Môže joga pomôcť so spánkom?

Problémy so spánkom nie sú dnes ničím výnimočným. Problémy so zaspávaním a kvalitou spánku mávajú čím ďalej tým mladší ľudia. S rastúcim vekom sa ťažkosti spojené so spánkom prirodzene zvyšujú. Mladí ľudia majú dobrý spánok nielen z dôvodu, že ich telá sú na tom stále veľmi dobre, ale najmä z dôvodu, že nie sú psychicky veľmi zaťažovaný. Mladosť je bezstarostná časť ľudského života.

V dnešnej uponáhľanej dobe sú na dospelých ľudí kladené obrovské nároky. A nie je to iba o práci. Tlak je zo spoločnosti a iných častí života. Očakávania sú vysoké, konkurencia nekonečná a skutočné možnosti prirodzene obmedzené. A k tomu ešte človek nie je nesmrteľný a má ďaleko od toho, aby vždy konal racionálne. V takomto prostredí bude spánok prirodzene trpieť.  Dnes je veľmi dobre dokázané, že stres nám ubližuje viac, ako by človek na prvý pohľad čakal. Spánok je navyše medzi prvými vecami, ktoré trpia. Respektíve medzi prvými, ktoré sú dobre viditeľné.

Joga nie je žiadna novinka posledných rokov, aj keď sa to na prvý pohľad tak môže zdať. V skutočnosti má joga tradíciu niekoľko tisíc rokov. Hoci je potrebné povedať aj to, že joga spred tisíc rokov nie je to isté, čo poznáme dnes. Moderná joga je výrazne okresaná tradícia, ktorá sa prispôsobila moderným materiálnym, fyzickým a najmä kultúrnym potrebám. Moderná joga funguje v systéme ponuky a dopytu. Joga sa tak prispôsobuje ľuďom. V mnohom sa tak mení podľa predstáv ľudí. Joga však stále má aj svoj vplyv na ľudí. Určite to stále funguje obojsmerne.

Predstava o joge

Keď sa spomenie slovo „joga“, tak rôznym ľuďom napadnú rôzne veci. Vo všeobecnosti však možno povedať, že ľudia si jogu spájajú s komplikovanými pozíciami podobným strečingu. Nejednotnosť názoru na jogu je spôsobená aj tým, že niečo ako jednotná joga jednoducho neexistuje. Joga sama o sebe je zmes rôznych filozofických prístupov. Každá odnož jogy zdôrazňuje niečo odlišné. Aj u nás pôsobí niekoľko škôl jog. Jedna vetva jogy napríklad zdôrazňuje spiritalitu. Drahá túto stránku potláča a venuje sa takmer výlučne telu. Niektoré školy jogy sa snažia jogu predať ako kompletné riešenie pre telo moderného človeka. Niečo v zmysle – hodina jogy denne a máte o telo postarané. Jogu sa snažia predať aj ako športovú aktivitu. V oblasti jogy sa šíri množstvo nezmyslov, a jedným z nich je aj tvrdenie, že joga vie nahradiť pohybové cvičenie. Pravdou je, že nevie. Jogou neviete nahradiť aeróbne cvičenie. To, čo vám ponúka beh, vám joga jednoducho nenahradí.

Dokáže však joga ovplyvniť kvalitu spánku? Odpoveď na túto otázku by nám nemal dať nejaký joga guru, teda človek, čo čerpá múdrosť predovšetkým zo svojho presvedčenia, ale veda. Veda, ktorá svoje svoje poznatky získava zo skúsenosti a neustále ich overuje.

Je napríklad overené, že pravidelné cvičenie jogy znižuje hladinu stresu. Toto sa deje z dvoch dôvodov – joga špecificky zaťažuje ľudské telo. Strečing všetkého druhu pomáha fyzickému stavu vášho tela. Ak ste neboli na tom fyzicky najlepšie, tak joga vám pomôže. A lepší fyzický stav povedie k lepšiemu spánku.

Joga však nie je iba o strečingu. Skutočná joga je aj o manipulácii s dýchaním. Keďže človek má plne pod kontrolou svoje dýchanie, pomocou neho dokáže ovplyvňovať aj také deje, ktoré sú mimo jeho priamej kontroly. Spomaľovaním alebo zrýchľovaním dychu ovplyvňuje rôzne telesné funkcie. Nemusíte byť žiadny indický jogín, aby ste pocítili dôsledky dychových cvičení. Takéto cvičenia však musíte vykonávať pravidelne – každý deň. A samozrejme neočakávajte, že výsledky sa dostavia do dvoch dní.

Vedci pozorovali tisíce ľudí po dobu niekoľkých mesiacov. Pozorované skupiny cvičili denne jogu minimálne pol hodinu denne. Bolo jednu, v ktorú časť dňa. Výsledok potvrdil, že cvičenie jogy ľudí upokojilo. Prejavovalo sa to viacerými fyziologický znakmi – jedným z nich bolo napríklad spomalenie frekvencie úderov srdca.

V inej štúdii bol sledovaný priamo spánok. Sledovanej skupine sa v priebehu niekoľkých mesiacov zlepšil nielen subjektívny pocit zo spánku, ale aj objektívne merateľná dĺžka spánku.

V tomto článku nenájdete žiadny návod, ako si jogou pomôcť k lepšiemu spánku. Nenájdete tu žiadne polohy. Tieto veci si môžete dohľadať sami napríklad tu na internete.

Dôležitejšie ako konkrétne pózy je však vaše nastavenie. Nastavenie, že sa chcete venovať svojmu telu a duchu. Už rozhodnutie, že chcete čosi zmeniť bude mať na vás veľmi dobrý vplyv.

The post Môže joga pomôcť so spánkom? appeared first on Spi lepšie ako dobre!.Zdroj: slad.sk – Môže joga pomôcť so spánkom?

Prečo spíme?

Na prvý pohľad sa to môže zdať ako triviálna otázka hodná 5-ročného dieťaťa. Prečo spíme? Veď prečo by sme sa to pýtali. Je to tak, a vždy tomu tak aj bolo. Nie sú to však iba deti, ktoré sa túto otázku radi pýtajú. Je to plne legitímna otázka, ktorou sa zaoberá množstvo vedcov. Vedecké mysle totiž neuspokojí odpoveď, že tomu tak je, a vždy tomu tak bolo. Všetko musí mať nejakú príčinu v živom svete musí plniť nejakú špecifickú otázku. Spánok nevznikol len tak.

Mozog je časť ľudského tela, ktorému stále nerozumieme. Situácia sa za posledných sto rokov radikálne zlepšila, stále však máme pred sebou viac neznámeho ako známeho. Veda v štúdii ľudského mozgu robí výrazné pokroky. Možno to nebude trvať dlho a odhalí nám mnohé záhady. Teraz sa však musíme uspokojiť s tým, čo vieme. Maximálne k tomu môžeme pridať niekoľko špekulácií a dúfať, že sa z nich onedlho stanú vedecké teórie.

Pre bežný život nie je ani tak dôležité, prečo spíme, ako to, akým spôsobom môžeme náš spánok zlepšiť. Ako spať maximálne efektívne? Ako predísť nespavosti, nočným morám, bolestiam chrbtu a tak ďalej. Veda by nemala fungovať iba sama pre seba – mala by nám prinášať poznatky, na základe ktorých vieme upraviť svoj život. Zväčša sa tak aj deje.

Spánok ako regeneračné obdobie

Evolúcia nemôže tvoriť v neobmedzenom rozsahu. Organizmy sa musia prispôsobiť prostrediu, v ktorom žijú. Zhodou všetkých okolností, na Zemi sa živé organizmy museli prispôsobiť pravidelného striedaniu dňa a noci. Deň a noc majú na Zemi približne rovnaké trvanie. Ono sa to môže zdať ako samozrejmosť, ale zďaleka to nie je pravidlo. Deň môže trvať mnohonásobne viac ako noc, či naopak.

Na pravidelné striedanie dňa a noci sa organizmy prispôsobujú rôzne. Existujú však dve základné stratégie. Buď je organizmus aktívny v noci, alebo cez deň. Ak je organizmus aktívny cez deň, tak v noci nemá čo robiť. Pri nočnom živočíchovi to funguje opačne. Pre živý organizmus je potom logické v čase, keď nemá čo robiť, oddychovať. Optimálne je to robiť maximálne efektívne, aby potom počas dňa dokázal podávať maximálny výkon.

Takto sa to vyvinulo aj u človeka. Počas dňa sme sa starali o obživu (napríklad sme lovili mamutov či siali pšenicu) a v noci sme nemali, čo robiť. Loviť mamuta v noci nemá veľkú šancu na úspech. A siať pšenicu pod svetlom mesiaca tiež nedáva veľký zmysel. V noci sa nedalo robiť nič iné, ako oddychovať.

Čo sa deje počas spánku?

Fyziologické prejavy počas spánku sú vcelku dobre zmapované. Počas spánku vo všeobecnosti dôjde k spomaleniu metabolizmu, k zníženiu spotreby energie, k zmene fungovaniu zmyslov a tak ďalej. Spánok však nie je jednoliaty celok.

V súčasnosti vieme, že spánok sa skladá z dvoch základných častí. Poznáme tzv. REM fázu spánku a nonREM fázu. Rozdiely sú vcelku značné.

Pri upadnutí do spánku sa ocitnete vo fáze REM. REM je skratka anglického výrazu Rapid Eye Movement, teda rýchly pohyb očí. Počas tejto fázy spánku sa človeku skutočne rýchlo pohybujú oči smerom nahor a nadol.

REM fáza spánku je charakteristická vysokou mozgovou aktivitou. V tejto fáze spánku sa vám prihodí drvivá väčšina snov. Toto si môžete overiť veľmi jednoducho. Stačí, keď sa zobudíte krátko po zaspávaní. Alebo budete ostro sledovať to, čo sa s vami bude počas zaspávania diať. Takto máte veľkú šancu zažiť veľmi živé sny, či dokonca halucinácie.

Ďalším znakom REM fázy spánku je strnulosť svalov. Svaly sú napäté a celé telo v napätí. Toto stojí v ostrom kontraste s nonREM fázou spánku, ktorú môže označiť aj za hlboký spánok. V nonREM fáze  sú svaly uvoľnené – dochádza v nich k intenzívnej regenerácii. Na to, aby ste svaly regenerovali, potrebujete k nim zvýšiť prísun krvi. Odkiaľ ju však zoberiete? Z tráviaceho traktu. Toto je veľmi podstatný dôvod, prečo by ste nemali  sa pred spánkom napchávať. Počas spánku totiž potrebujete využívať krv iným spôsobom ako zbieraním výživy v črevách.

Hlboký spánok je zároveň časťou spánku, kedy dochádza k útlmu mozgovej aktivity. K regenerácii dochádza aj v tejto časti tela. Na rozdiel od svalov, však tu dochádza aj k ďalšej činnosti.

Spánok hrá kľúčovú rolu pri kognitívnych funkciách. Najznámejšie je spojenie s pamäťou. Počas spánku náš mozog vyhodnocuje veci, ktoré zaznamenal počas dňa. To, čo vyhodnotí ako dôležité, to si pomocou neurónových spojení zapíše do pamäti. Keďže nemá neobmedzenú kapacitu, ďalšie veci sa jednoducho stratia.

