Solárne kolektory – ako je to s dotáciami v roku 2019?

V súčasnosti sa čoraz viac dbá na životné prostredie. Dopad na životné prostredie majú aj jednotlivé domácnosti a preto sa Európska Únia a členské štáty snažia motivovať domácnosti, aby dbali na ekologickosť. Jednou z motivácií sú aj dotácie alebo poukážky, ktoré sa udeľujú napríklad  aj na slnečné kolektory. Kto má nárok na dotácie a v akej výške sa poskytujú?

Slnečné kolektory

Môžeme ich nájsť aj pod pojmom solárne kolektory. Predstaviť
si môžeme ľubovoľný predmet, ktorý zachytáva slnečné lúče a premieňa ich
energiu na teplo. Toto teplo je následne odovzdávané teplonosnej látke. Látka
privedie teplo na miesto určenia alebo do výmenníka tepla, skadiaľ sa ďalej
distribuuje. Existuje veľké množstvo typov, ktoré sa líšia v závislosti od
použitia.

Na výrobu elektrickej energie pomocou parnej turbíny sa
používajú napríklad koncentrické zrkadlové kolektory. Dnes sa však budeme
venovať kolektorom, ktoré sú vhodné najmä pre obytné domy. V tomto prípade
poznáme 3 základné typy.

 Prvým typom sú plastové absorbéry. Tie pozostávajú z čiernej
plastovej hadice navinutej do špirály a slúžia len na ohrev bazénovej vody
počas letnej sezóny. Na ohrev úžitkovej vody v domácnosti a na vykurovanie
sa používajú ploché kolektory a trubicové
vákuové kolektory.

Ako šetria životné prostredie a financie v domácnosti?

Ak je systém správne navrhnutý, dokáže na ohreve vody a vykurovaní
domácnosti ušetriť približne 40 až 70% finančných prostriedkov, v porovnaní
s klasickými vykurovacími spotrebičmi.

Dôležité je aj to, že v prepočte na emisie skleníkových
plynov, dokáže jedna domácnosť ušetriť tisíce kilogramov CO2, čím sa zabezpečí zlepšenie
stavu atmosféry. Práve skleníkové plyny sú jedny z najväčších faktorov,
ktoré majú vplyv na globálne otepľovanie.

Zelená domácnostiam

Dobrou správou je, že projekt „Zelená domácnostiam“ pokračuje
aj v roku 2019 a je schválený až do roku 2023. Na tento projekt sa
vyčlenilo 48 miliónov eur.

Kto môže dostať poukážky?

Podľa dostupných informácie sú poukážky dostupné pre celé Slovensko
okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Rodinné domy môžu
získať maximálne 1 750€ na slnečné kolektory, 3 400€ na tepelné
čerpadlo, 1 500€ na kotol na biomasu (v prípade, ak nahrádza kotol na
uhlie) a 1 500€ na fotovoltické panely.

Sadzby a maximálne
výšky podpory

V závislosti od výkonu zariadenia a splnenia podmienok
sa líši výška hodnoty poukážky. Základná sadzba pri slnečných kolektoroch pre rodinný
dom je 400€/ kW inštalovaného výkonu, pričom max. výška podpory je 1 400€.

Slnečný kolektor musí spĺňať technické podmienky. Musí byť vydaný
doklad, akreditovanou skúšobňou, o výkone určenom v skúšobnom protokole
certifikátu Solar Keymark pri testovacích podmienkach. ( ožiarenie 1000 W/m², teplotný rozdiel 30 °C)

Oprávnené výdavky na inštaláciu slnečných kolektorov (SK)

 • Nosná konštrukcia na upevnenie SK
 • Samotné SK
 • Akumulačný zásobník vody/ ohrievač vody
 • Obehové čerpadlo, nádoby, ventily, snímače,
  solárne rozvody či iné komponenty nutné na prevádzku solárneho systému
 • Montážny materiál a montážne práce
 • Skúšky a revízie

Okrem rodinných domov môžu poukážky dostať aj bytové domy. Dôležité
je, aby oba subjekty splnili nasledovné podmienky:

V rodinných
domoch:

 • ak inštaláciou slnečných kolektorov nedôjde k odpojeniu
  domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k
  výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT;

V bytových
domoch:

 • ak inštaláciou slnečných kolektorov nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom alebo výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT,
 • ak sa v nich teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody nedodáva z účinných systémov CZT,
 • ak bude predložený energetický audit, v ktorom sú navrhnuté opatrenia so zohľadnením využitia potenciálu úspor energie (napríklad zateplovanie alebo výmena okien) a následnej inštalácie zariadení na využívanie OZE.

V prípade, že by ste mali vážny záujem o poukážky a preštudovanie si všetkých podmienok na získanie spomínaných poukážok, navštívte nasledovný internetový odkaz:

https://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/podporovane-zariadenia/slnecne-kolektory/

kto môže podať
žiadosť o poukážku:

 1. FO (fyzická osoba) ktorá vlastní rodinný dom,
 2. FO v prípade, že je bezpodielovým spoluvlastníkom
  rodinného domu
 3. FO, ktoré sú podielovými vlastníkmi rodinného
  domu

Majetok resp. rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani
spoluvlastníctve právnickej osoby. Taktiež nesmie byť vedený v obchodnom majetku
akéhokoľvek podnikateľského subjektu.

Náklady spojené s užívaním rodinného domu, ktoré sa
týkajú dodávky energie s väčším rozsahom ako 15% celkových nákladov
dodávanej energie sa nesmú účtovať v účtovníctve podnikateľského subjektu
alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť.

Dom nesmie byť prenajatý alebo inak ponechaný do užívania
podnikateľskému subjektu. Prípadne časť rodinného domu väčšia ako 15% podlahovej
plochy v súčte za všetky poschodia.

Dom alebo jeho časť môže byť prenajatá, ale len inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania. Vlastník rodinného domu nemôže podnikať v prenajímaní viacerých nehnuteľností ako je tento rodinný dom alebo jeho časť.

Ďalšie podmienky podpory si môžete prečítať na nasledovnom odkaze:

https://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/podmienky-podpory/.

V prípade akýchkoĺvek otázok sa môžete obrátiť na nás v komentároch, prípadne môžete využiť služby bezplatného energetického poradenstva – žiť energiou, prípadne služby Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá vám môže pomôcť pri vyplnení žiadosti o poukážku alebo v prípade iných otázok.
SZdroj: mojastavba.eu – Solárne kolektory – ako je to s dotáciami v roku 2019?

Nízkoenergetické domy alebo domy s nulovou spotrebou energie.

Trendom je zameriavať sa na ekologické opatrenia vo všetkých oblastiach. Či už ide o dopravu, oblečenie alebo bývanie, podstatou je šetrenie životného prostredia. V dnešnom článku sa pozrieme najmä na ekologické bývanie a energeticky úsporné riešenia, ktorých výstavba bude čoskoro povinná.

