými autobusmi, ktoré sú na spanie uspôsobené. Ponúkajú väčší priestor a neraz je možné sedadlo sklopiť tak, že sa to veľmi začne podobať posteli. Dokonca môžete mať v autobuse aj taburetku. Niečo také ako záchody by mali byť dnes v diaľkovom autobuse samozrejmosťou.

Najpohodlnejším dopravným prostriedkom z pohľadu komfortu spánku sú jednoznačne lode. Pre bežného slovenského dovolenkára to však veľký význam nemá, keďže cestovanie loďou je v našich podmienkach zriedkavé. A plavby okolo sveta na cruise lodiach sú veľmi drahé.

Dopravné lode ponúkajú kajuty rôznej úrovne. Od základných, kde nájdete spartanské lôžko, až po luxusné, ktoré by ste nerozoznali od špičkového hotela. Pri cestovaní loďou máte vždy možnosť voľby na základe vášho rozpočtu. Pri krátky trajektoch nemusíte mať ani kajutu – cestovať môžete v klasickej triede, kde sú sedadlá podobné autobusu. Lode ponúkajú širokú paletu obytovacích možností.

Niečo na spôsob kajút však nenájdete iba v lodiach. Určitý štandard ponúkajú aj vlaky. A dokonca aj slovenské. Vlakom sa už dá cestovať na dovolenku už aj zo Slovenska. Napríklad môžete ísť priamym vlakom do Chorvátska. Priamy vozne zo Slovenska sú aj do Moskvy či Berlína. S prestupmi môžete takýmto spôsobom precestovať celý svet.

Systém spacích vozňov sa líši od krajiny ku krajine. Na Slovensku máme dva základné typy spacích vozňov – lehátkové a ležadlové. Asi najväčší rozdiel medzi lehátkom a ležadlom je v tom, že lehátko si musíte ustlať sami a ležadlo je pre vás už ustlané. Pri kúpe lístka máte možnosť si vybrať druh kupé – v ponuke je 6-miestne a 4-miestne lehátko. Pri ležadle máte na výber 3-miestne, dvojmiestne a dokonca aj izbu, kde budete iba vy.

Asi najzaujímavejšou jazdou vlakom je cesta z Moskvy do Vladivostoku. Transibírska magistrála ponúka jedinečných 7 až 10 dní vo vlaku. V ruskom vlaku. V takýchto vlakoch si môžete rezervovať lôžko podobe ako u nás. V ponuke sú však aj otvorené vagóny, kde sú bariéry medzi cestujúcimi omnoho nižšie. Takto máte omnoho väčšiu možnosť komunikácie s ďalšími cestujúcimi – teda väčšinou miestnymi, ktorí sa presúvajú medzi ruskými mestami (vzdialenosti medzi mestami sú omnoho väčšie ako u nás).

A nakoniec sa pozrieme na spanie v lietadlách. Pokiaľ máte dosť peňazí, tak to môže byť relatívne pohodlné.  Mnohé letecké spoločnosti ponúkajú v prvej triedy miesta, ktoré je možné pretransformovať do rovných lôžok. V takomto prostredí sa za asistencie palubného personálu vyspíte vcelku dobre. Problém je v tom, že cena letenky v 1. triede je mnohonásobne vyššia ako pri ekonomickej triede. A navyše nie všetky lety ponúkajú prvú triedy. Vždy je však dostupná biznis trieda – tá však neponúka komfort prvej triedy. Je však výrazne lacnejšia.

Úplne iná situácia je v ekonomickej triede. Tu je miesta buď málo, alebo ešte menej.  V snahe znížiť ceny leteniek sa letecké spoločnosti snažia do lietadla dostať maximum sedadiel. Čo logicky ide na úkor priestoru. Niektoré spoločnosti stlačia priestor viac ako iné. Ak ste však nadpriemerne vysoký či nadpriemerne veľký, v ekonomickej triede to nebudete mať jednoduché. A to nielen pri spaní.

Opäť tu pomôže vankúš okolo krku. Ten si budete musieť priniesť so sebou. Letecké spoločnosti vám poskytnú deku, štuple do uší a šatku na oči.s

 

The post Spánok a cestovanie appeared first on Spi lepšie ako dobre!.Zdroj: slad.sk – Spánok a cestovanie

Prečo matrac nie je tou najdôležitejšou vecou pri spánku?

Na prvý pohľad, a možno aj na druhý či tretí, sa môže zdať, že o kvalite spánku rozhoduje jedna vec – a to matrac. Je však naozaj tento kus zariadenia tou kľúčovou časťou spánku? Je to matrac, ktorý rozhoduje o tom, že sa ráno zobudíte svieži, alebo unavení a leniví? Aké sú odpovede na tieto otázky?

Záleží predovšetkým na tom, komu tieto otázky kladiete. Ak sa pýtate predajcu matracov, tak si môžete byť takmer istí, že vám bude spievať ódy na význam matracu vo vašom živote. A predajcovia spolu s výrobcami matracov tieto ódy skutočne aj spievajú. Toto umelecké predstavenie je známe ako reklama a marketing.

Výrobcovia a predajcovia sa vás snažia presvedčiť o svojej pravde cez všemožné kanály. Základom je stále televízia. Čím ďalej tým väčší význam však získava internet. Na webe si môžete prečítať množstvo článkov týkajúcich sa matracov a spánku. Problém je v tom, že neraz nie je jednoduché rozoznať, či ide o reklamný článok alebo článok, za ktorým stojí odbornosť.

Na matraci záleží

Na tom, na čom spíte, rozhodne záleží. Matrac by mal spĺňať základné parametre špecifické pre vás. To znamená, že by mal zohľadňovať váš fyzické rozmery, vek a zdravotný stav. Spánok na ňom by mal byť udržateľný – teda by ste mali mať možnosť na ňom spávať dlhodobo bez toho, aby sa to negatívne prejavilo na vašom zdraví.

Splniť tieto podmienky nie je extra náročné najmä vtedy, ak patríte medzi mladšie ročníky. Nároky na matrac sa prirodzene s vekom zvyšujú.

Napriek tomuto všetkému si dovolíme tvrdiť, že kvalita matraca nie je kľúčovým prvkom spokojného a zdravého spánku. Matrac by mal byť primeraný, ale nie je najdôležitejší.

Dostatok pohybu

Dôležitejším predpokladom zdravého spánku je v tom najširšom vyjadrení zdravý životný štýl. Najskôr sa pozrieme na pohybovú stránku.

Moderný spôsob života nevyžaduje veľa pohybu. V práci väčšina z nás sedí. Do práce a z nej sa vezieme – či už autom alebo prostriedkami hromadnej dopravy. A voľný čas trávime pred počítačom alebo televízorom. Na takýto denný režim naše telo nie je biologicky nastavené. Vyvíjali sme sa v prostredí, kde bol pohyb základom prežitia.

Nie je možné, aby sa naše telá takejto rapídne zmene prispôsobili. Ak sa telo nehýbe, a to pravidelne, tak trpí. Trpí zdravotný stav celkovo, ale aj základné bio rytmy. Sem patrí aj spánok. Do postele by ste mali mieriť dostatočne fyzicky unavení. Počas spánku by sa svaly zregenerovali a ráno by ste boli v plnej sile.

Zlý zdravotný stav zhoršuje kvalitu spánku. A zlá kvalita spánku zase vedie k horšiemu zdravotnému stavu. Takto sa poľahky dostanete do začarovaného kruhu, z ktorého je ťažké sa dostať.

Pritom zmeniť životný štýl nie je až také komplikované. Nemusí sa z vás stať maratónec. Stačí 20- až 30-minútový pohyb denne – rýchla chôdza či aj bicykel.

Stravovanie

Teraz si odmyslíme fakt, že stravovanie má aj dlhodobý vplyv na ľudské zdravie. V tejto časti článku sa zameriame predovšetkým na štýl stravovania.

Veľmi dobre je známa poučka, ktorá hovorí o tom, že po šiestej večer by sme už nemali jesť. Ide o veľké zovšeobecnenie, ale v zásade nie je chybné.

Dôležité je, aby ste nezaspávali so žalúdkom, ktorý pracuje na plné obrátky. Potrava sa v tejto časti tráviacej rúry zdržiava 1 až 3 hodiny v závislosti od konzistencie prijatej potravy. Mastné jedlá zostávajú v žalúdku dlhšie ako jedlá bohaté na vlákninu. To znamená, že banán si môžete dať aj hodinu pred zaľahnutí do postele. Pri vyprážanom rezni či syry je potrebné dodržať dlhší odstup.