Pokiaľ si nedoprajete dostatočné množstvo spánku, vaša schopnosť zapamätať si veci klesne. Neovplyvní to iba vašu písomku z biológie. Ale aj ďaleko bežnejšie učenie. Napríklad budete si pomalšie osvojovať nové pracovné zručnosti.

Absencia spánku vám dokáže tak narušiť činnosť tela, že celé to povedie až ku kolapsu. Človek jednoducho nedokáže bez spánku žiť. Rekord v bdení je pomerne veľa dní (cca 10). Avšak už po 24 hodinách bez spánku sú kognitívne funkcie mozgu tak narušené, že vám to znemožní vykonávať väčšinu činností.

The post Prečo spíme? appeared first on Spi lepšie ako dobre!.Zdroj: slad.sk – Prečo spíme?

Spánok a cestovanie

Za ideálnych okolností by sme vždy spávali v pohodlí domova, teda tam, kde to poznáme, kde máme vytvorené optimálne podmienky na spánok. Naša vlastná spálňa je miesto, kde máme množstvo času je prispôsobiť aj tým najzvláštnejším potrebám nášho tela a našej mysle.

Ak však cestujeme, tak musíme spávať na miestach, ktoré takýto personalizovaný štandard neponúkajú. Treba podotknúť, že pri cestovaní nespávame iba v hoteloch, penziónoch (a teda v spálňach), ale do veľkej miery aj v dopravných prostriedkoch. V tomto článku sa bude týmto dvom kategóriám venovať osobitne.

Spánok v ubytovacích zariadeniach

Pri spaní v hoteli vám vždy hrozí riziko, že to celé dopadne zle. Je to spôsobené tým, že nikdy si nemôžete byť istý, v akých podmienkach budete spať. Iste – situácia sa za posledných 20 rokov radikálne zmenila. Len pred cca štvrťstoročím ste sa pri výbere hotela museli takmer výlučne spoľahnúť na cestovnú kanceláriu či iného sprostredkovateľa.

Dnes žijeme v dobe internetu a ten nám ponúka takmer nekonečné možnosti, ako sa pripraviť na dovolenku a cestovanie. Ubytovacie zariadenie si môžete rezervovať priamo, bez žiadneho sprostredkovateľa. Potom tu existujú sprostredkovateľské portály, tzv. rezervačné systémy, ktoré ponúkajú obrovské množstvo ubytovacích zariadení a pri každom z nich často tisíce recenzií ďalších cestovateľov.

Práve tieto recenzie sú mimoriadne užitočné. Vás ako cestujúceho nemusí veľmi zaujímať to, čo si o sebe dané zariadenie napíše. To je marketing, ktorý sa môže líšiť od reality. Skúsenosti podobne zmýšľajúci ľudí vám však povedia ďaleko viac.

Pred výberom hotela však nemáte čas čítať recenzie pod stovkami rôznych ubytovacích zariadení. Z tohto dôvodu sa cielené zariadenia filtrujú. Rezervačné systémy z toho robia veľmi jednoduchú záležitosť.

Už štandardným filtrom je filter na základe všeobecného štandardu.  Každé ubytovacie zariadenie má určitý počet hviezdičiek. Každé množstvo hviezdičiek by malo reprezentovať nejaký definovaný štandard. Je jasné, že dva 4-hviezdičkové hotely môžu ponúkať rôznu úroveň luxusu. S tým treba počítať. Na druhú stranu však rozdiel medzi 4-hviezdičkovým a dvojhviezdičkovým hotelom bude zrejmý hádam v každom prípade. Pri debate o hviezdičkách je potrebné si uvedomiť, že systém hviezdičiek nemusí byť rovnaký všade na svete. každá krajina môže mať rôzne definovaný štandard. Ak ste zvyknutý na 4-hviezdičkový štandard na Slovensku, to neznamená, že rovnaký 4-hviezdičkový štandard nájdete aj v nejakom egyptskom hoteli.

Pri výbere hotelov izby máte dnes pomerne veľa možností. Základom je možnosť voľby medzi nefajčiarskou a fajčiarskou izbou.  Ak ste nefajčiar, tak izba napáchnutá cigaretovým dymom by vám asi skomplikovala spánok. Na druhú stranu fajčiar by v nefajčiarskej izbe zbytočne trpel. Pri výbere izby si môžete zvoliť druh postele. Ak ste pár, tak asi budete voliť veľkú manželskú posteľ. Lepšie hoteli však ponúkajú aj kráľovskú posteľ, ktoré je ešte o niečo väčšia. Ak ste sólo cestovateľ, tak si vystačíte aj s malou posteľou – samozrejme, že vždy je pohodlnejšie si pospať na veľkej posteli.

Pri výbere hotelovej izby si môžete zvoliť aj vybavenie izby – potrebujete k svojej spokojnosti chladničku? Bar? Varnú konvicu, aby ste si ráno pripravili kávu či obľúbený čaj?

Ak radi sledujete televíziu, tak vás asi bude zaujímať, aký televízor hotelová izba ponúka. Možno aj vy patríte medzi osoby, ktoré dokážu zaspať iba za zvuku televízie. Teraz nebudeme rozoberať fakt, že sledovanie TV pred spánkom má ďaleko od toho, aby to bolo zdravé. Veď predsa svoj problém nebudete riešiť práve na dovolenke.

Popis izby by mal obsahovať aj špecifikáciu televízora. Nie vždy tomu však tak musí byť – platí to dvojnásobne o hoteloch nižšej kategórie. Ak nie je televizor spomínaný v popise izby, vždy môžete využiť priložené fotografia. Tie však nepatria medzi informácie, na ktoré by ste sa mali spoliehať. Neraz sa vám tak stane, že na izbe bude nakoniec nejaký iný televízny prijímač.

Potrebujete sledovať špecifický televízny program? A neviete, či hotel ho ponúka? V popise hotelovej izby takéto informácie takmer určtie nenájdete. Dopracovať sa však k takýmto informáciám nie je až také zložité. Za predpokladu, že ste jazykovo kompatibilný s predstaviteľmi hotela. Pri zisťovaní takýchto informácií (v prípade, že cestujete do zahraničia) vám veľmi pomôže angličtina. Ak cudzí jazyk neovládate, stále môžete využiť možnosti prekladača google. Ten by mal zvládnuť preložiť otázku do takej miery, že na druhej strane ju pochopia.

Priamou komunikáciou s hotelom môžete riešiť aj všetky špecifické požiadavky. Máte zdravotné problémy? Ste vozíčkar a chcete sa dozvedieť, či je hotel plne bezbariérový? Ste na špeciálnej diéte a chcete zistiť, či vám hotelová reštaurácia uvarí niečo podľa vášho gusta? Potrebujete zabezpečiť prevoz z letiska? Chcete sa uistiť, že izba bude tichá? Že najbližšia mladá rodina so štyrmi deti bude na opačnej strane mesta? Je potrebné sa pýtať a komunikovať. Lepšie hotely dokážu zabezpečiť viac, ako by ste čakali.

Výber hotela bez predchádzajúcej rezervácie

Rezervácia hotelov vo väčšine situácií dáva zmysel. Niekedy je to doslova nevyhnutnosť. Ak cestujte v sezónnej špičke, tak bez rezervácia hotela to len tak nepôjde. Pokiaľ nebudete mať spravenú rezerváciu, tak sa vám pokojne môže stať, že zostanete na ulici. Prípade sa vám nepodarí nájsť hotel v želanom štandarde.

Poďme sa však pozrieť na výhody rezervácie hotela priamo na mieste. Pri rezervácii na internete si zaručene nevyskúšate matrac postele. Ani to, či posteľ vŕzga. Pri osobnej prehliadne vám nič nebráni v tom, aby ste si matrac preverili. Nie je podľa vášho gusta? Dovidenia. Choďte sa pozrieť do iného hotela, alebo sa spýtajte ubytovacieho zariadenia, či nemajú to, čo hľadáte.

Takáto taktika je však časovo náročná. Všetko záleží od toho, koľko toho času máte a ako trváte na tom, čo chcete. A samozrejme – na vašom rozpočte.

Spánok v dopravných prostriedkoch

Ak spánok v hoteloch, penziónoch či rezortoch môže byť rôznorodý, tak spánok v dopravných prostriedkoch je v tomto smere o niekoľko úrovní väčšia výzva.

Zdriemnuť si môžete v každom dopravnom prostriedku – za predpokladu, že ho práve nešoférujete. Vlak, autobus, lietadlo na dovolenkách asi viesť nebudete. Ľudia však bežne cestujú na dovolenku autom. Prípadne si automobil na dovolenke požičajú, aby mohli preskúmať okolie. Spánok za volantom je problém, na ktorý by mali myslieť najmä ľudia merajúce dlhé cesty do cieľovej destinácie.

Spolujazdci sa však v aute radi vyspia. Pri troche prípravy takýto spánok nemusí byť ani veľmi nepohodlný. Dobrou pomôckou je vankúš okolo krku, ktorý dokáže stabilizovať hlavu. Padajúca hlava zvykne nedovoliť ľuďom pohodlne spať.

Pri stredných vzdialenostiach sa zvyknú využívať aj autobusy, hoci najlepšie časy tento dopravný prostriedok pri ceste k moru má už dávno za sebou. Ľudia majú viac peňazí a radšej si doprajú pohodlie cestovania lietadlom. Namiesto jedného či dvoch dní v autobuse letia dve či tri hodiny lietadlom. Vďaka lietadlu sa tak vyhnú spánku na komplikovanom mieste.

Spánok v bežnom autobuse naozaj nie je jednoduchý. Autobusy nie sú uspôsobené na spánok. Opäť tu výrazne pomôže vankúš okolo krku, ktorý zastabilizuje hlavu. Neočakávajte však veľa priestoru. Problémy budú mať najmä vyšší a väčší ľudia.

Ak budete mať šťastie, tak budete cestovať špecializovanými autobusmi, ktoré sú na spanie uspôsobené. Ponúkajú väčší priestor a neraz je možné sedadlo sklopiť tak, že sa to veľmi začne podobať posteli. Dokonca môžete mať v autobuse aj taburetku. Niečo také ako záchody by mali byť dnes v diaľkovom autobuse samozrejmosťou.

Najpohodlnejším dopravným prostriedkom z pohľadu komfortu spánku sú jednoznačne lode. Pre bežného slovenského dovolenkára to však veľký význam nemá, keďže cestovanie loďou je v našich podmienkach zriedkavé. A plavby okolo sveta na cruise lodiach sú veľmi drahé.

Dopravné lode ponúkajú kajuty rôznej úrovne. Od základných, kde nájdete spartanské lôžko, až po luxusné, ktoré by ste nerozoznali od špičkového hotela. Pri cestovaní loďou máte vždy možnosť voľby na základe vášho rozpočtu. Pri krátky trajektoch nemusíte mať ani kajutu – cestovať môžete v klasickej triede, kde sú sedadlá podobné autobusu. Lode ponúkajú širokú paletu obytovacích možností.

Niečo na spôsob kajút však nenájdete iba v lodiach. Určitý štandard ponúkajú aj vlaky. A dokonca aj slovenské. Vlakom sa už dá cestovať na dovolenku už aj zo Slovenska. Napríklad môžete ísť priamym vlakom do Chorvátska. Priamy vozne zo Slovenska sú aj do Moskvy či Berlína. S prestupmi môžete takýmto spôsobom precestovať celý svet.