 Smernica EU komisie by mala byť platná od roku 2020 a nariaďuje výstavbu domov s nulovou spotrebou energie. Cena novostavieb by sa mala navýšiť o približne 15%. Podľa niektorých vyjadrení je odhad 15 percentného navýšenia veľmi skeptický. Niektoré projekty sa nemusia navýšiť vôbec, pretože už v súčasnosti používajú materiály, ktoré spĺňajú podmienky novej smernice.

Nízkoenergetické domy

Hlavnou myšlienkou je nulová spotreba energií. Tie sa dajú ušetriť prostredníctvom účinnejšieho kotla či použitím kvalitnejších okien. Keď už spomíname kotol, poďme sa pozrieť na energetické straty a prečo vlastne vykurujeme.

Energetické straty

Viac ako 80% celkovej energie spotrebujeme v priemernom rodinnom dome na Slovensku na vykurovanie. Klimatické podmienky na Slovensku sú také, že v chladnejších mesiacoch musíme kúriť, čím dodávame energiu. Ak musíme kúriť znamená to, že niekde vznikajú úniky tepla čo sa nazýva energetická strata. Ak teda zamedzíme únikom tepla, v konečnom výsledku šetríme energiu.

Úniky tepla neznížime tým, že dáme handry okolo okien ako to bolo kedysi, alebo upcháme všetky prieduchy na dome. Náklady na tieto opatrenia budú vyššie. Zateplenie domu je tiež jednou z možností, avšak treba poriadne vypočítať ako zateplenie ovplyvní ostatné konštrukcie alebo samotný vykurovací systém. Únik tepla v nových domoch nastáva cez obvodové steny, aj keď spĺňajú normy. Teplo v dome uniká cez obvodové steny, otvory ako sú napríklad okná či dvere, strechou či podlahou. Môžeme skonštatovať, že teplo uniká celým povrchom domu. Avšak, najväčšia časť straty tepla nastáva pri vetraní.

Veľa závisí od tvaru domu. Z hľadiska úspory energie je výnosnejšia stavba poschodového kompaktného domu, ako členitého prízemného domu ako je napríklad bungalov. Teplo totiž stúpa nahor, takže keď budeme dole kúriť, vykúri sa nám zároveň aj horná časť.

Tepelnoizolačné vlastnosti a ich zlepšenie

Dôležité je vedieť, na aký účel má byť izolácia použitá prípadne aké by mala mať vlastnosti.  Jednoduchšie a lacnejšie riešenie je myslieť na to dopredu, pretože  už pri postavenom dome sú tieto zmeny veľmi nákladné.

Pre predstavu, ak máme pri stavbe na výber murivo, ktoré je o 20% drahšie, ale má lepšie vlastnosti alebo jeho lacnejší variant, určite sa rozhodnite pre lepšie vlastnosti aj na úkor ceny. Tieto náklady sa vám dodatočne vrátia  približne za 10 rokov. Životnosť muriva sa predpokladá na 100 rokov, takže vám bude šetriť energie ešte dlhý čas.

Okrem ušetrených nákladoch na bývanie získate aj nezávislosť na cenách energií. Ak budete kúriť oveľa menej, zdražovanie takmer nepocítite. Ak máte radi prostredie, ďalšia výhoda spočíva v tom, že s každým ušetrením kilowatthodiny ušetríme životné prostredie.

Tepelné zisky

Pri plánovaní projektu je potrebné, zamerať sa na orientáciu okien v dome. Samotné slnko dokáže prispieť 10 až 20 % energie na kúrenie a v nízkoenergetickom dome ešte viac. Slnečné žiarenie však nie je žiadané v zime, preto je vhodné na presklené plochy počítať aj s tienením. Chladenie domu môže byť až tri krát drahšie ako vykurovanie.

Samotný pojem nízkoenergetického domu nemá pevné kritéria, čo by to malo pre nás znamenať. Za nízkoenergetické domy sa považujú stavby, ktorých potreba energie na kúrenie je menšia ako 50 kWh/m2 za rok.

 

 Zdroj: mojastavba.eu – Nízkoenergetické domy alebo domy s nulovou spotrebou energie.

Stavba domu bude ešte drahšia. Nová smernica EU nariaďuje len ekologické stavby po roku 2020

Smernice Európskej únie majú v pláne sprísniť požiadavky na výstavbu rodinných domov a bytov. Celá táto záležitosť sa má uskutočniť od roku 2020. Cieľom smernice je dovoliť stavať projekty, ktoré budú mať takmer nulovú spotrebu energií. Ako sa táto smernica dotkne občanov, ktorí majú v pláne stavať?

 Samozrejme, nové nariadenia, sprísnené opatrenia, jediné čo to môže pre zákazníka znamenať sú vyššie náklady na výstavbu. Predpoklad je, že stavba domu či bytového priestoru sa navýši o približne 15 percent. Podľa predpokladov, spôsob akým sa stavajú nehnuteľnosti doteraz, nebude už od roku 2020 možný.

 Stavebný úrad

Na základe novej smernice by mali stavebné úrady povoliť výstavbu len ekologicky šetrných stavieb, čo znamená, že ich energetická spotreba sa bude blížiť k nule.

Nízkoenergetické domy

Nízkoenergetické domy, ktoré boli doteraz prehliadané budú tvoriť základ trhu s nehnuteľnosťami.  Pre predstavu, aktuálne sa ročne postaví cca 1000 novostavieb z čoho zhruba 5 percent z celkového množstva tvorili nízkoenergetické stavby.

Smernica bude vydaná tak, aby si mohli jednotlivé štáty prispôsobiť stavby svojmu prostrediu. Nízkoenergetické domy by sme mohli prirovnať ku súčasným pasívnym domom. Zjednodušene povedané, sú to domy, ktoré čerpajú väčšinu tepla zo slnečného žiarenia, okolia (vnútra zeme) či vnútorných zdrojov tepla a nie je teda potrebné mať inštalovaný aktívny vykurovací systém. Energetická náročnosť pasívneho domu oproti klasickému rodinnému domu, ktorý poznáme je o 90% nižšia.

Sprísnené hygienické podmienky

Okrem sprísnených požiadaviek na nízku spotrebu energií sa sprísnia tiež hygienické podmienky nových stavieb. Každá nová stavba bude musieť byť vybavená napríklad špeciálnymi systémami odvetrávania ako je napríklad rekuperácia.

 

Kde sa skrýva odhadovaných 15 percent?

Samozrejme, sprísnené nároky na výstavbu ovplyvnia cenu nových stavieb a to nielen v prípade rodinných domov ale taktiež výstavbu bytových domov. Developerské spoločnosti, ktoré sa snažia ponúkať najlacnejšie bývanie môžu mať určité obavy.

Ak si niekto povie že 15% je celkom zanedbateľná suma, pozrime si príklad, ako sa môže cena navýšiť. Ak by projekt stál 290 000€, tak po pripočítaní spomínaných 15 percentách dostaneme výslednú sumu + 43 500€. Výsledná suma bude 333 500€ čo už vôbec nie je zanedbateľná zmena.