Pozor je potrebné dávať aj na tekutiny. Problematické sú najmä nápoje s kofeínom a alkoholické nápoje. Kofeín je stimulant, a to presný opak toho, čo potrebujete pred zaspávaním. Kávu by ste mali piť s mnohohodinovým odstupom od posteľného času.

S alkoholom je to podobne, hoci mnoho ľudí môže nadobudnúť mylný dojem. Ak si dáte krátko pred zaspávaním zopár pohárikov vína či iného alkoholického nápoja, pomôže vám to so zaspávaním. Ak máte problémy so zaspávaním, tak môžete nadobudnúť dojem, že vám to pomáha. Ide však o riešenie veľmi krátkozraké. Alkohol vám totiž síce pomôže zaspať, ale výrazne vám naruší priebeh spánku. Výsledkom bude to, že ráno sa zobudíte v omnoho horšom čase.

Dĺžku spánku

Jednu z vecí, ktorú pri spánku zaručene neoklamete, je potrebnú dĺžka spánku. Vo všeobecnosti sa odporúča spánok 7 až 9 hodín. Do tohto intervalu sa zmestí väčšina ľudí. Nájdu sa však aj ľudia, ktorých telo si vystačí aj s menej ako siedmimi hodinami. Na druhú stranu niektorým ľuďom nestačí ani 9 hodín. Biologická potreba spánku je individuálna. Každý z nás by ju poznať. Zistíte ju jednoducho – stačí prirodzene zaspávať a prirodzene sa zobúdzať.

Ukrajovanie z potrebnej dĺžky spánku nemá vplyv iba na zdravotný stav, ale aj na produktivitu v práci. Ak obmedzujete spánok kvôli práci, tak to možno nie je najlepšie riešenie. Vďaka nedostatku spánku bude v práci menej výkonný. Keby ste si pospali trochu dlhšie, možno by ste toho stihli spraviť viac.

The post Prečo matrac nie je tou najdôležitejšou vecou pri spánku? appeared first on Spi lepšie ako dobre!.Zdroj: slad.sk – Prečo matrac nie je tou najdôležitejšou vecou pri spánku?

Výber matraca pre ľudí do 30 rokov

Ono sa o tom veľmi nehovorí, ale pri výbere matracov je potrebné do veľkej miery zohľadňovať aj vek. Marketing výrobcov a predajcov matracov sa orientuje predovšetkým na zdôrazňovanie, pohodlia, kvality a životnosti. V skratke – každý výrobca/predajca sa vám snaží predať matrac, pri ktorom dosiahne čo možno najvyšší zisk. Najziskovejšie sú prirodzene matrace najdrahšie. Tie môžeme označiť za luxusné a marže sú tu naozaj pekné. Pekné to však nie je pre spotrebiteľa, ktorý takýto matrac neraz kupuje v slepej viere, že výrobca matracov vie lepšie.

Týmto nechceme povedať, že drahé matrace sú vždy zlou voľbou. Rozhodne nie. Špičkové matrace sú v určitých prípadoch optimálnou voľbou. V určitých prípadoch naozaj viete maximálne využiť to, čo ponúkajú. A ich úžitkové vlastnosti vám nevie poskytnúť žiadny iný matrac.

Toto sa týka najmä starších ľudí, ktorým telo už neslúži tak, ako tomu bolo kedysi. Jednou z častí tela, ktorá v starobe výrazne trpí, je chrbtica. Tá je namáhaná počas dňa a za optimálnych okolností by si oddýchla aspoň počas spánku. Ak si však kúpite nevhodný matrac, k žiadnemu oddychu nedôjde a stav vášho chrbta a aj celkového zdravotného stavu sa bude iba zhoršovať.

Situácia pri mladých ľudí je však trochu iná. Pre potreby tohto článku sme si mladých ľudí definovali ako ľudí do 30 rokov života.

Mladí ľudia na rozdiel od ich rodičov či prarodičov žijú v diametrálne odlišnom svete. Veľa mladých ľudí aj v pokročilej dospelosti stále študuje. Kto študuje, ten zvyčajne nemá peniaze nazvyš. Rozbiehanie pracovného a rodinného života nie je z kategórie lacných záležitostí. A navyše mladí ľudia majú toľko záujem a na rozdiel od ich rodičov v ich veku aj obrovské množstvo možností.

Celkovo by sme to mohli zhrnúť do konštatovanie, že mladí ľudia nemajú veľa peňazí a zároveň veľmi veľa možností, kde ich míňať. Kúpa nejakého matraca je pre väčšinu z nich iba okrajovou záležitosťou, ktorej nevenujú žiadnu zvýšenú pozornosť. Kúpa nového matraca je akurát výdavok, ktorému sa za bežných okolností veľmi vyhnúť nedá.

Do akej miery sa mladým ľuďom oplatí na matraci šetriť?

Pri ľuďoch do 30 rokov nemožno brať do úvahy výhradne zdravotné hľadisko či kvalitu matraca. V akejkoľvek analýzy ponuky matracov je potrebné včleniť aj ekonomické hľadisko. Za ideálnych okolností, pri neobmedzenom množstvo disponibilných finančných prostriedkoch, by si aj 20 ročný študent kúpil do podnájmu ten najlepší matrac na svete. Určite by mu to pomohlo.

Študent však v realite má obmedzené množstvo peňazí a tie musí rozdeliť podľa vlastného uváženia.

Mladý človek by mal zhodnotiť svoje potreby. Bežný mladých človek je zdravý a nemá žiadny problém so spánkom. Pre takéhoto študenta nemá veľký význam investovať do špičkového taštičkového matraca, ktorý sa chváli svojimi ortopedickými vlastnosťami.

Bežný študent by bez väčších problémov zvládol spávať aj na dlážke – nie je to však veľmi pohodlné. Ak je mladý človek zdravý, tak mu pokojne bude stačiť matrac z polyuretánovej peny v rozumnej kvalite. Takýto matrac v rozumnej kvalite sa dá kúpiť do sto eur. To je oproti špičkovým matracom za viac ako 200 eur podstatný rozdiel.

Pri mladých ľuďoch je potrebné brať do úvahy aj životný rytmus. Ak máte 40 či 50 rokov, máte veľkú šancu, že dožijete tam, kde momentálne ste. Väčšina mladých ľudí však netuší, kde bude o päť rokov. Kupovať drahý matrac sa neoplatí aj z toho dôvodu, že sťahovať sa s matracom je komplikované. Omnoho jednoduchšie je si vždy kúpiť nový matrac za 100 eur a pri komplikovanom sťahovaní ho radšej nechať na pôvodnom miesta. Z tohto pohľad je asi najlepšou voľbou nafukovacia posteľ. Tú po vyfúknutí bez problémov zmestíte aj do bežného kufra či batohu. Navyše takáto posteľ sa dá kúpiť za pár desiatok eur. Vo všeobecnosti sa neodporúča na nafukovacích matracoch spávať dlhodobo. Pri mladom človeku však pri tom môžeme jedno oko prižmúriť.

Odporúčané polyuretánové matrace

Pri kúpe nového matraca vyrobeného z polyuretánového peny je potrebné sledovať dva základné parametre. A to hrúbka a hustota materiálu.

Každý matrac by mal mať dostatočnú hrúbku. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby matrac bol hrubý minimálne 12 cm. Matrace tenšie ako týchto 12 cm môže predstavovať pri dlhodobom používaní zdravotné riziko.

Pri hustote ide najmä o kvalitu. Čím kvalitnejší penový matrac, tým vyššia hustota a tým prirodzene vyššia cena. Na výrobu hustejšieho matraca je potrebné použiť viac materiálu.

Najlacnejšie polyuretánové matrace sú vyrobené z peny, ktorá má hustotu cca 15 kilogramov na meter kubický. Takéto matrace však majú obmedzenú životnosť. Už po jednom či dvoch rokoch môžete na takomto matraci nájsť preležaniny.

Najlepšie polyuretánové matrace sa môžu pochváliť hustotou cez 30 kilogramov na meter kubický. Mladému človeku však bude bohato stačiť aj hodnota 25 kg/m².

Medzi lacné matrace radíme aj pružinové. Vždy však ide o klasické pružinové matrace, a nie o taštičkové. Pružinové matrace majú oproti penovým jednu podstatnú výhodu – sú vzdušné. Veď jadro pružinového matraca je tvorené takmer výhrade vzduchom. Vzdušný matrac dokáže zabezpečiť lepšie hygienické podmienky lôžka.

The post Výber matraca pre ľudí do 30 rokov appeared first on Spi lepšie ako dobre!.Zdroj: slad.sk – Výber matraca pre ľudí do 30 rokov

Niekoľko tipov na matrace, ktoré vás nesklamú

Kúpa nového matraca je pre veľkú časť ľudí nie práve najpríjemnejšou záležitosťou. Veľa ľudí pri tom zažíva stres. Alebo ho predpokladajú a výmenu matraca tak radšej odkladajú.