Systém spacích vozňov sa líši od krajiny ku krajine. Na Slovensku máme dva základné typy spacích vozňov – lehátkové a ležadlové. Asi najväčší rozdiel medzi lehátkom a ležadlom je v tom, že lehátko si musíte ustlať sami a ležadlo je pre vás už ustlané. Pri kúpe lístka máte možnosť si vybrať druh kupé – v ponuke je 6-miestne a 4-miestne lehátko. Pri ležadle máte na výber 3-miestne, dvojmiestne a dokonca aj izbu, kde budete iba vy.

Asi najzaujímavejšou jazdou vlakom je cesta z Moskvy do Vladivostoku. Transibírska magistrála ponúka jedinečných 7 až 10 dní vo vlaku. V ruskom vlaku. V takýchto vlakoch si môžete rezervovať lôžko podobe ako u nás. V ponuke sú však aj otvorené vagóny, kde sú bariéry medzi cestujúcimi omnoho nižšie. Takto máte omnoho väčšiu možnosť komunikácie s ďalšími cestujúcimi – teda väčšinou miestnymi, ktorí sa presúvajú medzi ruskými mestami (vzdialenosti medzi mestami sú omnoho väčšie ako u nás).

A nakoniec sa pozrieme na spanie v lietadlách. Pokiaľ máte dosť peňazí, tak to môže byť relatívne pohodlné.  Mnohé letecké spoločnosti ponúkajú v prvej triedy miesta, ktoré je možné pretransformovať do rovných lôžok. V takomto prostredí sa za asistencie palubného personálu vyspíte vcelku dobre. Problém je v tom, že cena letenky v 1. triede je mnohonásobne vyššia ako pri ekonomickej triede. A navyše nie všetky lety ponúkajú prvú triedy. Vždy je však dostupná biznis trieda – tá však neponúka komfort prvej triedy. Je však výrazne lacnejšia.

Úplne iná situácia je v ekonomickej triede. Tu je miesta buď málo, alebo ešte menej.  V snahe znížiť ceny leteniek sa letecké spoločnosti snažia do lietadla dostať maximum sedadiel. Čo logicky ide na úkor priestoru. Niektoré spoločnosti stlačia priestor viac ako iné. Ak ste však nadpriemerne vysoký či nadpriemerne veľký, v ekonomickej triede to nebudete mať jednoduché. A to nielen pri spaní.

Opäť tu pomôže vankúš okolo krku. Ten si budete musieť priniesť so sebou. Letecké spoločnosti vám poskytnú deku, štuple do uší a šatku na oči.s

 

The post Spánok a cestovanie appeared first on Spi lepšie ako dobre!.Zdroj: slad.sk – Spánok a cestovanie

Spojenie spánku a sexu

Jedným z moderných problémov, ktorý je rozšírenejší viac, ako si bežne vieme pripustiť, je nedostatok spánku.  Chýbajúci spánok je takmer systémový problém, pretože moderná spoločnosť považuje uberanie si zo spánku za niečo normálne, či dokonca želaná. Na prvom mieste stojí materiálny úspech, ku ktorému sa zväčša dopracujete iba usilovnou prácou. Čím viacej pracujete, tým máte viac. A spánok je stav, kedy sa pracovať nedá. Ak si uberiete zo spánku a pridáte k pracovnému času, budete sa mať materiálne lepšie.

Takto sa rozmýšľa, takto to jednoducho funguje. A pritom je veľmi dobre známe, že chronický nedostatok spánku vedie k viacerým zdravotným problémom. Nejako sme sa však naučili, že sa nám to celé oplatí – obetovať zdravie za úspech. Pravdou je však aj to, že väčšina ľudí si neuvedomuje, aké vážne dôsledky nedostatok spánku na človeka môže mať. Vieme, že je to zlé, ale nevieme ako veľmi je to zlé.

Zo spánku nám neukracuje iba hektický životný štýl, ale aj moderné technológie. Smartfón a tablet nie sú iba hračky teenagerov. Blízko k týmto zariadeniam má dnes už hádam každý. So smartfónom či tabletom zaspáva podstatné množstvo ľudí. Na prvý pohľad si možno poviete, že prečo by to bol problém. Však ľudia po storočia zaspávali s knihou. Dnes to akurát vymenili za niečo modernejšie.

Problém je v tom, že čítanie knihy a čítanie z mobilu sú z pohľadu spánku dve diametrálne odlišné veci. Problém elektronických obrazoviek tkvie v tom, že na rozdiel od knihy vyžarujú pomerne špecifické svetlo. Toto svetlo je na takej vlnovej dĺžke, ktoré spôsobuje stimuláciu mozgu. A to je presne opak toho, čo by ste chceli krátko pred spánkom dosiahnuť.

Obrazovka smartfónu či tabletu  vám jednoducho oddiali spánok a navyše dokáže narušiť aj jeho štruktúru. To isté však platí aj pri televízore či iných zariadeniach.

Vedecké poznatky nám jasne hovoria, že nedostatok spánku môže viesť ku kardiovaskulárnym ochoreniam, rakovine či rôzny psychologickým poruchám. Nedostatok spánku výrazne ovplyvňuje ľudský osobnosť a náladu. Bez dostatku spánku budete náladovejší, podráždenejší, nervóznejší a ľahšie podľahnete úzkosti.

Vplyv na psychologickú rovnováhu človeka má za následok aj to, že človeku sa zníži chuť na sex a celé to môže dosiahnuť až úroveň erektilnej disfunkcie. Toto možno vnímať ako varovanie. Pre mnoho ľudí to však asi problém nebude. Ak u nich je na prvom mieste kariéra, tak nejaké znížené libido ich veľmi trápiť nebude.

Spojenie spánku a sexuality je užšie u žien ako u mužov. Súvisí to s tým, že ženský sexuálny život je komplexnejší. Ženské telo zažíva hormonálnu revolúciu pri začiatku tehotenstva, po pôrode, počas dojčenia či pri menopauze.

V roku 2015 americká univerzita v Michigane spravila výskum, kde pozorovali vzťah dĺžky spánku ku chuti na sex nasledujúci deň. Štúdia ukázala, že ľudia, ktorí spali dlhšie mali v nasledujúci deň vyššiu chuť na sex.

Začarovaný kruh

Z článku ste sa dozvedeli, že nedostatok spánku zhoršuje sexuálny život. Zlý sex zase nemá dobrý vplyv na psychiku, čo zase zhoršuje spánok a ten zase ďalej zhoršuje sex. Tomuto hovoríme začarovaný kruh.

Na druhú stranu – ono to funguje aj opačne. Sex zlepšuje spánok a dobrý spánok zase zlepšuje sex a ten zase…

Je to v podstate na vás, ktorý začarovaný kruh si vyberiete. Sex pred spánkom je dokázateľne pozitívna činnosť. Počas a po sexe sa uvoľňujú hormóny šťastie a ďalšie upokojujúce látky, ktoré ľuďom pomáhajú zaspať.

Na túto tému robili v Austrálii jeden výskum. Sledovali dokopy 460 ľudí vo veku 18 až 70 rokov. Až 64 percent ľudí reportovalo, že mali lepší spánok, ak pred ním zažili orgazmus.

Koľko spánku je potrebného?

Všetko toto vyzerá motivujúco. Spať toľko, koľko človek potrebuje, sa jednoducho oplatí. Koľko však treba spať? Koľko hodín je potrebné stráviť v posteli?

Na túto otázku sa nedá poskytnúť jednoduchá odpoveď. Neexistuje niečo ako globálne platné číslo. Každý človek potrebuje individuálne množstvo spánku. Väčšina ľudí sa zmestí do intervalu od 7 do 9 hodín. Nemálo ľudí si však vystačí s menej ako 7 hodinami, respektíve 9 hodín spánku ich neuspokojí. Ako zistiť, kde stojíte vy.  Jednoducho. Pokúste sa niekoľko dní spávať prirodzene. Zaspávajte bez žiadnych pomôcok, bez elektroniky a z postele vstávajte vtedy, keď sa na to cítite.

V dnešnej dobe máte možnosť dopriať si maximálne efektívny spánok. Už sme o tom čiastočne písali. V spálni by ste nemali používať televízor, smarftón, tablet či počítač. Spálňa by mala byť miestom vyhradeným pre spánok. Nemali by ste v nej pracovať, keďže potom by si ju váš mozog mohol spájať s pracovným stresom. Spálňa by mala byť maximálne tichým miestom. Dnes možno takmer dokonale zvukovo odizolovať nielen okná, ale aj steny. V spálni by mala byť tma. Minimálne pri zaspávaní. Ideálne by ste sa však zobúdzali so slnečnými lúčmi na tvári. Spálňa by tak nemala byť znečistená ani svetelne, ani zvukovo.

A aby sme nezabudli – súčasťou dobre spálne by mal byť kvalitný matrac.

The post Spojenie spánku a sexu appeared first on Spi lepšie ako dobre!.Zdroj: slad.sk – Spojenie spánku a sexu

Význam spánku pre deti

O význame spánku v našich životoch sa hovorí a píše pomerne dosť. Prakticky každý z nás si uvedomuje súvislosť medzi zdravým a spánkom. Vieme, že dôležitá je nielen kvantita, ale aj kvalita.

Celkovo však môžeme povedať, že veda v oblasti spojenie zdravia a spánku má ešte mnoho čo objavovať. Preto každý výskum je krokom vpred.

Americký ústav pre spánkovú medicínu sa pozrel na oblasť spánku detí.

Vedci určili odporúčané množstvo spánku pre rôzne vekové skupiny detí:

Vek dieťaťa Odporúčané množstvo spánku za 24 hodín
4 až 12 mesiacov 12 až 16 hodín vrátane zdriemnutí
1 až 2 roky 11 až 14 hodín vrátane zdriemnutí
3 až 5 rokov 10 až 13 hodín vrátane zdriemnutí
6 až 12 rokov 9 až 12 hodín
13 až 18 rokov 8 až 10 hodín

 

Pre deti do 4 mesiacov života vedci vydali žiadne odporúčanie, keďže táto veková skupina sa vyznačuje veľkou variabilitou a navyše tu neexistuje dostatok kvalitných dát.

Prečo je dôležitý spánok?

Vedci dali dokopy zoznam vecí, ktoré ovplyvňuje spánok. V texte uvádzame aj dôvody, prečo je pre danú vec spánok dôležitý.

 1. konsolidácia pamäte

Počas spánku dochádza k spracovávaniu informácii získaných zmyslami počas bdenia. Mozog si ich dáva do súvislosti, vyhodnocuje ich a tie, čo považuje za dôležité ukladá vo forme neurónových spojení.

 1. čistenie mozgu

Počas spánku dochádza k procesu, ktorý by sme mohli nazvať ako detoxikácia. Počas mozgovej aktivity cez deň sa v mozgu hromadí množstvo metabolitov, ktoré majú negatívny vplyv na činnosť mozgu. Počas spánku sa metabolická aktivita mozgu výrazne zníži, čo umožní mozgu pracovať na vlastnom vyčistení od neželaných látok.