Ako sa bude dať ušetriť?

Podľa vyjadrení Jana Bárty z Centra pasívneho domu táto zmena nemusí hneď znamenať zdražovanie všetkých projektov postavených podľa nových smerníc. „Tvrdenie, že náklady na výstavu narastú o 15 percent mi príde prehnané.“ Podľa všetkého je dôležité s akými materiálmi aktuálne developeri pracujú. Niektoré materiály môžu spĺňať sprísnené podmienky už teraz.

Dá sa očakávať, že s vyššími predpokladanými nákladmi nastanú špekulácie s šetrením určitých materiálov, aby sa vykompenzovali určité náklady a tým potom sa bude dať s cenami hýbať čo najmenej.

Kto má o nízkoenergetické budovy záujem?

Aktuálne prejavovali záujem o tieto domy predovšetkým ľudia, ktorí si chcú postaviť nový rodinný dom. V  poslednej dobe záujem predovšetkým o drevo domy, ktoré tvoria stále väčšie percento  pasívnych rodinných domov.

O byty s nulovou spotrebou energií nie je momentálne veľký záujem. Záujem o tieto byty prejavuje len zanedbateľné percento obyvateľov, ktorí si väčšinou uvedomujú, že zvýšené náklady na nákup nízkoenergetického bytu nemajú v súčasnosti ekonomickú návratnosť.

Treba si tiež uvedomiť, že smernica EU komisie sa nevzťahuje na budovy, ktoré získali stavebné povolenie pred začiatkom jej účinnosti. Budovy ktoré majú vyššiu energetickú spotrebu budú môcť byť postavené aj po vydaní platnej smernice, pretože stavebné povolenie bolo udelené ešte pred jej platnosťou.

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: mojastavba.eu – Stavba domu bude ešte drahšia. Nová smernica EU nariaďuje len ekologické stavby po roku 2020

Lacné a ekologické bývanie v Tiny house

Na trhu vznikajú rôzne šialené dizajny domov či bytov v snahe zaujať zákazníkov. U nás síce tento trend nie je taký bežný, no v zahraničí nájdete veľké množstvo firiem, ktoré sa doslova predháňajú o šialenejší dizajn.

V niektorých krajinách ako je napríklad Japonsko, je minimalistický dizajn nutnosťou, vzhľadom na rastúce ceny nehnuteľností a pozemkov. Napríklad v Tokiu stojí jeden meter štvorcový pozemku v priemere 12 753 USD, čo je v prepočte 11 232,79 eur. Podnájom v Tokiu tiež nie je žiadna lacná záležitosť, pre predstavu, ak by ste si chceli prenajať byt o rozlohe 85m2, mesačne by vás to stálo viac ako 2 000€.

Minimalistické bývanie

Aj to je jeden z dôvodov prečo vznikla myšlienka minimalistického bývania. Projekty v Európe, Severnej Amerike, Ázii či na blízkom východe sa venuje spoločnosť BIG, Bjarke Ingels Group, ktorá bola založená v Kodani a New Yorku. Okrem samotnej architektúry a dizajnu sa zaoberá tiež stavbou, výskumom a vývojom v oblasti bývania.

 

Ako môžeme vo videu vidieť, spoločnosť sa zaoberá viacerými zaujímavými projektami. Ich pozornosti však neunikli ani malé Tiny house, ktoré by mali byť dostupné aj pre bežného človeka. Nás zaujal konkrétne model, ktorý má názov A45.

Prototyp A45

Tento model spoločnosť BIG navrhla pre inú, novú spoločnosť Klein, ktorá plánuje predávať malé zaujímavé domčeky, vyrobené poprednými architektmi a aj keď nie je doposiaľ známe, kedy budú na predaj a aká bude ich cena, určite si zaslúžia náš obdiv.

Predsa len, vyrobiť dom v trojuholníkovom tvare, s vnútorným podlahovým priestorom 17 m2, s výškou 4m chce určitú odvahu. Vo vnútri sa nachádza krb, kuchynský kút a jedáleň. To však nie je všetko, pretože k dispozícií je tiež kúpeľňa so sprchovým kútom, umývadlom či toaletou. Po vystúpení po rebríku sa následne dostanete na poschodie, kde sa nachádza spálňa. Tento nábytok je vyrábaný z vysokokvalitných materiálov od známych firiem a dizajnérov ako sú Morsøe, Carl Hansen a Københavns Møbelsnedkeri.

 

Prototyp zobrazený vo videu sa v súčasnosti nachádza v Upstate New York.  A45 je montovaný na mieste z prefabrikovaných modulov a pozostáva z recyklovateľných materiálov, vrátane dreveného rámu, stenových panelov a trojuholníkového zasklenia od podlahy až k stropu. Podlaha je Douglasova jedľa a dom je mierne zvýšený na štyroch betónových pilotoch.

BIG tiež myslelo na  na off-grid zariadenia, takže predpokladáme, že bude k dispozícii nejaký druh solárnej sústavy a kompostovacie toalety, hoci o tom ešte nemáme žiadne ďalšie informácie. Off-grid zariadenia sú v podstate malé statické a prenosné energetické systémy pre odber elektrickej energie do 125 Ah/ deň, takže je možné, že tento Tiny house bude spájaný s ekologickým bývaním. Nový majiteľa budú mať možnosť prispôsobiť si dom podľa ich potrieb, čo sa týka materiálu či samotného zariadenia.

Je to fascinujúci krok pre firmu, ktorá je známa pre veľké projekty ako Lego House či Via 57 West. Spoločnosť BIG už predtým prejavila ochotu využiť svoje rozsiahle skúsenosti v oblasti dizajnu na menších projektoch, napríklad v študentskom ubytovacom stredisku pre študentov na báze kontajnerov – Urban Rigger.

Tiny house na Slovenku

Tiny house sa vo svete najbežnejšie používajú v ako hotelové „izby“, ktoré sa pohybujú v rôznych cenových kategóriach. Ubytovanie v Tiny house môžete nájsť dokonca aj na Slovensku.  Jedná sa o zážitkové ubytovanie, ktoré je vzdialené približne 50 metrov od Bojnickeho zámku v areáli Bojnickeho dvoja. Myšlienkou je bývanie v súlade s prírodou a slovenskými tradíciami.

 Zdroj: mojastavba.eu – Lacné a ekologické bývanie v Tiny house

Kontajnerové domy

Kontajnerové domy sú presne také, ako vyznie ich názov. Jedná sa o stavbu domu z oceľových prepravných kontajnerov, ktoré sa používajú na prepravu tovaru všade vo svete, či už po železnici, na nákladných autách alebo pomocou lodí. Pomocou kontajnerov sa dajú vytvoriť zaujímavé domy, rôznych tvarov a rozmerov.

Prečo práve kontajnery?