Na internete sa nachádza množstvo článkov, ktoré sú plné rád a postupov, ako si zaobstarať ten najlepší matrac za najlepšie peniaze. Mnohé z týchto článkov sú dokonca aj veľmi užitočné. To je cieľom aj tohto textu. Chceme vám pomôcť s výberom matraca, na ktorý sa môžete spoľahnúť. Matraca, ktorý vás nesklame.

Vo všeobecnosti môžeme tvrdiť, že pri kúpa matraca záleží predovšetkým na kvalite použitých materiálov. Kvalitu vám v istom zmysle garantuje výrobca matracov. Vždy je však lepšie sa zahľadieť hlbšie a pozrieť sa na zúbky výrobcom jednotlivých častí matraca. Dobrý predajca/výrobca matracov vám tieto informácie bez problémov poskytne – ak ich už nemá zobrazené priamo v popise svojho výrobku.

Ďalším dôležitým aspektov kúpy nového matraca je voľba toho správneho typu. Nie každý matrac je totiž vhodný pre každého. A to po stránke zdravotnej či ekonomickej. Ono totiž nemá veľký význam kupovať luxusný matrac, ak máte 20 rokov a ste v perfektnom zdravotnom stave. V takomto veku určite viete peniaze investovať lepšie. Platí to aj naopak – ak ste na dôchodku a váš chrbát si pamätá ďaleko lepšie časy, šetriť na matraci nie je dobrý nápad. Treba si uvedomiť, že na matraci trávite tretinu času. Zlý matrac vám dokáže výrazne skomplikovať aj bežný život.

V tomto článku sa vám pokúsime priniesť niekoľko tipov na konkrétne matrace. Všetky sú z produkcie spoločnosti Vegas. Vegas je slovenský výrobca, ktorý sa prezentuje najmä kvalitou. Pri kúpe matrac značky Vegas si môžete byť takmer istí, že matrac vám bude počas celej svojej životnosti bezchybne slúžiť. A ak by náhodou došlo k nejakej poruche, tak spoločnosť Vegas to promptne v rámci záruky vyrieši.

Matrac s pamäťovou penou Memory – model A3

 

Začneme s klasikou, a teda penovým matracom. Penové matrace sú najbežnejším typom matraca. Je to z toho dôvodu, že pena je relatívne lacný materiál. Ak hovoríme o pene, tak máme na mysli polyuretánovú penu. Je to polymér uretánu – materiálu, ktorý veľmi dobre poznáme aj so stavebníctva.

V matraci Modeli A3 však nenájdete obyčajnú polyuretánovú penu. Tá totiž nie je vo svete matracov považovaná za dobrý materiál. Klasická polyuretánová pena má napríklad problém so životnosťou. Je totiž náchylná na tvorbu priehlbín, ktoré poznáme aj ako preležaniny. Bežná polyuretánová pena nie je najlepšou voľbou ani z pohľadu hygieny matraca.

Hygienu matraca ovplyvňujú predovšetkým mikroorganizmy. Tých sa nachádza v našom okolí vždy veľa – a to aj v prípade vysokého stupňa čistenia a upratovania. V zásade to však neprestavuje problém. Ten vzniká vtedy, keď sa baktérie, roztoče a plesne premnožia. K rýchlemu rastu a množeniu dochádza vtedy, ak majú splnené tri základné podmienky: teplo, potravu a vlhkosť. Teplo majú od vás a od vášho kúrenia, potravu majú takisto od vás – organický materiál nájdu v prachu. A vlhkosť môžu opäť získať od vás – z vášho potu.

Pri matraci je kľúčové, aby sa v ňom vlhkosť z potu nehromadila. Aby sa to darilo, je potrebné, aby bol matrac dostatočne vzdušný. A práve bežná polyuretánová pena vzdušná nie je. Vzduch a vlhkosť sa v polyuretánovom matraci hromadí a časom vytvorí optimálne podmienky na rast a rozmnožovanie mikróbov.

Z vyššie uvedených dôvodov spoločnosť Vegas v tomto matraci nepoužila klasickú polyuretánovú penu. Nahradila ju studenou penou s označením Vegaflex Pro z produkcie britskej spoločnosti Vita.

Kým bežná polyuretánová pena má hustotu do 20 kilogramov na meter kubický, pena Vegaflex Pro má hustotu 30 kilogramov na meter kubický. Je to práve hustota peny, ktorá má zásadný vplyv na životnosť matraca. Čím vyššia hustota, tým menšia šanca tvorby preležanín.

Studená pena vykazuje aj lepšie parametre vzdušnosti. Je tak lepšou voľbou aj z pohľadu hygieny matraca.

Základom matraca je tak studená pena s výškou 13 cm. Zvyšné tri centimetre tvorí pamäťová pena.

Pamäťová pena je špičkový materiál, ktorý je veľmi príjemný na spánok. Táto pena sa dokáže prispôsobiť ľudskému telu, je hrejivá a príjemná na dotyk. Pamäťová pena má aj zaujímavú históriu. Jej tvorcom je americká vesmírna agentúra Nasa. Tá ju vyvinula ešte v 60-tych rokoch minulého storočia, kedy hľadala vhodné čalúnenie do svojich raketoplánoch. Prvých 20 rokov svojho života strávila pamäťová pena vo vojenskom utajení. Pre verejnosť sa tento materiál stal dostupným až 90-tych rokoch minulého storočia. Spočiatku však pamäťová pena bola priveľmi drahá. Trvalo mnoho ďalších rokov, kedy sa výrobná cena tejto peny dostala do prijateľných rovín. Stále však ide o pomerne drahý materiál.

Matrac Model A3 je obojstranný. Strany majú rozdielne tvrdosti. Tvrdosť matraca si tak môžete upravovať jeho preklopením. Mäkšia strana nesie označenie 2 (používame 5-stupňovú stupnicu tvrdosti, kde 1 je mäkká a 5 tvrdá). Tvrdšia strana nesie označenie 3, čo prestavuje stredne tvrdý matrac.

Keďže ide o mäkší matrac, tak sa odporúča predovšetkým ľuďom so sedavým zamestnaním, starším ľuďom alebo ľuďom, ktorí z akéhokoľvek dôvodu preferujú spánok na mäkšom lôžku.

Pružinový matrac Spark

Ak hľadáte lacný matrac, tak tento s označením Spark môže byť tým ideálnym riešením. Spark je pružinový matrac. Aby sme si ho neplietli s ďalšími pružinovými matraci, tak budeme hovoriť o klasickom pružinovom matraci. To znamená, že v jadre tohto matraca sa nachádza pružinový systém, kde sú pružiny navzájom pospájané.

To pre spotrebiteľa znamená, že takýto matrac nemá ortopedické vlastnosti, respektíve ich má minimálne. Ak ste však mladí a zdraví, tak žiadny ortopedický matrac nepotrebujete. Bez problémov sa vyspíte aj na tomto matraci. Podstatný rozdiel medzi týmto matracom a ortopedickými matracmi je cena. Matrac Spark stojí zlomok ceny ortopedických matracov.

Asi najväčšou výhodou matracu Spark (a aj všetkých klasických pružinových matracov) je  ich vzdušnosť. V jadre takéhoto matraca sa nachádza takmer výlučne vzduch. Oceľové drôty zaberajú minimum objemu. V takomto prostredí sa vzduch pohybuje veľmi ľahko.

Matrac Spark sa však neskladá iba z pružín. Na nich by ste sa teda nijako pohodlne nevyspali. Preto sa na pružinové jadro lepia ďalšie vrstvy. V prípade tohto matracu je toto kokosová doska a polyuretánová pena. Kokosová doska sa vyrába z kokosového vlákna, ktoré je vzdušné a má dokonca aj prirodzené antimikrobiálne vlastnosti. Jej funkciou je však spevnenie povrchu matraca. Na kokosovej doske je nalepená pena Smartflex. Výrobca však neudáva, o aký materiál presne ide.

Ortopedický taštičkový matrac – model F3

Taštičkové matrace sú považované za tie lepšie pružinové matrace. Dnes môžeme povedať, že ide o jeden z najpopulárnejších typov matracov na našom trhu. Hneď sa aj dostaneme k tomu, prečo tomu tak je.