 1. tvorivé spojenia

Počas spánku dochádza k spájaniu nových zážitkov s informáciami, ktoré sú už v mozgu uložené – teda minulé spomienky, prípadne veci, ktoré sa človek naučil predtým a sú zakódované neurónovými spojeniami. Vytvárajú sa asociácie, schopnosť riešiť problémy a umožňuje proces, ktorý poznáme pod termínom hlboké myslenie.

 1. riadenie emócii

Dostatok spánku prispieva k lepšej emocionálne dispozícii človeka. Vieme, že ľudia, ktorí nemajú dostatok spánku, vykazujú negatívne emócie ako nervozita, podráždenosť či náladovosť.

 1. pozornosť a koncentrácia

Nedostatok spánku vedie k zníženiu schopnosti dávať pozor a sústrediť sa. Z tohto dôvodu je mimoriadne dôležité, aby ľudia v dôležitých pozíciách mali dostatok spánku. Ako dôležitú pozíciu môžeme označiť napríklad letového dispečera. Teda pozíciu, kde aj malá nepozornosť môže viesť veľkej tragédii.

 1. učenie a akademický úspech

Deti, ktoré majú dostatok spánku dosahujú lepšie akademické výsledky. Ľahšie sa učia a sú úspešnejšie. Počas spánku sa totiž zaznamenávajú informácie získané počas dňa (v tomto prípade v škole). Ak má detský mozog menej čas na takýto zápis, logicky sa tých informácii v mozgu uloží menej.

 1. schopnosť rozhodovať sa správne

Dostatok spánku má pozitívny vplyv na správne rozhodovanie. Je to vedecky overené. Ľudia bez dostatočného množstva spánku zvyknú prisudzovať rovnakú dôležitosť nepodstatným faktov aj rozhodujúcim informáciám. Je jasné, že takýto prístup je neefektívny. Pokiaľ je vašou prácou okopávanie zemiakov, tak to až tak nevadí. Horšie je, ak pracujete na pozícii už spomínaného letového dispečera.

 1. primerané správanie

Ak chcete mať problémové dieťa, stačí, keď mu budete upierať trochu spánku. Deti s nedostatkom spánku sú skutočne štatisticky problematickejšie ako deti, ktorým je dopriané dostatok spánku.

 1. zdravie

Množstvo spánku má vplyv na imunitný systém dieťaťa. Ak chcete mať zdravé dieťa, tak chcete dieťa s plne funkčným imunitným systémom. Ak dieťa nebude mať dostatok spánku, tak jeho imunitný systém bude náchylnejšie na rôzne poruchy, čo môže viesť k ochoreniam.

 1. rast a vývoj

Hypofýza je časť mozgu, ktorá produkuje hormón, ktorý ovplyvňuje rast dieťaťa a celkovo jeho fyzický vývoj. Tento hormón sa vylučuje iba počas spánku. Logicky tak dieťa dostane viac tohto hormónu vtedy, ak spí viacej. Nedostatok spánku tak môže viesť k rastovým poruchám dieťaťa.

 1. energia a dobrý pocit

Táto kategória je vcelku všeobecná. Dobre vyspané dieťa je jednoducho živšie a cíti sa lepšie. V konečnom dôsledku to povedie aj lepšej nálade jeho rodičov.

Ako pomôcť dieťaťu k dostatku spánku

 1. Doprajte mu fyzickú aktivitu

Deti v tomto smere nie sú žiadnou výnimkou. Lepšie sa im spí, keď sú unavené. Výhodou je, že unaviť malé dieťa nie je až také komplikované.

 1. prejavujte dieťaťu lásku a pozornosť

Deti vnímajú ukladanie do postele ako čas separácie. Teda ako niečo negatívne. Je dôležité, aby ste túto časť spánku spravili pre dieťa maximálne pokojnou. Predspánkový stres narúša kvalitu spánku ako takého.

 1. vytvorte vhodné miesto na spánok

Dieťa toho na spánok nepotrebuje veľa. Nepotrebuje mať vlastnú izbu či luxusnú posteľ. Dôležité je, aby spalo v miestnosti, kde je ticho, tma a primeraná teplota.

 1. vytvorte dieťaťu pravidelný rytmus

Deťom sa najviac so spánkom darí, ak je silne stereotypizovaný. To znamená, že v čase x si umyjú zuby, v čase y zaľahnú do postele a bude im prečítaná rozprávka a v čase z sa zhasína svetlo.

 1. nedovoľte dieťaťu používať v spálni elektroniku

Smartfóny, tablety a ďalšia elektronika majú negatívny vplyv na spánok na spánok dospelého človeka. Pre dieťa je to iba násobne horšie. Ak ho necháte sa hrať s tabletom v posteli, môžete si byť istý, že zaspí neskôr ako bez neho.

The post Význam spánku pre deti appeared first on Spi lepšie ako dobre!.Zdroj: slad.sk – Význam spánku pre deti

Ako vnímajú spánok moslimovia a hinduisti?

Islam je jedno z hlavných svetových náboženstiev. Je tomu tak už niekoľko storočí, ale iba v posledných desaťročiach získava islam mimoriadnu pozornosť. A nie je to práve z pozitívnych dôvodov. Medzinárodný terorizmus je úzko spojený s radikálnymi prívržencami tohto náboženstva. S islamom sa však nestretávame iba v správach. Keďže cestujeme omnoho častejšie ako v minulosti, s islamom sa mnohí z nás stretávajú aj v bežných životných situáciách. Je síce pravda, že na klasickej dovolenke v Egypte či Tunisku toho islamu veľa nezažijete. Ak sa však odvážite ísť za hranice hotelového rezortu, často zažijete kultúrny šok. Islam je iná kultúra, iný svet. Vnímanie sveta je výrazne odlišné. Ak toto beriete do úvahy, potom nie je prekvapenie, že islam vníma inak aj takú bežnú vec ako spánok.

Západná medicína sa začala spánku venovať až relatívne nedávno. Navyše ani moderná veda toho o spánku veľa nevie. Postupne sa vedomosti o spánku rozširujú, ale stále je to iba kvapka vo veľkom jazere. Jedno však vieme veľmi dobre – spánok je mimoriadne dôležitý pre fyzické aj psychické zdravie človeka.

Pre islam je spánok dôležitý už takmer pol druha tisícročia. Dôkazom toho je korán, hadidy a islamská literatúra. Islam považuje spánok za jednu z veľkostí Alaha a odporúča svojim prívržencom, aby tento rozmer ľudského života prebádali. Korán opisuje druhy spánku, ktoré približne zodpovedajú tomu, čo pozná naša moderná medicína.

V koráne sa dočítate o pozitívnom vplyvu spánku na ľudských život a zdravie. Korán hovorí o dodržiavaní oddelených činností počas svetla a tmy. Korán vám odporučí aj zdriemnutie počas bežného dňa. Poludňajší krátky spánok je pre moslimov mimoriadne dôležitý. Vo svätej knihy moslimov sa dočítate aj to, čo by ste tam asi nečakali. Táto kniha kníh vám odporučí v akej polohe je pre vás najlepšie spať.

Islam sa zaoberá aj vykladaním snov. V tomto smere je moslimský svet relatívne rozvinutý a položil základ aj pre moderné vnímanie snov v našich životoch.

Fázy spánku v islame

Sinah

Sinah je arabské slovo, ktoré opisuje špecifickú formu spánku – do slovenčiny by sme to mohli preložiť ako zdriemnutie si. Zdriemnutie, ktoré netrvá dlho. Sinah by v našej modernej terminológii mohol označovať 1. fázu spánku

Spánok je vo svete koránu symbolom slabosti. Kým Alah nespí, ani si nezdriemne, jeho pozemské výtvory sa bez tohto fyziologického javu nezaobídu.

Nu’ass

Keby ste chceli zažiť Nu’ass, tak by ste si zdriemli. V podstate ide o veľmi podobný druh spánku, ako je vyššie uvedený sinah. Nu’ass je však asi dlhší. V koráne sa spomína v súvislosti s bojmi, kde boli bojovníci často unavený a potrebovali si oddýchnuť. Využívali práve Nu’ass. V modernej vede by sme Nu’ass zaradili do 1. alebo 2. fázy spánku. Nu’ass má v koráne funkciu regenerácia. Aj moderná doba vie, že krátky spánok dokáže pomôcť regenerácii, znížiť stres a zvýšiť pozornosť.

Ruqood

Arabský výraz Ruqood sa dá vykladať rôzne, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že označuje dlhý spánok. Ťažko povedať aký dlhý. Môžeme ho dať akurát do kontrastu so sinahom a nuassom.

Hojoo

Hojoo je spánok počas noci. Výraz Hojoo je v kontraste s výrazmi sinah a nuass, keďže tie opisujú spánok počas dňa.

Subaat

Subaat je druh spánku, ktorý by sme mohli prirovnať k tomu, čo dnes poznáme ako hlboký spánok. Korán Subaat spomína v zmysle odpojenia od okolitého prostredia. Ako je dnes známe, v hlbokom spánku sú naše zmysly najviac vypojené z mozgu. To znamená, že v hlbokom spánku máte najmenšiu šancu, že zareagujete na niekoho volanie zo susednej miestnosti.

Islam o význame spánku

Moderná veda má pomerne dobre zdokumentované efekty nedostatku spánku. Pokiaľ si nedoprajete toľko spánku, koľko vaše telo vyžaduje, dostavia sa následky. Nedostatok spánku vedie k zhoršeniu pozornosti, koncentrácia či schopnosti správne sa rozhodovať. Celkovo dochádza k zhoršeniu kognitívnych funkcií mozgu – zhoršuje sa schopnosť učiť či pracovať s informáciami.

Toto všetko, hoci v dobovej forme, vám povie aj korán a hadidy (zbierky príbehom o Mohemedovi).

V jednej z hadidov sa napríklad dozviete, že pokiaľ sa počas modlitby cítite ospalo, mali by ste si zdriemnuť a k modlitbe sa vrátiť až vtedy, keď budete znova plný energie. V ďalšom príbehu Mohamed varuje človeka, aby sa nemodlil celú noc. Keďže jeho telo a myseľ potrebuje pre správne fungovanie dostatok spánku.

Podobný príbeh opisuje príchod proroka do mešity. Mohamed spozoruje lano zavesené medzi dvoma stĺpmi. Začudovane sa pýta, čo to je, a na čo to slúži. Miestni ho informujú, že lano slúži na pridržiavanie sa počas modlitby. Využívajú ho unavený ľudia. Nato prorok Mohamed tvrdo reagoval – prikázal lano odstrániť a vysvetlil, že ak sú ľudia unavení, majú ísť spať. Modliť sa majú iba vtedy, keď sú plný energie.

Denný rytmus

Ak by ste boli prívržencom islamu, mali by ste postarané o pevný denný režim. Je to prekvapujúce, ale tomuto sa islam venuje dostatočne rozsiahlo.

Denný režim veriaceho moslima je určovaný modlitbami. Z pohľadu biorytmu je najdôležitejšia tá prvá a posledná. Posledná modlitba sa uskutočňuje hodinu a pol až dve po západe slnka. Mohamed zakazuje veriacim spánok pred tohto náboženskom udalosťou. A po modlitbe majú zase moslimovia zakázané všetky aktivity. Doslovne nemali by sa venovať konverzáciám.