Odpoveď je v podstate jednoduchá. Prepravné kontajnery na výrobu domov, štúdií, kancelárií či obytných blokov sa používajú najmä z dôvodu recyklácie. Keďže sa kontajnery používajú na prepravu tovaru naozaj všade, vzniká otázka, ako ich využiť keď doslúžia. Predstavme si skládku s 14 miliónmi nevyužitými kontajnermi, ktoré už doslúžili. Okrem toho, že by zaberali naozaj veľa miesta zbytočne, vznikal by tak ďalší prebytočný odpad.

Vďaka kreatívnym ľudom a ľuďom ochotným recyklovať odpad vznikajú naozaj príťažlivé stavby. V spojení s kontajnerovými domami, padlo aj slovo modulárne domy. Tento zaujímavý názov nesú stavby, ktoré sú vyrábané s väčšinovej časti, s recyklovateľných materiálov. Zaujímavá je rýchlosť výstavby modulárneho domu, kedy predajca sľubuje dodanie domu do 30 či 60 dní počas celého roka. Panel, z ktorého sú steny vytvorené sa skladá s klasickej omietky, dreva, plechu a fundermaxu.  Záujem o tieto domy rastie aj vďaka nízkym nákladom na energie a jednoduchosť vytvoriť jedinečnú kreatívnu stavbu.

 

Výhody a nevýhody kontajnerových domov

 1. Rýchle dodanie

Mnoho kontajnerových domov je k dispozícií ako prefabrikované modulárne domy, čo skracuje čas výstavby. Niektoré spoločnosti inzerujú dokonca dodanie už do 10 týždňov. Väčšina prác sa vykonáva v továrni, čo zjednodušuje a zrýchľuje celý proces.

 1. Jednoduchá preprava a umiestnenie

Existuje celosvetový systém premiestňovania kontajnerov. Vďaka návesovým súpravám upraveným priamo na prepravu kontajnerov nie je potrebné vymýšľať nové spôsoby prepravy. Ťahač s kontajnerom sa dokáže dostať pomerne všade bez väčších problémov. Výhodou je ďalej dobrá manipulácia počas umiestňovania na pozemok. Kontajnery majú priamo vstavané oká po rohoch, za ktoré sa dajú uchytiť vďaka čomu sa dajú žeriavom jednoducho premiestňovať. Ak nie je priestor pre žeriav, manipulovať s nimi sa dá tiež zo zeme pomocou tzv. čelného ramenového prekladača, ktorý sa nachádza v každom prístave.

 1. Premenlivé náklady

Aj keď išlo zo začiatku o myšlienku lacného bývania, v súčasnosti to nemusí byť vo veľkej časti pravda. Cena kontajnerov a následnej úpravy, aby bol obývateľný, sa po zvýšenom dopyte taktiež zvýšila.  Ak pripočítame náklady na pozemok, inžinierske siete, montáž, prepravu či prípravu miesta, náklady sa postupne zvyšujú.

 1. Recyklácia

Hlavná je však myšlienka, aby odpad z kontajnerov odľahčil životné prostredie. Výhodou je, že môžu vzniknúť veľmi zaujímavé stavby, no tie sa u nás zatiaľ moc nevyskytujú.

Nevýhody

Nápad to je síce pekný, ale v skutočnosti sa odkupujú predovšetkým kontajnery, ktoré vykonali maximálne jednu prepravu a nepatria do zberu vôbec. Je s nimi menej roboty, pretože sú menej hrdzavé, majú menšie odreniny a nie sú poškodené rokmi používania. Naozaj ide teda o recykláciu?

Po konštrukčnej stránke sú síce kontajnery vybavené spevnenými rohmi a stenami, ale strecha až taká pevná nie je. Sú potrebné ďalšie dodatočné úpravy aby zvládla napríklad nápor snehu. Ďalšie spevnenie je nutné, ak sa chcú do kontajneru vyrezávať okná alebo dvere. Vystuženie si vyžaduje aj v prípade, že sa ukladajú dva kontajnery na seba alebo v mieste, kde sa budú spájať. Znie to síce jednoducho, no akékoľvek zváračské práce sú nákladné a niektoré môžu byť pomerne zložité.  Taktiež, keďže sa jedná o oceľové kontajnery, je potrebné ich ochrániť pred poveternostnými vplyvmi, aby ďalej nehrdzaveli.

Ak sa zamyslíme ďalej, v kontajneroch sa neprepravujú len čisté pekne zabalené tovary. Prepravovať sa môžu od neškodných po nebezpečné priemyselné materiály. To sa však pri kúpe kontajneru nemusíme dozvedieť.

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: mojastavba.eu – Kontajnerové domy

Ako dostať prírodu do domu? Jednoducho, pomocou machu.

V dobe kedy prevláda mestský ruch je pre mnoho ľudí prioritou vrátiť sa ku prírodnému nádychu bývania. Dostať prírodu do bytu a domu môžeme pomocou kvetou, malých ovocných stromčekov, ktoré sa zmestia na terasu či chodbu, rôzne palmy ale čo je úplnou novinkou o ktorej vie málokto sú machové obrazy či dokonca machové steny.

 

Väčšina ľudí chce mať podvedome okolo seba zeleň. Tí čo bývajú na dedine a majú polia, lúky, lesy či výhľad na hory hneď za domom sa nad týmto článkom možno len pousmejú. Tí čo bývajú v mestskej džungli a málokedy sa dostanú do prírody vedia o čom je reč. Každý má rád rastliny, no nie každý si ich môže vo veľkom množstve dopriať vo svojom obydlí. Problémom sú väčšinou menšie priestory ale aj časová náročnosť vo forme pravidelného polievania, hnojenia či presádzania.

 

Čo je však isté, aj trendy v zariaďovaní sa vracajú ku prírode. Farbou roku 2017 bola zelená farba a v roku 2018 ide do popredia masívne drevené prvky. V tomto duchu vznikol aj nápad, na základe ktorého si viete dopriať veľa zelene na miesta, ktoré by nik nečakal a to, priamo na stenu.

 

Prečo práve mach?

Okrem toho, že jeho farby sú naozaj jedinečné a dajú sa rôzne kombinovať je jeho hlavnou výhodou nízka náročnosť na starostlivosť. Fakt, že mach potrebuje k svojmu životu vlhkosť, ktorú získa priamo zo vzduchu a že, porastie aj v tmavých priestoroch ako je chodba či kúpeľňa pridáva na jeho obľúbenosti. Medzi jeho kladné vlastnosti patrí to, že pomáha okysličovať miestnosť, absorbuje prebytočnú vlhkosť, má výborné antibakteriálne schopnosti, nezapácha a pôsobí upokojujúco. Hlavné je tiež to, že nepotrebuje absolútne žiadnu údržbu.

 

Nie, nie je to žiadne sci-fi ani fantasy, machové steny si môžete dopriať aj u vás doma. Sú dostupné na rôznych e-shopoch, ktoré s vami prekonzultujú rozmer steny, priestor v ktorom sa mach nachádzať a vašu predstavu čo by mal takýto machový obraz obsahovať. Môžete vytvárať rôzne logá, iniciály či obrázky. Na základe týchto parametrov vám vyhotovia cenovú ponuku a prídu celú krásu zrealizovať. Cena machovej steny závisí od veľkosti plochy, preto sú machové obrazy oveľa lacnejšie.  Ako celá „stavba“ prebieha si môžete pozrieť v nasledujúcom videu.