Taštičkové matrace sa od tých klasických pružinových líšia v organizácii pružinového jadra. V taštičkových matracoch sú pružiny od seba nezávislé. Nedotýkajú sa. Každá jedna pružina je zabalená do textilného vrecúška (taštičky). Spojené sú iba tieto vrecúška. Toto umožňuje každej jednej pružine reagovať samostatne. Ak stlačíte jednu pružinu, nedochádza k deformácii okolitých. Vďaka tomu dokáže taštičkový matrac kopírovať nerovnosti ľudského tela.  K prehĺbeniu na matraci dôjde iba tam, kde dochádza k tlaku. Ťažké časti tela tak neovplyvnia polohu ľahkých častí. Toto princíp ortopedickosti. Preto taštičkové matrace považujeme za ortopedické a sú vhodné pre všetkých starších ľudí, ľudí pracujúcich fyzicky, či všetkých ľudí, ktorí majú problémy s chrbtom a chrbticou.

Rovnako ako pri klasickom pružinovom matraci, aj pri taštičkovom môžete očakávať výborné hygienické vlastnosti. Taštičkové matrace sú vzdušné. Na ich jadro sa ako pri klasických pružinových tiež lepia kontaktne vrstvy. Pri matraci Model 3 to je pena Smartflex.

Matrac Model 3 je obojstranný. Obe strany matraca však majú rovnakú tvrdosť, a to 4. Ide tak o tvrdší matrac, ktorý nemusí vyhovovať každému. Tvrdšie matrace sa vo všeobecnosti odporúčajú mladším ľudí a ľuďom pracujúcim fyzicky.

Poťah tohto matraca je vyrobený z látky, ktorá nesie obchodné označenie Bambootex. Poťah je šitý z bambusových vlákien, ktoré sú nielen exotické, ale ponúkajú aj zaujímavé antimikrobiálne vlastnosti. Pri poťahu je to dôležité, keďže je to práve táto časť matraca, ktorá tvorí hlavnú bariéru medzi okolím a matracom.

Ortopedický latexový matrac – Ecolatex L2

Posledným tipom tohto článku bude matrac vyrobený z latexu. Latexové matrace patria k tomu najlepšiemu, čo si môžete domov do spálne kúpiť. Hneď sa dozviete aj prečo.

Latex je v prírode v celku bežný materiál. Nájdete ho približne v 15 percentách kvitnúcich rastlín. To znamená, že bez problémov by ste ho našli aj na najbližšej lúke. Napríklad v takej púpave. Latex je tá biela tekutina, ktorá vyteká po poškodení stonky. Latex však nemusí byť vždy biely, hoci na výrobu latexovej peny sa používa práve biely latex.

Z ekonomických dôvodov sa latex nezískava z púpavy, ale z kaučukovníka. Tento strom sa pestuje na plantážach v trópoch. Najviac ich nájdete v Juhovýchodnej Ázii. K nám sa latex zvyčajne dostáva z Malajzie. Do Európy sa dováža v surovom stave. Až u nás je spracovaný do peny.

Latex sa upravuje na penu vulkanizovaním. Teda rovnakým procesom, ako pri výrobe gumy. Je veľmi dôležité, že vulkanizáciou sa v latexe nestrácajú jeho kľúčové vlastnosti. záleží nám najmä na prirodzenej schopnosti latexu komplikovať život mikróbom.

Rastliny využívajú latex v rámci svojho imunitného systému. Chráni ich pred vonkajšími hrozbami baktérií a plesní.

Pre mikróbmi môže latex chrániť aj nás. Stačí, keď si domov kúpime latexový matrac. Jeho prirodzené antimikrobiálne vlastnosti sa postarajú o výraznú redukciu baktérií, roztočov a plesní v matraci. Toto je presne ten dôvod, prečo po latexových matracoch siahajú najmä alergici.

Latexové matrace sa však osvedčili vo všetkých priestoroch, ktoré sú náročné na hygienu (napríklad nemocnice).

Latexový matrac je navyše veľmi vzdušný. Pri výrobe sa pena perforuje, čo zabezpečuje dobrý pohyb vzduchu.

Matrac Ecolatex L2 sa skladá z troch vrstiev latexu od belgického výrobcu Artilat. Medzi vrstvami latexu sa nachádzajú kokosové dosky. Ako už bolo spomenuté vyššie, kokosové dosky majú tiež antimikrobiálne vlastnosti a sú vysoko vzdušné. Toto všetko iba prispieva k hygienickej kvalite celého matraca.

The post Niekoľko tipov na matrace, ktoré vás nesklamú appeared first on Spi lepšie ako dobre!.Zdroj: slad.sk – Niekoľko tipov na matrace, ktoré vás nesklamú

Kedy je správny čas na výmenu matraca?

Každý matrac má svoju životnosť, respektíve obdobie, kedy vám vie ponúknuť to, prečo ste si ho kupovali. Ako všetky veci, aj matrace časom zostarnú a raz dosiahnu vek a hlavne parametre, ktoré už nezodpovedajú situácii.

Ak chceme mať kvalitný spánok, tak nestačí spať na kvalitnom matraci. Tento matrac musí byť aj v zodpovedajúcom čase. Ani ten najdrahší matrac na svete vám nezaručí kvalitné lôžko. Matrac musí byť najskôr v dobrom stave. A ak nie je, je potrebné ho vymeniť.

Ako však zistiť, kedy už matrac nie je to, čo býval a je potrebné ho doniesť na zberný dvor a poobzerať sa po novom? Cieľom tohto článku je pomôcť čitateľom identifikovať  matrac, ktorý už má to najlepšie jednoducho za sebou.

Mechanická a hygienická životnosť matraca

Ak máme hovoriť o životnosti matraca, tak nemôžeme vynechať rozlíšenie medzi mechanickou a hygienickou životnosťou. Obe druhy životnosti majú k sebe blízko, je však potrebné ich rozlišovať.

Už z názvu je zrejmé, o čo pri mechanickej životnosti pôjde. Ležaním sa matrace opotrebúvajú – ničia. Povedzme si však niečo o konkrétnych typoch matracov. Na mechanické opotrebenie sú náchylné najmä matrace vyrobené z polyuretánovej peny. Najmä tie lacnejšie zvyknú vytvárať tzv. preležaniny. Na matraci v miestach najčastejšieho kontaktu s telom človeka vznikajú priehlbiny. Ak sú dostatočne veľké, tak majú výrazne negatívny vplyv na kvalitu spánku. Čím je použitá pena menej kvalitná, tým sa preležaniny vytvárajú rýchlejšie. V najhoršom prípade už po jednom či dvoch rokov.

Preležaniny sa v podstate vytvárajú na každom matraci, pretože každý matrac má minimálne kontaktnú vrstvu vyrobenú z peny. Kvalitnejšie matrace však nevyužívajú lacné polyuretánové peny. Nájdete v nich kvalitné PUR peny, alebo skôr pamäťovú penu či latexovú penu. Pamäťová a latexová pena sú považované za to najlepšie, čo dnes na trhu existuje. Oba materiály sú pomerne odolné voči tvorbe preležanín. Kvalitné matrace sa preto nemenia z dôvodu  mechanických či fyzických chýb, ale z dôvodu hygieny.

Poďme sa teraz pozrieť na mechanické problémy pružinových matracoch. O povrchových penách teraz písať nebudeme. Zoberieme si na mušku pružinové jadro. Pružinové matrace si z minulosti priniesli neslávne spájanie s vŕzganím. Áno, v minulosti pružinové matrace časom zvykli vŕzgať a nebolo to veľmi príjemné. Vŕzgajúci matrac nie je iba nepríjemnosťou – ono sa to prejavuje aj na kvalite spánku.

Dnes sa však vŕzgajúceho matraca obávať nemusíte. Ak si domov priveziete kvalitný pružinový matrac, tak môžete na vŕzganie zabudnúť. Dnešná výrobná technológia pružinových jadier je na takej úrovni, že vŕzganie nastáva iba vo výnimočných prípadoch. A aj na tie sa pamätá výrobca. Teda ten dobrý. Kvalitní výrobcovia vám na pružinové jadro poskytnú záruku aj 20 rokov. Teda ďaleko viac, ako budete matrac používať.

Hygienická životnosť

Už sme tu vyššie spomenuli, ale stojí to za zopakovanie: kvalitné matrace sa nevymieňajú z mechanických dôvodov, ale z hygienických. To znamená, že na kvalitnom matraci by ste mohli spávať 20 či dokonca 30 rokov bez toho, aby boli na ňom viditeľné fyzické zmeny.

Matrace sa menia z dôvodu, že už nespĺňajú hygienické štandardy dnešnej doby. Za čistý a hygienicky dokonalý môžeme považovať iba úplne nový matrac. Každý matrac sa časom znečisťuje a hygienicky znehodnocuje. Aj ten najlepší poťah nevyrieši všetko. Voči bežnej špine matrac možno aj ochránite. Nedokážete si však poradiť s mikróbmi, ktoré sú z pohľadu hygieny kľúčové. Baktérie, roztoče a plesne nie sú problémom iba pre alergikov. Ich premnoženie v matraci predstavuje riziko úplne pre každého.