Hinduizmus

Hinduizmus je ďalšie z globálnych náboženstiev, ktoré do veľkej miery formuje moderný svet. Hinduizmus má celkovo asi 900 miliónov prívržencov, pričom drvivú väčšinu nájdete v Indii. Zvyšní veriaci sa nachádzajú najmä v okolitých krajinách ako Nepál, Bangladéš a Srí Lanka. S hinduizmom sa prirodzene stretnete aj v Juhovýchodnej Ázii. Vplyvom migrácie sa hinduizmus rozvinul aj v Severnej Amerike či Európe (a to najmä vo Veľkej Británii, keďže India patrila do britského koloniálneho panstva).

Hinduizmus je pôvodom perzský termín, ktorý začali britskí kolonizátori používať na označenie skupiny indických náboženstiev, ktoré uctievali tri hlavné božstvá – Brahmu, Višnu a Šivu.  Hinduisti môžu byť polyteisti, monoteisti či monisti.

Medzi islamom, kresťanstvom a hinduizmom je niekoľko podstatných rozdielov. Kresťanstvo a islam sú náboženstvá monoteistické – to znamená, že v ich systéme vystupuje iba jeden boh. Navyše prísne zakazujú uctievanie akéhokoľvek iného boha. Hinduizmus je prevažne polyteistický. V systéme hinduizmu vystupuje veľké množstvo bohov rôzneho významu, božstiev a podobne.

Hinduizmus nemá začiatok. Preto na rozdiel od islamu či kresťanstvo nie možné vystopovať nejakého zakladateľa náboženstva.

Zaujímavé je, že hinduistom sa môžete stať iba narodením. Konzervatívne prístupu neumožňujú prijať vieru v dospelosti. Buď ste sa narodili v hinduistickom prostredí, ale máte smolu. Moderní predstavitelia tohto náboženstva však konverziu na hinduizmus za určitých okolností pripúšťajú. Táto otázka zatiaľ nie je definitívne vyriešená.

Medzi základné charakteristiky hinduistickej viery patria:

 • Viera v božský princíp brahman
 • Nepretržitý kolobeh života a konečné vyslobodenie z tohto procesu
 • Človek musí zachovávať pravidlá, ktoré vyplývajú z jeho kasty
 • Viera v karmu a reinkarnáciu

Typickým znakom hinduizmu je tolerancia. Z tohto dôvodu neexistuje niečo hinduistický terorizmus. Darmo by ste hľadali náboženské vojny rôznych odnoží hinduizmu, ako je to napríklad medzi dvoma vetvami islamu – šítskou a sunitskou vetvou. Pritom hinduizmus obsahuje ďaleko viacej rôznych smerov a odnoží. Dôležité je, že hinduizmus nie je dogmatické náboženstvo. Neexistuje tam ani šírenie viery. Ono to nie je ľahostajnosť – celé to vyplýva z metafyziky tohto náboženstva. Cieľom hinduizmu je mókša, čo je stav, kedy sa človek vymaní s neustáleho prevteľovania. Ak dosiahnete mókšu, tak všetky náboženské sú zbytočné. Hinduizmus vníma rôzne náboženstvá či formy náboženstiev ako rôzne cesty za rovnakým cieľom mókšou. A preto hinduisti nebojujú voči ďalším filozofickým a náboženským systémom.

Hinduizmus a spánok

Hinduizmus je jedno z náboženstiev, ktoré sa venujú spánku viacej. Zaujímavosťou je napríklad to, že hinduisti dostávajú odporúčania, v akom smere by mali spávať. Pokiaľ ste hinduista, tak musíte dodržiavať jedno základné pravidlo – nikdy by ste nemali spať v smere na sever. Táto poloha je totiž vyhradená pre mŕtve telá. Počas pohrebu či pochovávania hinduisti ukladajú tela so severnou orientáciu. Súvisí to s tým, že podľa hinduistickej mytológie sa peklo nachádza na juhu.

Severo-južná orientácia má aký-taký základ aj vo vode. Moderná veda vie, že Zem má svoje magnetické póly. Tie sa nachádzajú cca na severnom a južnom póle. Medzi magnetickými pólmi prebiehajú magnetické sily. Ďalej vieme, že aj ľudské telo vytvára slabé magnetické pole. Čo však už nevieme, čo už nevieme dokázať či vyvrátiť, je vplyv magnetického poľa zeme na magnetické pole človeka a následne na naše zdravie.

Spánková paralýza a jej význam v hinduizme

Spánková paralýza nie je nič extra výnimočné. Väčšina z nás má s ňou nejaké skúsenosti. Spánková paralýza je stav, kedy je človek pri vedomí, avšak nedokáže ovládať svoje telo. Tento stav zvyčajne trvá pár sekúnd, môže však trvať aj niekoľko minút. Každý, kto to zažil, bude súhlasiť, že spánková paralýza má ďaleko od toho, aby bola považovaná za príjemnú. Väčšina ľudí neschopnosť hýbať sa pri plnom vedomí považuje za hrôzostrašnú skúsenosť.

Moderná veda vysvetľuje spánkovú paralýzu ako dočasnú poruchu procesu prebúdzania. Jednoducho  vaša myseľ sa zobudí skôr ako vaše telo. Zväčša sa to však dá pár sekúnd dá do poriadku. Za príčiny, či faktory prispievajúce k výskytu spánkovej paralýzy patria:

nespavosť

nedostatok spánku

stres

psychické poruchy

vplyv alkoholu a ďalších drog

vedľajší účinok niektorých liečiv

Hinduizmus sa však na spánkovú paralýzu nepozerá z vedeckého pohľadu. Hinduizmus vníma spánkovú paralýzu ako útok démonov.

Podľa hinduizmu vás démoni môžu napadnúť z viacerých dôvodov:

 • Démoni vás môžu navštíviť za účelom pomsty
 • Démoni si chcú splniť nenaplnené želanie
 • Potrebujú uspokojiť svoje sexuálne túžby
 • Alebo môžu byť jednoducho démonmi  a užívať si činnosť, keď robia niekomu zle.
 • Démoni vás môžu napadnúť za to, že spíte nahí, alebo sporo oblečení
 • Démon vás môže prísť varovať, že nemáte vstupovať na miesto, kde prebývajú duchovia. Prípadne, že nemáte takéto miesto znesväcovať.
 • Môžu chcieť kontrolovať mysle ľudí. Toto platí najmä pre prchkých a náladových ľudí.
 • Démoni vás môžu navštevovať, pretože vás považujú za blízku osobu. Démoni sú radi v spoločnosti alkoholikov  a ľudí, ktorí jedia mäso. Prítomnosť takýchto osôb im pomáha znásobiť ich silu.

 

 

The post Ako vnímajú spánok moslimovia a hinduisti? appeared first on Spi lepšie ako dobre!.Zdroj: slad.sk – Ako vnímajú spánok moslimovia a hinduisti?

Spánok vo svete výtvarného umenia

Na tomto webe sme už niekoľkokrát rozoberali spánok z pohľadu vedy. Tá sleduje spánok predovšetkým z biologického hľadiska. Spánok je však zaujímavý aj pre psychológiu či lekársku vedu. Veda skúma priebeh spánku, aktivitu mozgu, frekvenciu dýchania a tak ďalej. Konečným cieľom je zlepšiť spánok ľuďom. Porozumenie ľudskej fyziológie má však hodnotu sám o sebe.

Spánok však nie je iba biologický či psychologický dej. Spánok je niečo, čo človeka sprevádza a fascinuje od jeho kultúrneho počiatku. Mytologickému rozmeru spánku sa venujú napríklad náboženská, povery či ľudové tradície. V modernejšom zmysle sa spánku v tomto smere venuje aj umenie. Veď sú to práve umelci, ktorí by mali mať dostatok slobody, aby sa mohli na spánok pozrieť aj z toho nie práve najpraktickejšieho hľadiska.

Maliari po celé stáročia zobrazujú spiacich ľudí. Keby ste si zbežne pozreli všetky obrazy sveta, zistili by ste, že spiacimi ľuďmi sú zväčša ženy. Ono to však nie je ničím prekvapujúce, keďže ženy sú celkovo častejšie maľované ako muži.

Zaujímavou výnimkou z tohto stereotypu je dielo Vincenta van Gogha. Obraz Popludnia: čas oddychu žiari van goghovskými farbami rovnako ako množstvo jeho ďalších diel. Na žiarivom pozadí slamy leží muž so ženou. Oddychujú po náročnej fyzickej práci. Spokojne spia a človek má chuť im tak trochu aj závidieť. Nespia na žiadnom luxusnom matraci, plne im však veríme, že si spánok vychutnávajú. Kto by si nechcel odpočinúť po náročnej práci v takomto voňavom prostredí zaliatym juhofrancúzskym slnkom.

Vincent van Gogh – Poludnie: Odpočinok po práci

Trochu z iného súdka je maľba Spiaca Venuša od renesančného umelca menom Giorgione. Na prvý pohľad nejde o nič výnimočné – spiaca nahá žena, akt mladej ženy. Tento obraz je v histórii umenia viac ako bežný. Spánok v tomto zmysle má trochu iný význam, ako by sme dnes v 21. storočí čakali. Spánok bol symbolom nevinnosti a zároveň erotickosti. Spánok je zároveň symbolom moci. Vzťah žena muž bol vzťahom moci. A spiaca žena je plne vydaná mužskej svojvôli.

Francisco de Goya vytvoril na konci 18. storočia rytinu s názvom „Spánok rozumu vytvára monštrá“. Tu môžeme pozorovať, že so spánkom boli vždy spájané rôzne temné stránky ľudského života. Do veľkej miery to bolo spôsobené tým, že ľudia o spánku nevedeli prakticky nič. Akurát to, že človek do neho upadal každý deň. Na obraze de Goyu nájdeme sovy, ktoré symbolizujú bláznovstvo a netopiere, ktoré symbolizujú nevedomosť. Francisco de Goya sa cez túto rytinu snažil kritizovať vtedajšiu španielsku spoločnosť, ktorú považoval za dementnú, skorumpovaná a za vďačný objekt výsmechu. De Goyovi v Španielsku chýbal rozum a ľudia, ktorí by tento orgán používali. Slabá aktivita rozumu je podľa jeho cestou do temného sveta plných príšer.

Úplne rozdielnu atmosféru má dielo od francúzskeho maliara menom Henri Rousseau. Spiaca tuláčka je poetické dielo z konca 19. storočia.  Henri Rousseau je maliar radený do postimpresionizmu. Jeho dielo zobrazuje spiacu černošku, ktorá sa vybrala do púšte s mandolínou a džbánom vody. Unavená položíte džbán na zem a ľahne si vedľa neho. Zaspí. Lev zachytí jej pach a priblíži sa k nej. Nepustí sa však do nej, nezožerie ju. Je tam akurát na vytvorenie jedinečnej atmosféry.

Roy Lichtenstein je umelec, ktorého by mnohí ľudia ani za umelca nepovažovali. Roy Lichtenstein je moderný umelec a názory na moderné umenie sa medzi bežnými ľuďmi rôznia. Lichtenstein patrí do umeleckého smeru, ktorý poznáme ako pop art. Asi najznámejším predstaviteľom pop artu je Andy Warhol, ktorý, ako je známe, má slovenské korene.