 

 

Čo je však podstatné, ak vám príde celý tento rozmar drahý, môžete vyskúšať výrobu svojpomocne. Všetko DIY ( Do It Yourself – urob si sám) je dnes moderné. Nemusíte začať celou stenou, stačí výroba menšieho obrazu. Dôležité je, že bude od vás. Pre inšpiráciu si môžete nájsť videá na  www.youtube.com, niektoré sú dokonca v Slovenčine. Malou nevýhodou je, že budete musieť vaše obrazy polievať, pretože nie sú vyrobené zo stabilizovaného machu, ktorý používajú firmy.

Existujú tiež machové grafity, ktorými sa inšpirovala Anna Garforth. Inšpiráciu nabrala z náhrobných kameňov obrastených machom. Výhodou je, že sú cenovo dostupné a môžu byť aj v exteriéri. Najjednoduchší je spôsob, ktorý môžete vidieť vo videu nižšie. Jednoducho vytvorenou zmesou namaľujete na podklad to, čo sa vám páči, zopár týždňov ho každý deň pokropte pomocou rozprašovača a ešte je dobré, nedávať tento náter na miesta, kde je veľa Slnka.  Jednoduché a lacné.

Na tvorbu machových stien sa používajú írske, španielske či švédsky machy. Sú to špeciálne druhy machov, ktoré sa kombinujú s rastlinami ako sú paprade, trávy, skalné ruže, či iné rastlinky, ktoré ku svojmu životu naozaj veľa nepotrebujú.

Čo sa týka obrazov, či menších obrázkov, nemusíte sa obávať a skúste si ich doma vyrobiť. Pri celých stenách by sme sa osobne zverili do rúk odborníkom. Čo je však isté, mach ako taký zaujme každého a ak budete vlastniť takúto netradičnú dekoráciu, určite urobíte dobrý dojem.

 

 

 Zdroj: mojastavba.eu – Ako dostať prírodu do domu? Jednoducho, pomocou machu.

Inteligentný dom – inteligentné systémy

Pod pojmom inteligentný dom si môžete predstaviť to, že väčšinu funkcií si dokáže pomocou systémov nastaviť sám. Niektoré systémy si dokážu samé vypočítať optimálne nastavenia tak, aby bol dom úsporný a zároveň boli splnené požiadavky majiteľa.

Tieto domy či byty, sú vybavené systémami, ktorými môžete ovládať skoro všetky oblasti domáceho prostredia pomocou Wifi, či ovládačov umiestených v miestnostiach. Väčšinou sa v domácnosti nachádza jeden hlavný ovládač (tablet, mobil, počítač).  Dôležité je, že ich môžete ovládať z ľubovoľného miesta. Moderné systémy dokážete ovládať pomocou mobilu aj v prípade, že sa nenachádzate v bytovej jednotke. Ak chcete prísť domov a mať teplotu 25°C , nie je žiaden problém, poviete to systému a ten to zariadi.

Prečo sa však tento systém volá inteligentný? Veď ovládanie mobilom aj v neprítomnosti domu má mnoho moderných spotrebičov ako sú práčky, či klimatizácie.

Inteligentný dom je práve preto, že sa dokáže naučiť vaše zvyky, takže nemusíte stále meniť nastavenia, či niečo aktualizovať. Sám dokáže vyhodnotiť ekonomické a efektívne parametre tak, aby bolo bývanie čo spojené s čo najmenšími nákladmi na kúrenie, svietenie atď..

„Môže byť inteligentný systém LEN v novostavbách?“

 Odpoveď je jednoduchá- NIE. Inteligentné systémy sa dajú inštalovať aj v prípade, že už máte existujúce elektrické rozvody. Novostavba nie je podmienkou.  

Musím niečo prerábať ak chcem vlastniť takýto systém?“

 Do stien sa nemusí vôbec zasahovať. Existujú bezdrôtové senzory (snímače teploty, pohybové senzory či tlačítka) a aktory (stmievače svetiel, spínacie zariadenia). Nevýhodou bezdrôtových senzorov je finančná náročnosť, avšak nemusíte riešiť otázku prerábania.

Je potrebné mať okrem inteligentného systému aj vypínače či iné tlačítka na ovládanie osvetlenia či iných zariadení?“

 Práve toto je na systéme najkrajšie. Ak nemáte vypínače už namontované, ani ich montovať nemusíte. Do steny sa jednoducho vloží tablet, pričom ani on nie je potrebný. Miestnosti sú vybavené senzormi na pohyb, takže keď niekde vchádzate, automaticky sa svetlo rozsvieti. Nemusíte sa tak báť, či ste zhasli keď ste odchádzali. Ak chcete nastaviť svietenie manuálne, jednoducho si ho nastavíte vo vašom mobilnom zariadení.

Čo sa stane ak vypadne elektrická energia?“

 V takýchto prípadoch je dobré vlastniť záložný zdroj. V centrálnej jednotke nastavíme, ktoré zariadenia majú pri výpadku fungovať a do akého režimu sa má systém vrátiť po obnovení dodávky el. energie.

Čo všetko sa dá ovládať inteligentným systémom?“

 Systém dokáže monitorovať, regulovať a ovládať teplotu, vlhkosť, vetranie, klimatizáciu, rôznu vzduchotechniku, žalúzie, audio systémy, brány, alarmy, a v podstate všetko, čo sa v dome ovládať dá. Všetko závisí od vašej predstavivosti a rozpočtu.

Svetlá – jednoduché ovládanie pomocou tabletu/mobilu.  Svetlá sa na základe pohybu zapnú, prípadne sa pri odchode vypnú. Pri pozeraní TV sa automaticky zníži svietivosť o 30%, v prípade požiaru začnú blikať, prípadne  vedia odplašiť zlodeja…

Kúrenie – v prípade vašej neprítomnosti sa dom spustí na úsporný režim, prípadne ak sa nikto v miestnosti nenachádza systém zníži teplotu. Môžete zapnúť alebo vypnúť kúrenie pomocou mobilu, viete si nastaviť vašu obľúbenú teplotu v celom dome, zapnúť kúrenie ešte pred tým než dorazíte domov a hlavne, kontrolovať kúrenie…

Klimatizácia – samozrejme, medzi základné ovládanie patrí jej vypnutie či zapnutie. V prípade, že je otvorené okno sa vie klíma sama vypnúť alebo vám systém oznámi, že okno je otvorené a vy rozhodnete, čo sa má diať. Veľmi obľúbené je nastavenie klimatizácie, ktorá sa má spustiť pri určitej teplote v miestnosti.

Zavlažovanie – ak zavlažovací systém vlastníte, môžete ho nastaviť na automatické spustenie v určitom čase, ak náhodou prší alebo sa chystá pršať, čas spustenia sa oneskorí alebo sa nespustí vôbec, vďaka čomu nedochádza ku plytvaniu či prelievaniu záhrady.