Ako je možné,  že v matraci žije táto „háveď“? Všade okolo nás sú miliardy mikróbov. Nie je to ničím výnimočné a naše telo je na to dobre pripravené. Dokonca miliardy baktérií žijú v našich črevách a bez nich by sme nedokázali existovať.

Problém nastáva vtedy, keď sa určité mikróbmi premnožia. Pre človeka sú nepríjemné najmä plesne.

Mikróby potrebujú pre svoj život tri podmienky – teplo, vlhko a dostatok potravy. Teplo majú od vás. Rovnako aj potravu, ktorú získavajú z prachu. Prach je z veľkej časti tvorený odumretou ľudskou pokožkou. Kľúčovým faktorom je tak vlhkosť. Tá sa do matraca dostáva ľudským potom, ktorého produkuje dostatok aj zdravý človek.

Dobré matrace si s vnikajúcou vlhkosťou dokážu  poradiť lepšie ako matrace zlé. Dobré matrace dokážu takúto vlhkosť rýchlo dostať mimo jadra matraca do okolitého prostredia tak, že vlhkosť zostáva v norme. V zlých matracoch dochádza k koncentrácii vlhkosti, ktorá vytvára výborné podmienky pre rast a rozmnožovanie.

Ak chcete matrac, ktorý má dlhú hygienickú životnosť, tak sa poobzerajte po pružinových či latexových matracoch. Pružinové jadrá sú z veľkej časti tvorené vzduchom – matrac je tak vzdušný. Latexové matrace sú vyrobené z prírodné latexu, ktorý má prirodzené antimikrobiálne vlastnosti.

Na opačnom póle stoja matrace vyrobené z polyuretánovej peny. Vzdušnosť týchto matracov je obmedzená a pohyb vlhkosti limitovaný. V jadre takéhoto matraca vzniká vysoká koncentrácia vlhkosti a teda raj pre všemožné mikróby. Takýto matrac sa môže stať nebezpečný už v priebehu niekoľkých rokov. To, čo človek ušetril pri kúpe tohto matraca, sa mu vráti v podobe zníženej životnosti výrobku.

The post Kedy je správny čas na výmenu matraca? appeared first on Spi lepšie ako dobre!.Zdroj: slad.sk – Kedy je správny čas na výmenu matraca?

Najefektívnejšia investícia do lepšieho spánku

Povedzme, že viete, že potrebujete zlepšiť kvalitu svojho spánku. Viete, že v tomto smere máte rezervy a ste odhodlaný s tým niečo spraviť.

Nemáte však neobmedzený rozpočet a chcete svoje ťažko zarobené peniaze využiť, čo možno najefektívnejšie. Kde začať? Čo kúpiť a čo na druhú stranu na druhú stranu nekúpiť.

Efektivita peňazí vložených do kúpy matraca

Najväčšia pozornosť zo všetkých vecí spojených so spánkom je prirodzene venovaná  matracom. Nemusíte hádať viackrát, aby ste vedeli prečo. Matrace sú tovar, na ktorom sa vcelku dobre zarába. Marže na drahších matracoch sú naozaj pekné, takže investície do reklamy sa vracajú.

Marketing prirodzene vytvára dojem, že najlepšie, čo môžete pre svoj spánok spraviť, je investovať do toho najlepšieho matraca. Koľko však takýto matrac stojí? Ceny matracov sú veľmi rôznorodé. Najlacnejší kúpite aj za sto eur, tie drahé stoja aj niekoľko tisíc eur.

Rozdiel v kvalite matracoch jednoznačne existuje. Určite však nemôžeme tvrdiť, že drahší matrac je automaticky lepší. Respektíve, na tom nemusí záležať. Aj keby sme vychádzali z predpokladu, že drahší matrac prináša lepšie materiály, lepšie úžitkové vlastnosti, neplatí, že sa stále oplatí si priplatiť.  Pri určitej cenovej hladine sú zlepšenia matraca z funkčného pohľadu zanedbateľné a dostávate sa akurát do roviny luxusu.

Kúpu nového matraca rozhodne nemožno podceniť. Treba sa však správať ekonomicky – veď aj téma tohto článku je ekonomická. Namiesto toho, aby ste si kúpili luxusný matrac, využite peniaze efektívnejšie. Respektíve nasmerujte svoje úsilie tam, kde to prináša najväčšie ovocie.

Pri matracoch je dôležité, aby boli hygienicky priaznivé. To znamená, že kúpa latexového či taštičkového matraca je vždy dobrou voľbou. Tieto matrace majú navyše aj ortopedické vlastnosti, teda vlastnosti, ktoré sa postarajú o lepšiu polohu vašej chrbtice.

Nepodceňujte kúpu posteľového roštu

Podklad pod matrac stojí zlomok ceny matracu. Jeho význam je však veľký – a to najmä v prípade, že si kúpite pod matrac zlý rošt. Každý penový matrac by mal byť položený na lamelový rošt s predpätými lamelami.

Spálňa bez obrazoviek

Na to, aby ste výrazne zlepšili kvalitu svojho spánku, dokonca nepotrebujete minúť ani euro. Dokonca si môžete ešte aj privyrobiť. Máte v spálni televízor? Predajte ho.

Sledovanie akejkoľvek obrazovky pred spánkom má negatívny vplyv na kvalitu spánku. Nielenže odďaľuje spánok, ale narúša aj jeho priebeh. Obrazovky totiž simulujú mozog. Toto sa deje na dvoch úrovniach. Tá prvá je zrejmá  – ak sledujete v TV nejaký akčný seriál, tak váš mozog to vníma intenzívne, pretože výbuchy predstavujú nebezpečenstvo.

Televízor však pôsobí na váš mozog aj svetlom, ktoré vyžaruje. Toto svetlo má špecifickú farbu – teda vlnovú dĺžku, na ktorú mozog reaguje aktivitou.

To isté platí aj pre smartfóny, tablety či počítače. Veľakrát je to však ešte horšie. Televízor totiž je od vašej tváre vzdialený aj niekoľko metrov. Taký smartfón pár desiatok centimetrov. Takže vystavenie špecifickému svetlu je intenzívnejšie. Všetky tieto zariadenia sú zodpovedné za to, že ráno sa zobudíte o čosi v horšom stave. Môže za to skrátenie spánku a zhoršenie jeho kvality.

Odhlučnite spálňu

Spálňa by mala byť miestom určeným iba na spánok. V spálni počas spánku či krátko pred ním by ste nemali byť ničím rušení. Dôležité je, aby ste maximalizovali spánok. Hluk je jedným z najväčších rušiteľov spánku. V spálni by tak malo byť maximálne ticho. Bojovať treba nielen proti hluku domácnosti, ale aj exteriérovému hluku. Kompletné odhlučnenie spálne môže byť vcelku drahé. Preto je dobré začať s tými najpálčivejšími vecami – dverami a oknom. Kvalitné okná a dvere dokážu radikálne znížiť intenzitu hluku prenikajúceho do miestnosti.

Pozor na svetlo

Bojovať je potrebné aj proti nevhodnému svetlu – či už pochádzajúceho z interiéru alebo exteriéru. Náš biorytmus je výrazne ovplyvňovaný hormónmi, ktorých tvorba závisí od okolitého svetla. Takto sme sa biologicky vyvinuli. Keď bola tma, tak človek šiel spať. A s prvými slnečnými lúčmi sa zobúdzal. Dnes je to trochu komplikovanejšie, ale vždy by sme sa mali snažiť nášmu organizmu simulovať prirodzené podmienky. Čo to znamená?

Zaspávať by ste mali pri úplnej tme. Spať by ste mali v tme. To sa dá poľahky zariadiť. Maximálne tak budete musieť kúpiť dobré tienenie okien. Horšie to bude so zobúdzaním sa za svetla. Toto sa buď stane (Slnko vyjde predtým, ako zazvoní váš alarm), alebo budete musieť investovať nemalé peniaze do časovania osvetlenia miestnosti.

Bicykel či tenisky

V zdravom tele nie je iba zdravý duch, ale aj zdravý spánok. Ak chcete mať dobrý spánok, tak je dobré sa začať starať aj o svoje telo (ak tak už nerobíte). Na športovanie toho veľa nepotrebujete. Asi najlacnejší šport je beh. K tomu vám stačí mať akurát nejaké tenisky. A tie kúpite za pár desiatok eur.