Pop je smer, ktorý zotrel hranicu medzi umením a pop kultúrou. Roy Lichtenstein často využíval motívu komiksu. Presne takto vznikol aj obraz Spiace dievča. Lichtenstein sa inšpiroval priamo konkrétnym komiksom. Vznikol obraz, na ktorom je zobrazená tvár spiacej ženy – blondíny. Žena vyzerá moderne – s makupom, spravenými vlasmi. Je to žena plná energia so žiarivými blond vlasmi. Charakteristickým prvkom Lichtensteinovej tvorby je hlboký výrez. Vlasy dievčaťa sa tak z veľkej časti nachádzajú mimo ohraničenia obrazu.

Poďme však späť do dávnejšej minulosti. Do obdobia, kedy umenie až tak veľmi neexperimentovalo a pracovalo s tradičnými symbolmi. Henry Fuseli bol Angličan a Švajčiar zároveň. Hovoriť budeme o jeho obraze Nočná mora. Namaľoval ho v druhej polovici 18. storočia. Nájdeme na ňom spiacu ženu a nej kľačiace malé monštrum. Obraz mal veľký úspech okamžite po jeho vystavení a vo svojej dobe bol senzáciou. Na svoju dobu bol dostatočne provokatívny, pôsobil až eroticky. Interpretácia obrazu sa rôznia. Symbol nahoty a monštra sme už spomínali. Spánok je tu vnímaný ako niečo, čo môže so sebou priniesť niečo nepríjemné.

The post Spánok vo svete výtvarného umenia appeared first on Spi lepšie ako dobre!.Zdroj: slad.sk – Spánok vo svete výtvarného umenia

Na aké jedlá si dávať pozor pred spánkom?

Na tomto webe sme už venovali niekoľko článkov na tému jedla a spánku. Tento ďalší článok je iba dôkazom toho, aký význam má jedlo pri kvalite nášho spánku.

Jedlo, alebo širšie stravovanie, je potrebné vnímať najskôr komplexne. Stravovanie je súčasťou životného štýlu. Kvalita spánku je do veľkej miery ovplyvnená práve tým, čomu všetkému sa venujeme v čase, keď nespíme. Nie je potrebné vypracovávať nejakú vedeckú štúdiu, aby sme pripustili, že spôsob života sa automaticky prejaví aj na kvalite spánku.

Stravovanie je preto potrebné vnímať v spojitosti s úrovňou pohybu, ktorý máme počas dňa. Nejde iba o to, že stravovaním kalórie prijímame a pohybom ich vydávame. Intenzívnym stravovaním a nízkou úrovňou pohybu sa väčšina ľudí časom dopracuje k obezite. Musíme myslieť aj na to, že pohybom sa zlepšuje celý metabolizmus človeka a telo dokáže lepšie pracovať so živinami prijatým  v potrave.

Cieľom je kvalitný spánok

Zlepšiť svoj spánok môžete rôznymi spôsobmi. V televízii či tlači sa zväčša dozviete, že najjednoduchšie je investovať do kvalitného matrace. Ono je to do určitej miery pravda. Platí, že kvalitný matrac je podmienkou dobrého spánku. Neznamená to však, že toto je práve tá cesta, ktorou najviac zlepšíte svoj spánok.

Viac ako peniaze, na zlepšenie spánku budete musieť venovať vlastný čas či pozornosť. V rámci zlepšenia životného štýlu treba tráviť viacej času behaním. V tomto článku sa však pohybom zaoberať nebudeme. Témou je stravovanie.

Ak sa chcete stravovať so zreteľom na kvalitu spánku, bude vás to stáť predovšetkým pozornosť. Jednoducho budete musieť sledovať, čo jete. Primárne to neznamená, že budete musieť v kuchyni tráviť viacej času pripravovaním super zdravého jedla – hoci toto samozrejme nemôžeme vylúčiť.

V prvom rade je potrebné sledovať, čo jeme. Teda vylúčiť s jedálnička nevhodné potraviny a naopak zase si do menu zaradiť potraviny, ktoré sú spánku prospešné.

Časové hľadisko

V tomto článku budeme rozoberať rôzne druhy potravín. Zameriame sa na ich zloženie. Pri stravovaní je však potrebné brať do úvahy  aj časový rozmer. Inými slovami – záleží aj na tom, kedy jete.

Hádam každý z nás už počul radu, že po šiestej večer by sme už nemali jesť. V zásade ide o dobrú radu, hoci nepresnú. Keby sme mali byť exaktnejší, tak by sme museli toto pravidlo pozmeniť na približne takúto verziu: v čase zaspávania by mal byť náš žalúdok v pokoji. To znamená, že by v ňom už nemalo prebiehať trávenie. Posledné jedlo by sme si mali tak naplánovať podľa tejto vedomosti. Nemožno tu však určiť presný čas. Problém je v tom, že rôzne jedlá zostávajú v žalúdku po rôznu dobu. Čím je vaša večera mastnejšia, tým pobudne v žalúdku dlhšie. Čím obsahuje viac vlákniny, tým rýchlejšie sa presúva do tenkého čreva. Keby sme to však mali zjednodušiť, tak môžeme povedať, že  posledné jedlo by ste mali mať cca 2 hodiny pred spánkom.

Zároveň je však potrebné dodať, že do postele by ste nemali líhať vyložene hladní. Prázdny žalúdok vám môže spôsobiť problémy so zaspávaním. Preto sa odporúča pred spaním niečo malé (a vhodné) predsa len zjesť.

Jedlá bohaté na tryptofán

Tryptofán je aminokyselina. Teda molekula, z ktorej si telo buduje bielkoviny – základný kameň biologickej hmoty. Nebudeme sa venovať jej chemickej štruktúre, pretože to pre potreby tohto článku nie je dôležité. Trochu sa však do chémie dostaneme. Tryptofán je síce aminokyselina, má však schopnosť ovplyvňovať tvorbu niektorých chemických látok nachádzajúcich sa v mozgu. Tieto látky nazývame neurotransmitery. Jednou z takýchto látok je aj serotonín. Tryptofán cez ovplyvňovanie produkcie serotonínu vplýva aj na melatonín. A melatonín je látka, ktorá priamo ovplyvňuje náš spánok. Melatonín riadi náš biologický rytmus. Tvorí sa počas spánku v tme a jeho nedostatok komplikuje zaspávanie a kvalitu spánku.

Dobrou správou je, že tvorbe melatonínu viete pomôcť zvýšeným príjmom tryptofánu v potrave. Asi najbežnejšou potravinou obsahujúcou významné množstvo je mlieko. Nenadarmo sa teplé mlieko celé generácie používa ako pomôcka pri zaspávaním. Ak ste na vegánskej strave, alebo vám mlieko iba nechutí, stále máte veľa možností, ako si zabezpečiť zvýšený príjem tryptofánu. Pustiť sa môžete do banánov, orechov, medu či vajec.

Sacharidy

Keby sme mali dať dokopy jednoduché pravidlo týkajúce sa sacharidov a spánku, tak by znelo asi takto: sacharidy utlmujú a bielkoviny aktivizujú. Sacharidy naozaj vo všeobecnosti majú upokojovaciu moc. Mechanizmus je popísaný vyššie. Sacharidy majú schopnosť zvýšiť hladinu tryptofánu v krvi, čo vedie k väčšej ospalosti. Ak chcete dobre zaspávať, tak si dajte ľahkú večeru bohatú na sacharidy. Osvedčené sú také cereáli s mliekom či pečivo s medom. Naopak – ak potrebujete zostať bdelý a pozorný, konzumujte niečo bohaté na bielkoviny.

Predspánkové jedlo

Už sme spomínali, že s prázdnym žalúdkom v posteli to nemusí dopadnúť dobre. Jedlo pred spánkom by malo byť skromné v množstvo a ak je to možné, tak rozdelené na viacero mini chodov. Najdôležitejšie je to však neprehnať s množstvom. Cieľom nie je sa najesť, ale akurát zabrániť intenzívnemu pocitu hladu. Ako ideálna možnosť sa javí banán. Je bohatý na tryptofán a ľahký na trávenie.

Vyhýbajte sa mastným jedlám

Túto radu je možné vnímať aj všeobecne. Celkovo v životospráve sa odporúča takýmto jedlám sa radšej vyhýbať. A ak sa im už vyhnúť nemôžete/nechcete, dajte si pozor na to, aby takáto konzumácia bola maximálne vzdialená od času spánku. Konzumácia mastných jedál výrazne aktivizuje celý zažívací trakt a dokáže narušiť spánkový cyklus. Za ideálnych okolností by ste ťažké jedlo mali ako posledné na obed. Celkovo sa odporúča, aby kaloricky najbohatšie jedlo boli raňajky. Potom by mal nasledovať obed. Večera by mala byť z ľahšej kategórie. Zdá sa vám to zvláštne? Vyskúšajte to. A potom zhodnoťte kvalitu spánku.  

Pozor na skrytý kofeín

Asi každému je jasné, že kofeín je nepriateľom spánku.  Väčšina z nás pije kávu, aby zostali vnímaví aj počas týchto najnudnejších pracovných či iných povinností. Kofeín nielenže odďaľuje spánok, kofeín dokáže aj narušiť spánkový rytmus.

Kofeín vám môže spôsobiť problémy aj bez toho, aby ste o tom vedeli. Už relatívne malé množstvo kofeínu sa dokáže prejaviť znížením kvality spánku. Ľudia často predpokladajú, že kofeín je iba v káve. Kofeín sa však nachádza aj v čokoláde, čaji či rôznych kolových nápojoch. Všetkým týmto potravinám je potrebné sa vyhýbať minimálne 6 hodín pred spánkom. Iba takto dokážete zabezpečiť, že kofeín nebude mať na váš spánok vplyv.

Pozor na lieky

Aj vy patríte medzi ľudí, čo si nikdy nečítajú príbalové letáky k liekom? Chyba. Aj bežné lieky, napríklad proti bolesti, či na chudnutie, môžu obsahovať látky, ktoré majú negatívny vplyv na spánok. Najbežnejšie sa stretnete už so spomínaným kofeínom. Negatívny vplyv na spánok môžu mať aj ďalšie látky. V príbalovom letáku sa o tom dočítate zvyčajne v časti vedľajšie účinky.

Bez alkoholu sa spí lepšie

Jednou z najhorších látok z pohľadu spánku je jednoznačne alkohol. Aj keď sa to na prvý pohľad tak nemusí zdať. Veď alkohol utlmuje, nie?

To je pravda. Alkohol mnohí ľudia využívajú ako pomôcku pri zaspávaní. Pohárik či dva pred spánkom vám naozaj pomôže zaspať. Prečo potom píšeme, že alkohol je pre spánok zlý? Pretože je to pravda. Zaspávanie a spánok sú totiž odlišné veci. Alkohol vám pomôže zaspať, ale narobí vám problémy so spánkom. Alkohol má jedinečnú schopnosť narušiť spánkový cyklus – teda pravidelné striedanie hlbokého a plytkého spánku. Alkohol túto harmóniu rozruší a výsledkom je spánok, ktorý stráca svoju regeneračnú efektivitu. Ráno sa tak zobudíte v horšom stave, akoby ste sa zobudili bez požitia alkoholického nápoja.