Multimédia a audio systém – v podstate máte v mobile/ zariadení klasický ovládač na vypnutie/zapnutie, zmenu kanála, pridanie a zníženie hlasitosti. Multimédia môžete nastaviť do scén. FILM – spustí sa TV,  zapne sa DVD, vypne sa rádio,  zastrú sa žalúzie, vypnú sa svetlá, lampy sa stmavia o 30%, spustí sa RGBW za TV. Dobré ráno – vytiahnu sa žalúzie, podľa nastaveného času sa spustí svetlo, zapne sa rádio, spustí sa svetlo do kúpeľne, atď…

Bezpečnosť – nejedná sa len o vniknutie nežiaducej osoby, ale aj o zatekanie do pivnice (  či už najmenšie zatekanie alebo kvapkanie) , pod vaňou, chladničkou, práčkou alebo iným spotrebičom. Okrem vody systém upozorňuje aj na únik dymu, náhlom zvýšení teploty atď. Rýchle upozornenie dokáže minimalizovať škody. V prípade požiaru sa automaticky otvoria okná, brána a dvere pre čo najjednoduchší uník.

Bojíte sa prenajať opatrovateľku či inú službu? Už nemusíte, nastavíte si,  v ktorej miestnosti nie je žiadaná jej návšteva a systém všetko zaznamená. Taktiež pohyb detí alebo návštevy. Ak bol zaznamenaný pohyb vo vašom dome, pričom ste nikoho nečakali, systém vám všetko prezradí.

Ak vám prišla návšteva počas toho, ako nie ste doma, alebo niekto otvorí dvere, bude vám na telefón zaslaná fotografia tváre, či video a môžete okamžite s návštevou komunikovať.

Ovládať môžete tiež RGBW podsvietenie ( LED pásiky), elektrické zariadenia a vlastne všetko, čo sa ovládať dá.

Aká je presná cena takéhoto systému vám nepovie nik, bez toho aby s vami prešiel vaše požiadavky. Čo je ale isté, vstupná investícia je minimálne 1 000€ a viac.  Ako inteligentný dom funguje, môžete vidieť na veľa videách na kanály youtube.com. My sme pre vás vybrali video od Insight home.Zdroj: mojastavba.eu – Inteligentný dom – inteligentné systémy

Konštrukčné systémy drevených stavieb

Otázkam drevených domov sme sa venovali už v predchádzajúcich článkoch. Tentokrát si povieme viac a konštrukčných systémoch drevených stavieb, ktoré sa v stavebníctve využívajú. Drevo patrí medzi obnoviteľnú surovinu a v stavebníctve sa využíva aj pri iných stavbách napríklad z porifixu, alebo tehly, práve kvôli jeho kladným vlastnostiam.

Poďme sa teda venovať konštrukčným systémom, ktoré sú nasledovné:

 1. skeletová sústava,
 2. stĺpiková konštrukcia,
 3. panelová konštrukcia,
 4. zrubová stenová konštrukcia,
 5. hrazdená konštrukcia,
 6. bunkový systém a
 7. stenová sústava z prefabrikovaných tvaroviek.

SKELETOVÁ SÚSTAVA

Zo základovej dosky sú vyvedené zvislé stĺpy s vodorovnými prievlakmi. Výplne takejto obvodovej steny a vnútorné priečky sú nenosné, ale sú veľmi dôležité, pretože zabezpečujú priestorovú tuhosť konštrukcie.  Podľa zhotovenia stykov stĺpov s prievlakmi delíme skelety na:

 • skelety s jednodielnymi prievlakmi a stĺpmi,
 • s jednodielnymi prievlakmi a dvojdielnymi stĺpmi,
 • s dvojdielnymi prievlakmi a jednodielnymi stĺpmi.

Tento systém stavby má výhodu v tom, že priečky si môžete počas celej stavby životnosti variabilne premiestňovať.  Práve preto sú tieto priečky zhotovené z ľahkých materiálov ako je sadrokartón. Veľmi dôležité je však ochrániť tieto priečky pred vlhkosťou. Takéto konštrukčné systémy sa využívajú v moderných nízkoenergetických domoch. Ak sa vám páčia veľké presklené priestory, tento systém ich dokáže najjednoduchšie vytvoriť.

Na videu môžeme vidieť ako „Chad Dye“ vytvára zmenšený model domu, vyrábaného pomocou skeletovej sústavy.

STĹPIKOVÁ KONŠTRUKCIA

 

Amerika ako krajina bohatá na drevo používala drevené stĺpové konštrukcie už v 19. – 20. storočí. Pretože boli tieto drevené stĺpy najdostupnejšie využívali sa veľmi často. Neskôr počas priemyselnej revolúcie, ktorá umožňovala výrobu veľkého množstva drevených stĺpov s rovnakými rozmermi a taktiež lacných klincov sa takéto stavebné systémy rozšírili úplne. V súčasnosti sa používajú stĺpy s prierezom 50 – 60 mm x 120 – 160 mm.

Veľkou nevýhodou je časová náročnosť, pretože ich výroba prebieha priamo na stavbe. Negatívny vplyv na takúto výrobu môžu mať poveternostné podmienky. Na urýchlenie procesu stavby sa môžu niektoré činnosti vykonávať v dielni.  Veľmi dôležité je pri stavbe takéhoto systému kontrolovať styk stĺpika so základovou konštrukciu.

 

PANELOVÁ KONŠTRUKCIA

 

Tento systém sa v súčasnosti používa najčastejšie. V podstate sa vytvorí hrubý drevený rám, ktorý sa oplášťuje drevotrieskovou doskou, OSB doskou, sádrovláknitou doskou, cementotriesková doska a pod. . Takéto rámy môžu byť obvodové, priečkové, stropné, strešné čí podlahové. Jeho názov je odvodený od funkcie, ktorú má plniť.  Aby bola stavba čo najtichšia, priestory medzi rebrami sa vyplňujú tepelno-zvukovou izoláciou. Veľká výhoda takýchto stavieb spočíva v rýchlosti výstavby. Panely sa dajú vopred nachystať a poskladať priamo vo výrobni. Na stavenisko sa tak dostanú označené očíslované panely, ktoré stačí len osadiť na základnú konštrukciu.

Môžeme vidieť, ako česká firma NOVATOP CZ  inštaluje práve panelovú konštrukciu domu vyššie na videu.

 

ZRUBOVÁ STENOVÁ KONŠTRUKCIA

 

Tento systém sa používal na Slovensku v minulosti najčastejšie. Stačí sa ísť pozrieť do okolitých dediniek, kde sa drevodomy zachovali. Na stavbu sa používala guľatina z masívneho dreva. V dnešnej dobe delíme zrubovú konštrukciu na pravú alebo falošnú. Falošná je vyrábaná z lepeného dreva.