Že už nepatríte medzi najmladších a bez pre vás nie je vhodný šport? Vysadnite na bicykel. Bicyklovanie je vhodné takmer pre každého. Pri pohybe na bicykli nezaťažujete kĺby. Pohyb na bicykli zaťažuje váš kardiovaskulárny systém a to je presne to, čo chcete.

Prípadne môžete zájsť do posilňovne a bicyklovať tam na stacionári či využívať iné stroje.

The post Najefektívnejšia investícia do lepšieho spánku appeared first on Spi lepšie ako dobre!.Zdroj: slad.sk – Najefektívnejšia investícia do lepšieho spánku

Čo vplýva na kvalitu spánku okrem matraca?

V tomto článku budeme vychádzať zo základného predpokladu, že kvalitu spánku je mimoriadne dôležitá z pohľadu celkového zdravia človeka. Zdravím človeka nemáme na mysli iba jeho fyzickú bezchybnosť, ale aj psychickú pohodu.

To, že spánok má výrazný vplyv na nás a naše zdravie je vedecky dokázané a viac-menej sa to vôbec nespochybňuje. A to aj napriek tomu, že spánok je stále do veľkej miery zahalený rúškom tajomstva. Aj napriek výraznému technickému pokroku, veda odkrýva záhady spánku stále iba pomaly. Nejaké tie vedomosti však predsa len máme.

Často sa stretnete s rôznymi článkami, z ktorých môžete nadobudnúť dojem, že najdôležitejšou podmienkou dobrého spánku je matrac. Nepochybne – matrac je dôležitým aspektom spánku. Rozhodne by ste mali spať na matraci, ktorý nebude vyrušovať váš spánok. Kúpiť si takýto matrac nie je zase až taký problém. Ak máte 20 rokov, tak stačí v podstate akýkoľvek matrac. S rastúcim vekom by ste si mali kúpiť kvalitnejším matrac – ideálne s výbornými ortopedickými vlastnosťami.

Väčšine ľudí však problémy so spánkom nespôsobuje matrac. Respektíve matrac nie je kľúčovým faktorom. Za zlý či nekvalitný spánok sú väčšinou zodpovedné iné faktory. A to najmä faktory životného štýlu.

Psychická pohoda

Začnime s veľmi všeobecnou témou. Dnes sa už veľmi dobre vie, že psychický stav výrazne ovplyvňuje kvalitu spánku. V minulosti sa to intuitívne predpokladala. Napríklad nečisté svedomie sa často spája s nespavosťou. Za problémami so spánkom však nemusia byť iba rôzne zlé skutky. Vašu myseľ môžu okupovať myšlienky spojené s prácou, rodinnými či inými problémami.

Nie všetci ľudia podliehajú stresu rovnako. Niekto ho zvláda bez najmenších problémov a zaspí do minúty za každých okolností. Niekoho trápi aj tá najmenšia maličkosť a výrazne mu ukrajuje zo spánku. Je to na každom, aby zvážil význam dobrého spánku. Ak nezvládate pracovný stres a máte problémy so spánkom, zmeňte prácu. Asi vás to finančne postihne, na druhú stranu sa však vám poďakuje vaše zdravie.

Dostatok pohybu

V zdravom tele by mal byť zdravý duch. Môžeme však povedať, že v zdravom tele je aj zdravý spánok. Biologicky je človek stále uspôsobený na to, aby denne prešiel niekoľkohodinovou fyzickou aktivitou. Moderný človek sa však prirodzene pohybu veľmi nevenuje. Kto nerád športuje, tak väčšinou tej aktivity počas dňa nemá. Do práce auto, v práci za počítačom, z práce autom. Po práci relax na gauči a to je asi všetko.

Telo po takomto dni nie je unavené. Respektíve unavené sú iba špecifické časti. Pri sedavom spôsobe života budú trpieť napríklad chrbtové svaly. Sedavý spôsob života vedie k obezite a tá zase k ďalším zdravotným problém a tie zase k problémom so spánkom.

Nikto nehovorí, že sa potrebujete denne venovať 4 hodiny intenzívnemu pohybu vôbec nie. Výrazné výsledky môžete očakávať už vtedy, keď denne strávite pohybom pol hodinu. A vôbec nemusí ísť o intenzívnu záťaž. Pokojne môžete začať rýchlejšou chôdzou. Prípadne ľahký behom. Ideálny je pohyb na bicykli, pretože nezaťažuje kĺby. V skratke – pohyb je mimoriadne dôležitý. Je už iba na vás, akú formu pohybu si zvolíte.

Stravovanie

Ako už bolo spomenuté, obezite má negatívny vplyv na spánok a zdravie ako také. V tomto článku nebudete rozoberať to, ako sa udržať v rozumnej váhe. Stravovanie a spánok má však aj ďalší dôležitý rozmer. Ďaleko priamejší.

Kvalita spánku je ovplyvňovaná dejmi vo vašom tráviacom trakte. Vo všeobecnosti platí, že počas spánku by sa telo nemalo venovať trávenie a malo by sa sústreďovať na regeneráciu. Trávenie vyžaduje veľké množstvo krvi. Táto krv bude logicky chýbať v ďalších častiach tela. Za ideálnych okolností je počas spánku krv presmerovaná najmä do svalov, kde zabezpečuje ich regeneráciu.

Veľmi často sa spomína, že človek by nemal jesť po 18:00.  Táto rada je v princípe správna – ide však o priveľké zovšeobecnenie. Ono by to platilo iba za predpokladu, že by ste išli spať o 21:00 a na večeru ste mali pomerne ťažké jedlo. Pravdou je, že človek by mal zaspávať s prázdnym žalúdkom. Potrava zostáva v žalúdku cca 2 hodiny – v závislosti od zloženia potravy. Mastné jedlá zostávajú v žalúdku výrazne dlhšie ako jedlá bohaté na vlákninu. Z celého tohto vyplýva, že cca 2 hodiny predtým, ako uľahnete do postele, by ste nemali jesť. Na druhú stranu však platí aj toto: pri zaspávaniu by vám nemalo škvŕkať v bruchu. To vám môže sťažiť zaspávanie. V takomto prípade sa odporúča zjesť menšie množstvo ľahko stráviteľnej potravy – dobrou voľbou je napríklad taký banán.

Špeciálnou kategóriou je alkohol. Medzi ľuďmi vo všeobecnosti panuje presvedčenie, že alkohol spánku pomáha, keďže po jeho požití sa človeku ľahšie zaspáva. Pravda je však taká, že alkohol zhoršuje kvalitu spánku. Alkohol totiž narušuje spánkový rytmus – striedanie REM a nonREM fázy spánku. Výsledkom je to, že ráno sa zobudíte v horšom stave, ako by ste sa zobudili bez alkoholu. A navyše to môže spôsobiť to, že večer sa vám bude ťažšie zaspávať. Takto sa poľahky dostanete do začarovaného kruhu.

Vnútri spálne

Podklad pod matrac

Na úžitkové vlastnosti matraca do veľkej miery vplýva aj podklad pod matrac – rošt.

Rošt matrac nedokáže vylepšiť, ale zvládne ho pokaziť. Takto sa vám môže stať, že investujete do matraca stovky a eur a vďaka zlému výberu roštu to všetko vyjde navnivoč. Pri lacných matracoch sa vám môže stať, že zlým výberom roštu výrazne znížite ich životnosť. Takisto rošt dokáže zhoršiť vzdušnosť matraca, čo povedie k zhoršeniu hygienických pomerov matraca.

Pod penové matrace by ste si mali vždy kúpiť lamelové rošty s predpätými lamelami. Pod pružinové matrace si môžete dať aj pevné rošty. Nikdy však nemôžu byť plné. Spodok matraca vždy musí byť odvetraný. Pozor je potrebné si dávať pri kvalitných taštičkových matracoch, ktoré vyžadujú špecifické rošty. Dobrý predajca vás však na toto vždy upozorní.

Posteľ

Nároky na posteľ môžeme rozdeliť do dvoch kategórií: funkčnosť, estetickosť. Je iba na vás, akej farby bude vaša posteľ. Vy ste jediným rozhodcom jej estetickej stránky. Pri funkčnosti je to trochu inak. Pri posteli potrebujete, aby dokázala odvetrať spodok matraca. Mali by ste sa tak vyhnúť posteli s úložnými priestorom. Posteľ by tak ideálne mala byť vysoká.

Samozrejmosťou by mala byť pevnosť postele. Pri spaní by tento kus nábytku nemal vydávať žiadne zvuky, ktoré by mohli narušiť priebeh spánku. Je úplne jedno, či bude posteľ vyrobená z dreva, drevotriesky alebo železa.