Samozrejme, že alkoholu úplne vyhýbať nemusíte. Ak však chcete, aby vás spánok bol plnohodnotný, na pivo či víno by ste mali zabudnúť minimálne 5 hodín pred spánkom.

Pozor na korenisté jedlá

Máte radi pikantnú kuchyňu? Radi si zájdete do pravej indickej reštaurácie? Ak je to možné, tak tak radšej spravte na obed. Pikantná večera by vám mohla narobiť neplechu počas spánku. Toto môžeme zovšeobecniť na všetko korenie. Korenie má schopnosť nebudiť tráviaciu sústavu, teda dostať ju do stavu, ktorý je nezlučiteľný s pokojným spánkom.

Aj voda môže byť na škodu

Jednou ťažkostí, ktoré vás môžu počas noci stretnúť, je plný močový mechúr. Do určitej miery toto dokáže mozog ignorovať.  Často sa však stáva, že človek sa zobudí a je nútený vyraziť na toaletu. Nie vždy sa potom dokáže vrátiť do spánku. Takáto prestávka v spánku dokáže narušiť spánkový rytmus.

Riešenie je tu jediné a relatívne jednoduché. Pred spánkom by sme mali obmedzovať príjem tekutín. Hydratácia počas dňa je samozrejme veľmi dôležitá. Cca 2 hodiny pred spánkom by sme už tekutiny nemali prijímať vo väčšom množstve.

Aj nikotín je problém

Nikotín je podobne ako kofeín stimulant. Ak už naozaj chcete fajčiť, tak fajčite vo vhodnú dobu. Teda vtedy, keď potrebujete váš mozog nabudiť. Pred spánkom ale potrebujete presný opak. Vtedy potrebujete mozog utlmiť. A fajčením to zaručene nedosiahnete.

Kamilkový čaj

Medzi receptmi starej mamy nemohol chýbať ani kamilkový čaj. Dnes to máte na rozdiel od našich predkov predsa len trochu jednoduchšie. Stále sa môžete vybrať do prírody a nazbierať si vlastné kamilky. Ďaleko jednoduchšie je kúpiť si takýto čaj v obchode. A to nemusíte jazdiť do žiadneho špecializovaného obchodu. Bylinkové čaje majú aj v bežných veľkých obchodných reťazcoch.

Kamilkový čaj má utlmujúce účinky. Pôsobí podobne ako potraviny bohaté na tryptofán. Kamilkový čaj obsahuje látku apigenin, ktorá pôsobí na neurotransmitery v mozgu. Výsledkom je pokojnejší organizmus – a teda náchylnejší na zaspanie.

Na druhú stranu – ak potrebujete podávať v práci výkon, dajte si radšej zelený čaj a ten kamilkový si odložte na čas, kedy budete už doma.

Kiwi

Exotické ovocie kiwi by sme z pohľadu spánku mohli zaradiť k banánom. Aj kiwi je skvelou voľbou na rýchle jedlo krátko pred spánkom. Dokonca to potvrdzuje aj jedna štúdia. Skúmali v nej vzorku ľudí, čo zjedla jedno kiwi hodinu pred plánovaným spánkom. Až 45 percent ľudí, čo jedlo kiwi, zaspalo skôr ako ľudia, čo kiwi nejedli.

The post Na aké jedlá si dávať pozor pred spánkom? appeared first on Spi lepšie ako dobre!.Zdroj: slad.sk – Na aké jedlá si dávať pozor pred spánkom?

30 zaujímavostí o spánku, o ktorých ste možno nevedeli

1.

Približne 80 percent nevidiacich ľudí trpí problémami so spánkom. Čím je vyššie zrakové postihnutie, tým sú problémy so spánkom väčšie. Najväčší starosti so zaspávaním a spánkom tak majú úplne nevidiaci ľudia.

2.

Britskí vojaci boli prví ľudia, čo použili na oddialenie spánku špeciálne okuliare, ktoré dokázali simulovať špecifické ranné svetlo. Vďaka tejto technickej pomôcke dokázali bdieť minimálne 36 hodín.

3.

Únik semena počas spánku alebo zvlhčenie vagíny sú bežné sprievodné znaky spánku. Napriek tomu, že sa to zdá samozrejmé, tieto fyziologické deje nemajú nič spoločné so sexualitou. Ich príčina a funkcia zostáva aj dnešnej vede neodhalená. Vieme však jedno – tieto javy sú úzko spojené s REM fázou spánku.

4.

Nespavosťou netrpíme všetci rovnako. Podstatné rozdiely sú aj medzi mužmi a ženami. Ak ste žena, tak šanca, že budete počas života trpieť nespavosťou, je oproti mužom približne dvojnásobná.

5.

Manželia spiaci na oddelených posteliach? Ono to nie je až také zriedkavé, ako by ste si mysleli. Dáta máme iba zo Spojených štátoch amerických, ale určité zovšeobecnenie môžeme spraviť aj pre Slovensko. Podľa spomínaného amerického prieskumu až 25 percent manželských párov spáva na oddelených posteliach.

6.

Konzumáciou bielkovín zvyšujete svoju pozornosť a konzumácia sacharidov zvyšuje ospalosť. Neberte to však doslova. K takýmto záverom dospejeme iba po veľkej dávke zovšeobecnenia.

7.

Nedostatok spánku je spojený so zníženou hladinou melatonínu. Tento hormón je známy najmä ako tzv. spánkový hormón. Teda hormón, ktorý riadi náš biorytmus. Melatonín sa tvorí počas spánku v noci. Zaujímavosťou je to, že melatonín pôsobí v tele aj ako antioxidant, a teda má schopnosť zabraňovať vzniku rakovinových ochorení. Po zovšeobecnení dôjdeme k záveru – nedostatok spánku má negatívny vplyv na ľudské zdravie.

8.

Ak trpíte anorexiou nervosou, tak denne konzumujete iba 400 až 800 kalórií. Ak denne prijímate 10 000 až 30 000 kalórií, tak trpíte bulímiou nervosou. Obe psychické ochorenie výrazne narušujú priebeh spánku.

9.

Menštruácia vplýva na kvantitu spánku. Minimálne toto zistila jedna štúdia. Podľa nej až 67 percent žien spáva počas menštruácie kratšie ako mimo nej. Dôvodom je hormón progesterón, ktorý je v tele ženy počas menštruácie produkovaný v menších množstvách. Progesterón pôsobí na ľudské telo ako sedatívum – teda upokojuje telo.

10.

Chyby na pracovisku spôsobené nedostatkom spánku nie sú iba teoretické. Ak si zdriemnete v škole pri nudnej prednáške, nič sa nestane. Maximálne neprejdete cez skúšku. Ak si pospíte v kancelárii pri písaní niečoho do wordu, nič sa nestane. Maximálne naštvete šéfa. Čo by ste však povedali o zaspávaní či driemaní leteckých dispečerov, pilotov či policajtov? Tu už môžu vzniknúť podstatné problémy. Podľa jedného prieskumu až 85 percent policajtov si v službe u pospalo. Pri pilotoch to bolo 40 percent. Pri leteckých dispečeroch sa toto číslo vyšplhalo až na hodnotu 48 percent.

11.

Chcete si zapisovať sny? Spravte tak okamžite po zobudení. Päť minút po zobudení si totiž budete pamätať už iba polovicu snov. Po ďalších piatich minútach si budete pamätať už iba jednu desatinu snov.

12.

Nevadí vám chrápajúci partner? Možno si to neuvedomujete, ale vaše telo tým trpí. V priemere chrápajúci človek zobudí svojho partnera počas noci až 20-krát. Zobudením tu nemáme na mysli stav, keď sa človeka dostane do bdelého stavu. Na narušenie spánku však stačí narušenie spánkového cyklu. Keď to všetko spočítame, tak chrápajúci človek môže svojho partnera pripraviť až o ekvivalent jednej hodiny spánku denne. A to dostatočne veľa na to, aby ste sa svojím chrápajúcim partnerom zaoberali. Môžete riešiť chrápanie samotné, alebo iba jeho vplyv na vás. Najjednoduchšie je spávať v oddelených miestnostiach.

13.

74 percent mamičiek na materskej dovolenke sa sťažuje, že trpia v noci nespavosťou. 39 percent mamičiek na materskej dovolenke nemá záujem o sexuálne aktivity. Pri pracujúcich mamičkách je to však ešte horšia. O sex nejaví záujem až 44 percent z nich.

14.

Detský výskumný ústav v americkom Seattli potvrdil, že pozeranie násilných scén má na deti negatívny vplyv. A to nielen krátkodobý. Vedci zistili, že deti vo veku od troch do piatich rokov, ktoré pozerali seriály či filmy s násilnými scénami, mali omnoho vyššiu šancu, že sa u nich vyvinú problémy so spánkom.  Problémy so spánkom u detí sú zase výborným indikátorom neskoršej obezity a nevýrazných výsledkoch v škole. Ak ste rodičia, tak by ste si mali dať pozor, čo vaše deti v útlom veku v televízii alebo na internete pozerajú.

15.

V gréckej mytológii bol bohom spánku Hypnos. V rímskej mytológii to bol Somnus. Thanatos bol Hypnosov brat. Na rozdiel od neho však nebol bohom spánku. Bol bohom smrti. Pred Hypnosovou jaskyňou rástol divoký mak a ďalšie rastliny, ktoré mali pozitívny vplyv na spánok.

16.

Sexsomnia je spánkový úkaz, ktorým môžete trpieť aj vy. Sexsomnia sa môže objaviť bez toho, aby o tom človek vedel. Ide o vykonávanie sexuálnych aktivít v spánku bez vedomia človeka. Môže ísť o objímanie, bozkávanie či kopulačné pohyby. Známy je prípad muža, ktorý v spánku intenzívne masturboval. Ráno sa budil s poraneniami na penise – bez toho, aby vedel o tom, ako k tomu prišiel.

17.

Ak ste čítali rôzne Shakespearove diela, možno ste si všimli, že autor viackrát hovorí o spánku. V jednej časti dokonca vcelku presne opisuje nespavosť. Špecialisti na Shakespeara preto predpokladajú, že aj sám veľký autor trpel nespavosťou.

18.

Aristoteles je asi najvýznamnejšia postava filozofie. Žil pred viac ako dve tisíc rokmi a vo svojej dobe mal znalosti asi zo všetkých oblastí vedy. Jeho predstavy o spánku sa však dnes môžu javiť až ako smiešne. Aristoteles predpoklad, že spánok funguje vtedy, keď funguje aj trávenie. Pary z tráveného jedla sa dostali do krvi, ktorá ich dopravila do mozgu. V mozgu tieto pary spôsobovali spánok.

19.

Muži trpiaci erektilnou disfunkciu trpia až dvojnásobne častejšie na spánkovú apneu. Čo je to erektilná disfunkcia všetci veľmi dobre vieme. Čo je to však spánková apnea? Spánková apnea je zastavenie dýchania počas spánku. O tom, že trpíte spánkovou apneou nemusíte vedieť. Môže sa prejavovať iba nezvyčajnou únavou aj napriek dostatočne dlhému spánku.

20.