O pravej zrubovej konštrukcií sníva mnoho z nás. Jedná sa o stavbu z masívneho dreva, zo zrubových obvodových a tiež priečkových stien. Nemusíme ani spomínať, že pravé zrubové stavby sú finančne náročné. Ide o ručné remeselné opracovanie kmeňov stromov.  Hrúbka zrubu sa pohybuje v rozpätí od 15 – 30 cm.

Druhý spôsob výstavby je použitie masívneho dreva ( kanadské zruby) alebo lepené drevo – lepené bloky. Tieto bloky môžu byť tvorené z jedného kusu alebo sú napojené rozličnými typmi spojov. Tieto zruby sú stavané podľa najmodernejších technológií.

Falošné zrubové konštrukcie sa vyrábajú rôznym spôsobom a snažia sa imitovať pravé zruby.  Skladajú sa z dvoch častí a to staticky nosnej konštrukcie a exteriérovej falošnej zrubovej konštrukcie, imitujúcej pravý zrub.

 

Ak si nájdete približne 35 minút na video od slovenskej firmy pinuslog.sk, môžete vidieť postup pri stavbe zrubového domu. Táto firma vyrába kanadské zruby W spoja, ktoré sú zárukou nízkych nákladov na energie.

 

 

 

HRAZDENÁ KONŠTRUKCIA

 

Používali sa v západnej Európe, pričom u nás sa používajú veľmi zriedkavo.  V podstate ide o to, že drevený rám je vyplnený tehlou alebo iným murivom.  Ak v súčasnosti nájdeme takúto stavbu v kombinácií dreva a nepálenej hliny, ide o ekologickú výstavbu domu.

BUNKOVÝ SYSTÉM

Veľmi obľúbené, rýchle a šikovné riešenie. Celá stavba sa vytvorí už v spoločnosti, ktorá montovaný dom poskytuje. Na Slovensko sa privezú nachystané, očíslované a vopred pripravené súčasti domu. Bunkové stavby poskytujú flexibilné riešenia v oblasti moderných stavieb. Tieto stavby sú ekologické a ekonomické za priaznivé ceny.

STENOVÁ SÚSTAVA Z PREFABRIKOVANÝCH TVAROVIEK

 

Na prvý pohľad sa môže zdrať, že ide o spôsob murovania z tehliarskych tvaroviek. Základný kus tvorí ľahký, dutý modul s dĺžkou 600 mm a výškou 300 mm. Tieto moduly sa môžu vyrábať aj iných menších rozmerov. Pri stavbe sa tieto moduly spájajú perom, kolíkovým alebo drážkovým spojom. Výhodou je jednoduchšia montáž, ktorá nevyžaduje zložité mechanické a dopravné prostriedky.

 

 Zdroj: mojastavba.eu – Konštrukčné systémy drevených stavieb

Nevýhody drevostavieb. Sú to len predsudky?

Najväčšia nevýhoda drevostavieb je tá, že ľudia pochybujú o ich efektívnosti a funkčnosti. V tomto článku si predstavíme najväčšie nedostatky z pohľadu zákazníkov a tiež to, ako sa dajú niektoré tieto nedostatky eliminovať.

HORĽAVOSŤ

Samozrejme, drevo ako materiál je veľmi dobre horľavý a má dobré vykurovacie vlastnosti. Avšak, ak už sa drevo použije na stavebné účely, musia byť splnené určité protipožiarne opatrenia. Prvou prevenciou pred požiarom je protipožiarny náter dreva a nainštalovanie požiarnych hlásičov.

Ak však už ku samotnému požiaru dôjde, je veľmi dôležité aby mala konštrukcia dostatočnú odolnosť a poskytla bezpečnú únikovú cestu. Dôležité je tiež, aby boli  požiarom poškodené prvky stavby jednoducho a rýchlo nahraditeľné.

Čo je zaujímavé, drevo horí predvídateľne a pri horení vzniká na dreve zuhoľnatená štruktúra, ktorá spomaľuje proces horenia a to preto, že táto zuhoľnatená vrstva bráni prístupu kyslíka. Voči vysokým teplotám je takýto masív aj po odtečení lignínu a živíc veľmi odolný a naviac si stále zachováva mechanickú tuhosť a pevnosť.

Lepšie ako 100 krát počuť je raz vidieť a preto zorganizoval zväz spracovateľov dreva SR, sekcia drevostavieb v obci Batizovce skúšku požiarnej odolnosti drevostavby, ktorú môžete vidieť:

Predstava toho, že dom začne horieť ako domček z karát, ako môžeme vidieť na videu je mylná. Predmetom tejto skúšky bol model budovy vyhotovenej z dreva, pričom boli simulované podmienky reálneho požiaru. Ak chcete získať viac informácií, môžete sa ich dočítať na tejto stránke.

ŽIVOTNOSŤ STAVBY     

Jednoznačné vyjadrenie, že vám stavba vydrží 200 rokov neexistuje. Tak ako to nie je isté ani pri murovaných domoch. Čo však isté je, že na životnosť domu má vplyv kvalita použitých materiálov, dodržanie postupov a remeselné prevedenie detailov pri montáži, konštrukčné riešenie stavby a samotná údržba stavby.

Aj keď majú drevené domy životnosť niekedy aj viac ako 100 rokov, čo môžeme vidieť zo zachovaných historických drevených kostolíkoch, drevených zrubových stavieb, mostov či lávok alebo historických krovov, morálne sa tieto domy opotrebúvajú cca po 50 rokoch ich životnosti. Čo znamená morálne opotrebenie? To, že stavba má síce všetky kladné vlastnosti, no do módy prišiel nový dizajn, nové projekty atď. Životnosť stavby sa môže skrátiť, ak sa nachádza v nechránených expozíciách alebo v náročných extrémnych podmienkach ( vysoká vlhkosť) s čím súvisí aj náročnejšia údržba.

VLHKOSŤ AKO NEPRIATEĽ

Drevo patrí medzi ortorópno-antizotrópny materiál, čo znamená, že má v každom smere iné vlastnosti. Vplyv vlhkosti sa prejavuje najmä pri tvarových a objemových zmenách dreva. Dlhodobá vlhkosť ihličnatého dreva v drevostavbe je približne 10%.  Vzhľadom na to, že voda nie je v dreve pevne viazaná a  jej percentuálne zastúpenie kolíše v závislosti na vlhkosti vzduchu. V prípade, že je vlhkosť s interiéri  nízka, drevo uvoľňuje vlhkosť do priestoru a naopak. To má pozitívny vplyv na mikroklímu v interiéry.

ŽIVELNÉ POHROMY

Veľkou nevýhodou je nižšia odolnosť proti živelným pohromám a to najmä pri víchrici alebo uragáne. Aj keď na Slovensku sa častejšie vyskytujú povodne a proti tým má drevo výhodu, pretože dokáže bezpečnejšie odolať náporu vody.

SVOJPOMOCNÉ PRÁCE

V tomto prípade si asi ťažko budete doma skladať drevené steny vyplnené sklenou vatou. Stavebná firma vám pri dome na kľúč vykoná všetky práce a právne úkony.