Zariadenie spálne

Spálňa by mala byť miestom, ktoré je výhradne určené pre spánok. Maximálne sa tu môžete venovať intímnym aktivitám. Rozhodne by ste v spálni nemali pracovať. Ak nemáte pracovňu, tak za počítačom radšej seďte v kuchyni či obývačke. V spálni by ste nemali mať ani televízor. Sledovanie televízie pred spánkom dokáže významne ovplyvniť priebeh a kvalitu spánku. Televízor stimuluje ľudský mozog. Príbeh filmu či seriálu vás vie nabudiť. Okrem toho je tam množstvo výbuchov a ďalších akčných scén, ktoré mozog nenechajú na pokoji. Obrazovka televízora však stimuluje váš mozog aj iným spôsobom. Obrazovka vyžaruje špecifické svetlo, ktoré na mozog pôsobí povzbudzujúco a narúša spánkový cyklus.

To isté platí aj prípade tabletov, smarfónov, notebookov, počítačov a ďalších elektronických zariadení s obrazovkami. Tablety a smartfóny sú často ešte horším variantom ako televízor, keďže ich obrazovky sa nachádzajú bližšie k tvári.

Hluk verzus ticho

Často sa hovorí, že moderný človek má omnoho menej času na spánok ako naši predkovia. Na spánok by sme sa však nemali dívať iba ako množstvo. Pri spánku je dôležitá najmä kvalita – pri zachovaní minimálnej dĺžky spánku. Naši predkovia síce mali viac času na spánok, s udržaním kvality spánku však bol problém. Predovšetkým nikto nemal vlastnú izbu. Všetci, celá rodina, spali v jednej miestnosti. A vtedy neboli rodiny troj- či štvorčlenné. V každej rodine bolo množstvo detí a rodiny boli viacgeneračné. V takomto usporiadaní určite bolo veľa hluku, ktorý komplikoval spánok.

Dnes si vieme zariadiť spálňu tak, aby nás nevyrušoval žiadny hluk. Dajú sa kúpiť takmer dokonale odhlučnené dvere a okná. Odhlučniť sa dajú aj steny. Ak nemáte to šťastie, že bývate v tichej lokalite, máte technické možnosti ako sa brániť. Ak vám záleží na kvalite spánku, tak voči hluku by ste sa mali snažiť zasiahnuť.

Hluk v spálni nerobí problémy iba tým, že vás zobudí. Toto už môžeme považovať za extrémnu formu hluku. Horší je však hluk, ktorý telo vníma, ale nestačí na to, aby vás zobudil. Takýto hluk vedie k stresu, ktorý sa nemusí prejaviť hneď. Vplyv stresu na zdravie človeka je osobitá téma, ktorej sa v tomto článku vzhľadom na jeho rozsah nemôžeme venovať. Jedno však je zrejmé – stres zdraviu neprospieva.

Spálňu je možné znečistiť aj svetlom. Ľudský mozog je biologicky nastavený tak, že pri svetle dopadajúcom na tvár mení hormonálnu situáciu organizmu. Toto znamená – pri zaspávaní by ste mali mať v spálni maximálnu tmu. A pri vstávaní podľa možnosti by vám mali dopadať na tvár slnečné lúče. So zhasnutím svetiel pred spánkom to je ešte jednoduché. Horšie je zabezpečiť, aby ste sa ráno zobúdzali do svetla. Ak vstávate pred východom slnka, tak to vždy možno vyriešiť pomocou techniky. Dnes to už ide.

Ďalšie detaily

Nie jedna štúdia dokázala, že na dĺžku a kvalitu spánku vplýva aj farba stien spálne. Naozaj. Správnym výberom farieb stien spálne si môžete pridať aj viac ako 20 minút spánku. Je rozdiel, či si spálňu namaľujete na krikľavo oranžovo a bledo modro. Správny výber farby spálne budete riešiť v osobitom článku.

A aby sme nezabudli. V žiadnej posteli nemôže chýbať vankúš. Na prvý pohľad možno drobnosť. Avšak drobnosť, ktorá má viditeľný vplyv na kvalitu spánku. Výrazne totiž ovplyvňuje polohu krčnej chrbtice. Našťastie v ponuke je veľké množstvo vankúšov. Dnes si môžete kúpiť naozaj špičkový anatomický vankúš vyrobený z pamäťovej peny, ktorý sa zaručene postará o váš kvalitný spánok. Kúpa vankúša by ste rozhodne nemali podceňovať. Toto platí dvojnásobne vtedy, ak vám bolo 20 rokov v minulom storočí.

The post Čo vplýva na kvalitu spánku okrem matraca? appeared first on Spi lepšie ako dobre!.Zdroj: slad.sk – Čo vplýva na kvalitu spánku okrem matraca?

Vplyv nárazového sledovania seriálov na spánok

Nezdá sa vám nadpis tohto článku? Čo je to predsa nárazové sledovanie seriálov? Čo je to za nezmysel?

Na začiatku to musíme trochu vysvetliť. Tento článok sa bude primárne zaoberať štúdiou amerických vedcov, ktorí sledovali tzv. binge watching. Prečo sa do tohto článku snažíme prepašovať angličtinu? Dôvod je jednoduchý. Máme problém s prekladom. Výraz „binge“ sa v angličtine najčastejšie používa so slovom „eating“. Binge eating preložíme do slovenčiny ako prejedanie sa. „Binge watching“ by sme tak, keby sme nehľadeli na aktuálne slovníky slovenského jazyka, preložili ako „prepozeranie“.

Skúsme to však vysvetliť opisom. Kedy môžeme hovoriť o binge serial watching? Tradične pozeráme televíziu pomerne striedmo. Obľúbený seriál beží tak raz za týždeň. Prípadne ešte dávajú jednu ďalšiu reprízu. Takto sa môžete jeden celý jeden týždeň tešiť na ďalšiu časť. Zároveň však váš mozog má celých sedem dní na to, aby všetky vnemy pokojne spracoval. Váš mozog môže takmer 170 pracovať s príbehom.

V minulosti, keď existovala iba televízia, inú možnosť ako vyššie uvedený spôsob sledovania ste ani nemali. Síce existovali videokazety a neskôr DVD nosiče, seriály však neboli tak ľahko dostupné. A najmä v našich slovenských podmienkach.

Dnes je však situácia diametrálne odlišná. Klasická televízia postupne ustupuje do pozadia. Najmä pri mladých ľuďoch televízia už hrá druhé husle. Staršie generácie sú stále relatívne verné svojmu domácemu televízoru.

Seriály sú dostupné na internete. Najmä mladí ľudia sú zvyknutí si seriály sťahovať z internetu. A to spôsobom, ktorý nie je úplne legálny. Nemožno ich však za to viniť, pretože najmä v minulosti neexistovala žiadna alternatíva. Dnes však existuje. Na internete existuje hneď niekoľko služieb, kde si relatívne neveľký poplatok môžete pozrieť množstvo filmov a seriálov. Asi najznámejšou takouto službou je americký Netflix. Za menej ako 10 € mesačne máte k dispozícii úplne legálne tisícky a tisícky hodín filmov a seriálov.

V takýchto podmienkach nie ste obmedzovaný dostupnosťou televízie. Pokojne si môžete sadnúť za počítač či televízor a sledovať pokojne celú sériu seriálu (celý ročník seriálu) bez prerušenia. Ak má ročník seriálu 20 častí a každá časť má 25 minút, tak to celé zvládnete za čosi viac ako 8 hodín. Ak toto spravíte, tak ide o takmer dokonalý príklad binge watching. Samozrejme, že za binge watching nepotrebujete 8 hodinový maratón. Určite stačí aj menej.

Tu nejde iba o čas strávený za televízorom, čo je určite veľmi dôležitý faktor. Ide tu aj o frekvenciu. V tomto prípade frekvenciu častí seriálov. Bežný moderný seriál totiž trvá omnoho kratšie ako film. Väčšina seriálov, rôznych sitcomov, má cca 25 minút. Za hodinu tak pozriete dva seriály. Takto získate viac vnemov ako pri filme, keďže každá jedna časť seriálu je v podstate jeden príbeh. Dalo by sa povedať, že seriál je nabitý či skrátený film.

Všeobecný vplyv pozerania televízie na kvalitu spánku

Predtým, ako sa pozrieme na to, čo zistili americkí vedci z Michiganskej univerzity, prejdime si všeobecné poznatky vplyvu pozerania televízie na spánok.

Ak chceme hovoriť o televízor a ich vplyve na spánok, tak nemôžeme vynechať ďalšie zariadenia s obrazovkami. Sem patria aj počítače, notebooky, tablety, smartfóny a tak ďalej. Dôležité je, že majú obrazovku, ktorá produkuje svetlo. A toto svetlo je vcelku špecifické.