Za prvú teóriu o spánku je zodpovedný grécky filozof Alcmaeon.  Podľa jeho teórie bola za všetko zodpovedná krv. Ak sa nahromadila v mozgu, vznikla ospalosť, ktorá viedla k spánku. Ak sa krv z mozgu odplavila, človek sa prebudil. Dnes vieme, že takto to nefunguje a celá teória môže byť mnohým na smiech. V čase, keď Alcmaeaon žil, čo bolo v piatom storočí pred naším letopočtom, to však bola významná teória. Už iba snaha vysvetliť spánok prirodzenými fyziologickými pochodmi bol veľký krok vpred. Dovtedy sa väčšina väčší dávala za vplyv nadprirodzeným silám.

21.

Deti reagujú na nedostatok spánku inak ako dospelí. Kým dospelí ľudia pri upieraní si spánku cítia únavu či ospalosť, deti sú na tom presne opačne. Ak dieťaťu nedoprajete potrebné množstvo spánku, teda cca 10 hodín denne, môže sa vám to vypomstiť. Deti trpiace nedostatkom spánku bývajú hyperaktívne. Nepríde tak únava, ale presný opak – zvýšená aktivita.

22.

Experti hovoria toto: ak počas dňa zaspávate, aj pri bežných či dokonca nudných aktivitách, je to znak nedostatku spánku. Riešením je jedine predĺženie času, ktorý trávite spaním.

Ak po uľahnutí do postele spíte do piatich minút, ide o ďalší znak, že kvantita spánku u vás nie je  v poriadku.

23.

O snívaní toho až tak veľa nevieme, o niečom sme si predsa len istí. Napríklad vieme, že snívaním strávime približne 2 hodiny denne (za predpokladu, že bežný spánok trvá 8 hodín). Že si tieto dve hodiny  nepamätáte? To je už iná téma. Počas týchto dvoch hodín snívate 6 až 8 krát. Schopnosť pamätať si sny je však u každého človeka rôzna.

24.

Žirafy spia menej ako dve hodiny denne.  V zvieracej ríši sú čo sa týka spánku obrovské rozdiely. Človek sa nachádza približne v strede. Na opačnej strane žirafieho spánku je koala. Tá dokáže prespať až neuveriteľných 22 hodín denne. Na to, aby ste prišli do kontaktu so zvieraťom, ktoré potrebuje minimum spánku, nemusíte jazdiť do Afriky či do zoologickej záhrady. Spánku veľmi neholdujú ani ovce. Tie v priemere spia niečo cez tri hodiny. Veľkými spachtošmi sú zase mačky a psi. Oba živočíchy nemajú problém spať viac ako 16 hodín denne.

Ešte sa vráťme k žirafe. Že dve hodiny sú málo? Čo by ste povedali na to, že ešte aj tieto dve hodiny by ste si museli rozkúskovať. Žirafa spáva v 5 až 10-minútových úsekoch.

25.

Ľudia, ktorí sú v kóme alebo plnej anestéze, budia dojem, že sú v spánku. V skutočnosti to tak nie je. Zistíte to, keby ste sa pozreli na vlnové vzorce mozgu. Tu by ste len ťažko hľadali podobnosť so spánkom.

26.

Predtým, ako upadnete do spánku, dochádza k miernemu zníženiu telesnej teploty. Vaše telo sa takto pripravuje na prechod do štádia spánku. Z tohto pohľadu sú veci ako elektrická deka či ďalšie zdroje tepla nevhodné do postele, keďže môže výrazne narušiť proces zaspávania a následne aj kvalitu spánku.

27.

Veľká väčšina ľudí má biologickú potrebu spánku v rozmedzí medzi 7 a 9 hodinami. Nájdu sa však aj extrémy. Ak však potrebujete spať menej ako 4, alebo viac ako 10 hodín denne, máte zvýšenú šancu, že predčasne umriete. Výhodou je, že s týmto nemôžete nič spraviť, keďže potrebu spánku máte danú geneticky.

28.

Spánok môže byť využitý ako forma mučenia. Presnejšie jeho nedostatok. Plánované upieranie spánku funguje ako veľmi efektívna metóda donucovania a mučenia.

29.

Malé deti potrebujú výrazne viac spánku ako dospelí. Deti do jedného roka života spia viac ako 16 hodín denne. Paradoxne na úkor svojich rodičov. Rodičia počas prvých dvoch rokoch života svojho potomka stratia spolu na spánku dokopy až 6 mesiacov.

30.

Delfíny spia aj nespia zároveň. Delfíny majú totiž jedinečnú schopnosť uspať iba jednu časť svojho mozgu. Kým jedna hemisféra spí, druhá bdie. Toto delfínom umožňuje prežiť vo vode aj počas spánku.

The post 30 zaujímavostí o spánku, o ktorých ste možno nevedeli appeared first on Spi lepšie ako dobre!.Zdroj: slad.sk – 30 zaujímavostí o spánku, o ktorých ste možno nevedeli

Prečo matrac nie je tou najdôležitejšou vecou pri spánku?

Na prvý pohľad, a možno aj na druhý či tretí, sa môže zdať, že o kvalite spánku rozhoduje jedna vec – a to matrac. Je však naozaj tento kus zariadenia tou kľúčovou časťou spánku? Je to matrac, ktorý rozhoduje o tom, že sa ráno zobudíte svieži, alebo unavení a leniví? Aké sú odpovede na tieto otázky?

Záleží predovšetkým na tom, komu tieto otázky kladiete. Ak sa pýtate predajcu matracov, tak si môžete byť takmer istí, že vám bude spievať ódy na význam matracu vo vašom živote. A predajcovia spolu s výrobcami matracov tieto ódy skutočne aj spievajú. Toto umelecké predstavenie je známe ako reklama a marketing.

Výrobcovia a predajcovia sa vás snažia presvedčiť o svojej pravde cez všemožné kanály. Základom je stále televízia. Čím ďalej tým väčší význam však získava internet. Na webe si môžete prečítať množstvo článkov týkajúcich sa matracov a spánku. Problém je v tom, že neraz nie je jednoduché rozoznať, či ide o reklamný článok alebo článok, za ktorým stojí odbornosť.

Na matraci záleží

Na tom, na čom spíte, rozhodne záleží. Matrac by mal spĺňať základné parametre špecifické pre vás. To znamená, že by mal zohľadňovať váš fyzické rozmery, vek a zdravotný stav. Spánok na ňom by mal byť udržateľný – teda by ste mali mať možnosť na ňom spávať dlhodobo bez toho, aby sa to negatívne prejavilo na vašom zdraví.

Splniť tieto podmienky nie je extra náročné najmä vtedy, ak patríte medzi mladšie ročníky. Nároky na matrac sa prirodzene s vekom zvyšujú.

Napriek tomuto všetkému si dovolíme tvrdiť, že kvalita matraca nie je kľúčovým prvkom spokojného a zdravého spánku. Matrac by mal byť primeraný, ale nie je najdôležitejší.

Dostatok pohybu

Dôležitejším predpokladom zdravého spánku je v tom najširšom vyjadrení zdravý životný štýl. Najskôr sa pozrieme na pohybovú stránku.

Moderný spôsob života nevyžaduje veľa pohybu. V práci väčšina z nás sedí. Do práce a z nej sa vezieme – či už autom alebo prostriedkami hromadnej dopravy. A voľný čas trávime pred počítačom alebo televízorom. Na takýto denný režim naše telo nie je biologicky nastavené. Vyvíjali sme sa v prostredí, kde bol pohyb základom prežitia.

Nie je možné, aby sa naše telá takejto rapídne zmene prispôsobili. Ak sa telo nehýbe, a to pravidelne, tak trpí. Trpí zdravotný stav celkovo, ale aj základné bio rytmy. Sem patrí aj spánok. Do postele by ste mali mieriť dostatočne fyzicky unavení. Počas spánku by sa svaly zregenerovali a ráno by ste boli v plnej sile.

Zlý zdravotný stav zhoršuje kvalitu spánku. A zlá kvalita spánku zase vedie k horšiemu zdravotnému stavu. Takto sa poľahky dostanete do začarovaného kruhu, z ktorého je ťažké sa dostať.

Pritom zmeniť životný štýl nie je až také komplikované. Nemusí sa z vás stať maratónec. Stačí 20- až 30-minútový pohyb denne – rýchla chôdza či aj bicykel.

Stravovanie

Teraz si odmyslíme fakt, že stravovanie má aj dlhodobý vplyv na ľudské zdravie. V tejto časti článku sa zameriame predovšetkým na štýl stravovania.

Veľmi dobre je známa poučka, ktorá hovorí o tom, že po šiestej večer by sme už nemali jesť. Ide o veľké zovšeobecnenie, ale v zásade nie je chybné.

Dôležité je, aby ste nezaspávali so žalúdkom, ktorý pracuje na plné obrátky. Potrava sa v tejto časti tráviacej rúry zdržiava 1 až 3 hodiny v závislosti od konzistencie prijatej potravy. Mastné jedlá zostávajú v žalúdku dlhšie ako jedlá bohaté na vlákninu. To znamená, že banán si môžete dať aj hodinu pred zaľahnutí do postele. Pri vyprážanom rezni či syry je potrebné dodržať dlhší odstup.

Pozor je potrebné dávať aj na tekutiny. Problematické sú najmä nápoje s kofeínom a alkoholické nápoje. Kofeín je stimulant, a to presný opak toho, čo potrebujete pred zaspávaním. Kávu by ste mali piť s mnohohodinovým odstupom od posteľného času.

S alkoholom je to podobne, hoci mnoho ľudí môže nadobudnúť mylný dojem. Ak si dáte krátko pred zaspávaním zopár pohárikov vína či iného alkoholického nápoja, pomôže vám to so zaspávaním. Ak máte problémy so zaspávaním, tak môžete nadobudnúť dojem, že vám to pomáha. Ide však o riešenie veľmi krátkozraké. Alkohol vám totiž síce pomôže zaspať, ale výrazne vám naruší priebeh spánku. Výsledkom bude to, že ráno sa zobudíte v omnoho horšom čase.

Dĺžku spánku

Jednu z vecí, ktorú pri spánku zaručene neoklamete, je potrebnú dĺžka spánku. Vo všeobecnosti sa odporúča spánok 7 až 9 hodín. Do tohto intervalu sa zmestí väčšina ľudí. Nájdu sa však aj ľudia, ktorých telo si vystačí aj s menej ako siedmimi hodinami. Na druhú stranu niektorým ľuďom nestačí ani 9 hodín. Biologická potreba spánku je individuálna. Každý z nás by ju poznať. Zistíte ju jednoducho – stačí prirodzene zaspávať a prirodzene sa zobúdzať.

Ukrajovanie z potrebnej dĺžky spánku nemá vplyv iba na zdravotný stav, ale aj na produktivitu v práci. Ak obmedzujete spánok kvôli práci, tak to možno nie je najlepšie riešenie. Vďaka nedostatku spánku bude v práci menej výkonný. Keby ste si pospali trochu dlhšie, možno by ste toho stihli spraviť viac.

The post Prečo matrac nie je tou najdôležitejšou vecou pri spánku? appeared first on Spi lepšie ako dobre!.Zdroj: slad.sk – Prečo matrac nie je tou najdôležitejšou vecou pri spánku?