CENA DREVODOMU

V zahraničných krajinách ako je Česko či Nemecko sú tieto stavby viac rozšírené. Je to aj z toho dôvodu, že drevodom vie byť aj o cca 30% lacnejší ako murovaný dom. Na Slovensku sa skôr stretneme s tým, že je cena drevostavby a murovaného domu skoro rovnaká. Samozrejme v tom prípade sa väčšina ľudí bude rozhodovať práve pre murovaný dom.

ZHRNUTIE

Nie sme si istý, či by sme spomínané veci označili za nevýhody, sú to jednoducho odlišnosti voči murovanému domu. Čo však vieme povedať určite, je to že nedostatky sa dajú odstrániť správnym technologickým postupom stavby, použitím vhodného dreva pri stavbe a hlavne použitím kvalitných ochranných prostriedkov.

.Zdroj: mojastavba.eu – Nevýhody drevostavieb. Sú to len predsudky?

Drevodomy, drevostavby, stavby z dreva … Aké sú ich hlavné výhody?

 Ak vás prepadla myšlienka postaviť si dom, mohli ste si všimnúť že sa na trhu objavili okrem klasických tehlových a murovaných domov aj drevostavby. Predstavu stavby z dreva netreba ihneď zavrhnúť, pretože drevo ako také má veľmi dobré vlastnosti. V tomto článku sa zameriame hlavne na výhody takýchto stavieb.

Drevený domy sa stavali už aj v minulosti, no vďaka technologickým pokrokom sa tieto stavby výrazne vylepšili. Pod pojmom drevodom sa neskrýva len veľký zrubový dom z guľatiny, ale ide jednoducho o dom z dreva, ktorý môže v konečnom výsledku vypadať a mať omietku ako klasický murovaný dom. Drevo je veľmi zaujímavá surovina, a mnoho architektov pochopilo jeho využitie pri moderných projektoch. Do popredia sa dostáva aj vďaka myšlienke najekologickejšieho bývania, kedy nemáte pocit, že bývate v betónovej krabici a podľa výskumov sa jedná tiež o najzdravšiu formu bývania.

Predstavme si teda niekoľko výhod medzi ktoré patrí najmä:

ÚSPORA FINANCIÍ

Priemerne veľký rodinný dom možno postaviť už do štyroch mesiacov a okamžite po jeho dokončení sa môžete nasťahovať. To, že je takáto stavba postavená rýchlejšie, neznamená že je nekvalitne urobená. Mnoho firiem si najprv pripraví prefabrikáty, ktoré jednoducho zložia na hotové základy, a stavba domu je hotová do niekoľkých týždňov. Ako to približne celé vypadá si môžete pozrieť v tomto cca trojminútovom videu:

Najčastejšie sa drevostavba postaví v areály firmy, ktorá takýto montovaný dom ponúka, každý kus sa očísluje a na požadovanom pozemku sa už len poskladá ako skladačka z lega. Práve toto riešenie celý proces stavby urýchľuje. Preto sú nižšie náklady na pracovnú silu, ale aj na poplatky na bývanie, kým nebývate vo svojom novo postavenom dome.

Ak vás zaujali práve zrubové domy z guľatiny, nasledujúce video vám priblíži predstavu jeho výstavby:

EKOLOGICKÝ VÝZNAM

Aj  keď sa v dnešnej dobe môžeme stretnúť s výraznou ťažbou dreva, les musí plniť počas svojho života rôzne funkcie. Preto existujú v lese rôzne špecializácie, aby sa vytvorila rovnováha. Čo je však dôležité, po ťažbe dreva nastáva vysádzanie nových mladých stromov, aby sa les udržiaval pri živote.

Okrem dreva z lesa,  sa dá tento materiál recyklovať z nepoužívaných alebo starých objektov. Podľa poškodenia dreva sa takéto drevo dá využiť na vykurovanie, a prípadne ak je nie je veľmi poškodené, dá ošetriť a využiť v inej stavbe. Medzi ďalšie výhody dreva patrí to, že je biologicky rozložiteľné a teda, po skončení jeho životnosti sa z neho dá ešte získať energia a nezaťažuje odpadom životné prostredie.

NÍZKE NÁKLADY NA KÚRENIE

Stena drevodomu sa skladá z dreveného nosného rámu, do ktorého je vložená tepelná izolácia, a z vonku je opláštená ďalšou vrstvou tepelnej izolácie s odvetranou medzerou. Táto skladba steny predstavuje veľkú výhodu pri vykurovaní. Poskytuje totiž nadštandardnú tepelnú ochranu aj bez toho, aby ste museli dom zvonku zatepľovať, čo vám ušetrí ďalšie náklady.

Nízka tepelná vodivosť, či priaznivá emisivita povrchu dreva zaručuje nízku spotrebu tepla na vykurovanie interiéru a teplota v interiéry sa dá lepšie regulovať . V jednoduchosti povedané, vykurujeme len vnútorný priestor a bez toho, aby bolo nutné vyhrievať steny.

OKAMŽITÉ BÝVANIE

To, že sa môžete do domu nasťahovať ihneď po výstavbe, sme spomínali už vyššie. Teraz si povieme, prečo je to vlastne možné, bez toho, aby sme museli stavbu nechať zazimovať.      Hlavnú úlohu v tomto procese hrá suchý proces výstavby. Medzi dispozície drevených domov patrí to, že vedia regulovať interiérovú vlhkosť prostredníctvom vyrovnanej vlhkosti dreva.

Bývanie urýchľuje tiež to, že drevo sa veľmi dobre a ľahko opracováva, spája spojovacím materiálom a tak je celá montáž ešte jednoduchšia, rovnako ako aj preprava alebo skladovanie.

Pri rozhodovaní o stavbe domu je častokrát spomínaná akustika a to, že tieto domy vŕzgajú. Drevo ako také má veľmi dobré akustické a konštrukčné vlastnosti. Treba však dostatočne odpružiť horizontálnu konštrukciu a podlahovú krytinu. Aby sa nežiadúcim zvukom zamedzilo úplne, používa sa drevobetónový strop. To znamená, že sa použije betónový poter. Aby ste však mali úplnú istotu, môžete použiť akustickú izoláciu, ktorá sa používa tiež pri ostatných druhoch domov.

ZHRNUTIE

 • rýchly proces výstavby,
 • použitie dreva je ekologické a zdravé,
 • drevo patrí medzi obnoviteľné zdroje a jeho spracovanie je ekologickejšie ako napríklad výroba pálenej tehly,
 • má veľmi dobré akustické a vykurovacie vlastnosti,
 • drevodomy patria medzi nízkoenergetické stavby.

Samozrejme, tak ako aj murované domy majú určité nevýhody, nevyhneme sa im ani pri stavbách z dreva. Nevýhody drevodomov si môžete prečítať v nasledujúcom článku. 

 

 Zdroj: mojastavba.eu – Drevodomy, drevostavby, stavby z dreva … Aké sú ich hlavné výhody?