Svetlo, ktoré vyžarujú obrazovky prístrojov, je trochu iné ako bežné slnečné svetlo. Možno ste už počuli o farbe svetla. Dnes sa s týmto pojmom najčastejšie stretnete, ak sa vyberiete si kúpiť nejakú led žiarovky.  Obrazovky vyžarujú tzv. studené svetlo, respektíve modré svetlo. Bežne slnečné svetlo je teplejšie – žltšie. Problém je v tom, že modré svetlo má na ľudský mozog stimulačný vplyv. Povzbudzuje tak jeho činnosť.  Výrobcovia televízorov, tabletov či smartfónov toto príliš neriešia. Asi jediným zariadením, kde s tým výrobcovia bojujú, sú čítačky kníh. Tie často poskytujú aj sfarbené svetlo.

Do akej miery dokáže sledovanie obrazovky ovplyvniť kvalitu spánku závisí predovšetkým od časovej vzdialenosti od spánku. Ak ráno sledujete tablet, tak vplyv na nočný spánok je prakticky nulový. Ak však zaspávate s tabletom nalepeným na tvári, tak budete mať problém.

Sledovanie obrazovky sa neprejavuje iba zvýšením stimulácie mozgu. Je dokázané, že modré svetlo z obrazoviek dokáže narušiť spánkový rytmus. Ak hovoríme o rytme, tak máme na mysli striedanie spánkových fáz. Určite ste už počuli o REM. REM sú začiatočné písmená anglického výrazu Rapid Eye Movement. Teda v slovenčine – rýchly pohyb očí. Nejde o žiadny výmysel – v spánku sa nám v určitých momentoch naozaj oči rýchlo pohybujú. Fáza spánku, kedy sa toto deje, nazývame REM. Potom poznáme tzv. nonREM fázu spánku, kedy sa nám oči nepohybujú. REM fáza spánku je charakterizovaná vysokou aktivitou mozgu a strnulosťou svalov a celého teľa. Veľká väčšina snov sa nám prihodí práve v tejto časti spánku. REM fáza je omnoho kratšia ako nonREM. Ako už bolo povedané, pre dobrý spánok je dôležité, aby sa REM a nonREM fáza spánku pravidelne v správnom režime striedali. Toto sa za normálnych okolností deje.  Nie je však až taký veľký problém toto celé narušiť – stačí, ak si dáte zopár poldecákov a je po celom systéme. Namiesto poldecákov si však môžete dať aj nejaké to žiarenie z obrazovky. Výsledný efekt nebude mať silu alkoholu, ale vplyv tam určite bude.

Čo zistili vedci z Michiganskej univerzity?

Do nadpisu sa to nezmestilo, takže to musíme uviesť na správnu mieru. Na výskume, o ktorom budeme hovoriť, sa nepodieľali iba Američania. Celý výskum prebiehal v spolupráci s belgickou univerzitou v Leuvene.

Objektom výskumu bolo 423 ľudí vo veku od 18 do 25 rokov. Sledovaná bola kvalita spánku, únava a nespavosť. Vedci sledovali zvyky a správanie tejto skupiny. Nevieme, aké seriály či filmy títo ľudia pozerali – to však pre výsledky štúdie nie je až tak dôležité.

Takmer 80 percent zo 423 účastníkov výskumu seba označilo za binge watchers (ľudí, ktorý pozerajú seriály nárazovo). To nie je prekvapujúce, pretože približne takýto podiel americkej populácie sa venuje tomuto štýlu pozerania televíznych šou. Ďalším zaujímavým faktom je, že až 20 percent účastníkov priznalo, že za posledný mesiacov pozerali nárazovo seriály niekoľkokrát týždenne.

Nárazové sledovanie seriálov najviac ovplyvnilo ľudí, ktorí mali aj sledovania televízie nie práve najlepší spánok. Z tejto skupiny ľudí až jedna zaznamenala zhoršenie kvality spánku z dôvodu nárazového sledovania seriálov.

Veľmi zaujímavým zistením bolo, že existuje veľký rozdiel medzi bežným sledovaním televízii a jeho extrémnou podobou – binge watching. Pri bežnom sledovaní televízie vedci nezistili výraznejší, respektíve merateľný, vplyv na kvalitu spánku. Toto však neznamená, že pred uložením sa do postele môžete pozerať televíziu bez akýchkoľvek následkov. Táto štúdia totiž nebola zameraná na toto. Sledovala akurát nárazové pozeranie televízie.

Ak chcete mať dobrý spánok, tak by ste si mali zo spálne vytvoriť špeciálny priestor určený výhradne na spánok. Medzi špeciálne výnimky patrí intímny život, prípadne čítanie knihy. V žiadnom prípade by ste v spálni nemali mať umiestnený televízor. Je to škodlivé. A z pohľadu spánku nie je nič horšie ako zaspávanie pri bežiacom televízore.

Stop by ste však v spálni nemali povedať iba televízoru. Horšie následky máva používanie tabletov, počítačov a smartfónov v posteli. Zaspávanie s týmito zariadeniami je bežné najmä u mladších ľudí. Na rozdiel od televízora sú obrazovky týchto zariadení omnoho bližšie k našej tvári. Takto má vyžarované modré svetlo silnejší efekt na náš mozog.

Prečo binge watching vplýva na kvalitu nášho spánku?

Toto sme v článku už viackrát rozoberali. Čo však zistili vedci z americkej a belgickej univerzity. Ich záver sa uberá smerom, ktorý nedáva veľký dôraz na spomínané vyžarované svetlo zo zariadení – čo neznamená, že toto nemá negatívny vplyv.

Vedci venujúci sa binge watching prišli k záveru, že hlavným vinníkom, je príbeh. Ono sa to nemusí zdať, ale mozog príbeh sleduje veľmi dôkladne. Príbeh a zápletka je pre mozog prirodzene atraktívnym materiálom. Ľahko sa zapletie do príbehu a nedokáže sa z neho len tak rozpliesť. Mozog s týmto materiálom pracuje aj dlho po ukončení sledovania. Jednou z podstatných úloh spánku je spracúvanie vnemov z prebehnutého dňa. Problém je aj v tom, že náš mozog nedokáže až tak dobre rozlíšiť vnemy medzi skutočným životom a životom z televízii. Po maratóne seriálov je mozog vystavený obrovskému množstvu informácií, s ktorými sa musí vyrovnať. Takéto množstvo vnemov nikdy počas existencie človeka ako živočíšneho druhu nemusel náš mozog spracovať. Je tak prirodzené, že s tým má problémy a výsledkom sú vedľajšie účinky, ktoré nemajú na spánok vždy iba pozitívny efekt.

Keby šlo iba o príbeh. Moderná televízna zábava je však vysoko vizuálna. Kvalitné špeciálne efekty dnes už nájdete aj v bežných seriáloch. Tvorcovia sa do 25 minút šou snažia dostať maximum akcie. Rýchly sled udalostí je posypaný úžasnými vizuálnymi efekty. Práve vizuálna časť televíznych šou výrazne vplýva na kvalitu spánku. Mozog musí počas spánku spracovať aj tieto obrazy, a verte tomu, že to nie jednoduché. Po piatich hodinách nabitých šou sa musí mozog vyrovnať s obrovským množstvo nie veľmi súrodých informácií.

Ďalšie tipy na zlepšenie kvality spánku

Ak obmedzíte nárazov sledovanie televízie, tak si určite pomôžete. To isté platí v prípade, ak obmedzíte sledovanie obrazoviek krátky pred uľahnutím do postele – a samozrejme sledovanie obrazoviek v posteli.

Pre kvalitu spánku je dôležitý aj výber matraca. Dvojnásobne to platí, ak už nemáte 20 rokov. S rastúcim vekom sa vo všeobecnosti zhoršuje aj zdravotný stav. Často trpí chrbát. Ak nemáte chrbát práve v najlepšom stave, tak by ste zaručene mali investovať do ortopedického matraca. Výborným príkladom ortopedického matraca je taštičkový matrac. Podobné vlastnosti má aj latexový matrac.

Latexový matrac má okrem ortopedickým vlastností aj jednu ďalšiu podstatnú prednosť – má vynikajúce hygienické parametre. Je vzdušný a má prirodzené antimikrobiálne vlastnosti. Latexový matrac by mal byť samozrejmosťou pre alergikov. Avšak aj zdravým ľuďom poskytne priestor pre lepší a zdravší spánok.

The post Vplyv nárazového sledovania seriálov na spánok appeared first on Spi lepšie ako dobre!.Zdroj: slad.sk – Vplyv nárazového sledovania seriálov na spánok