Čítanie kníh deťom prospieva

Malé deti neustále
opakujú po svojich rodičoch. Ak vidia, že sú rodičia často na mobile, tablete,
počítači či inom zariadení, budú to vyžadovať tiež. Preto je dôležité aby boli
rodičia vzorom pre deti. 

Pred spaním uprednostňujeme telefóny alebo TV

Pre spánok je najlepšia
únava, avšak ak pred spaním riešime rôzne problémy alebo plánujeme dôležité
veci nedá sa nám zaspať. V tom prípade automaticky siahame po telefóne. 

Namiesto obrazoviek,
ktoré vyžarujú modré svetlo a tým zhoršujú samotné zaspávanie, by rodičia
malých detí mali čítať deťom rozprávky na dobrú noc. Podľa prieskumov sa
rodičia odvolávajú na to, že deti sú nepozorné a že samotný rodičia sú unavený
po práci, takže nemajú čas čítať svojim deťom. 

Výhody čítania deťom

jednou z hlavných príčin
je slovná zásoba a kreativita u detí. Čím viac slov deti počujú, tým viac sú
zvedavé. Z histórie si môžeme všimnúť, že jedine deti z bohatých rodín mali
možnosť učiť sa, čím sa lepšie rozvíjali. V súčasnosti majú možnosť učiť sa
všetky deti, dôležité je, aby sa im rodičia pre lepší rozvoj venovali.

Sčítané deti majú lepšiu
slovnú zásobu, dokážu sa lepšie vyjadrovať a pomocou kníh dokážu lepšie
spracovávať podnety a ich využitie v praxi. Pomocou čítania môžeme naučiť deti
zábavnou formou spájať slová do viet a porozumieť im. Ďalšia výhoda je, že deti
si ani nevšimnú, že sa učia a samotné učenie v škole im pôjde lepšie. 

 Pozitívny vplyv aj na rodičov  

Okrem toho, že trávia
viac času s rodinou má čítanie aj iné výhody. Pri čítaní rozprávok sa môžeme vrátiť
do detských čias a prežívať príbeh v knižke s našimi deťmi. Tým pádom aspoň
čiastočne zabudneme na stres nazbieraný počas dňa a unavíme naše oči, takže
nielen deťom, ale aj dospelým sa bude lepšie zaspávať. 

ako sme už spomínali,
knihy majú pozitívny vplyv na detskú kreativitu. Keďže príbeh nevidia, ale len
počujú, môžu si celú rozprávku predstaviť podľa seba. V detských knihách sú
príbehy založené na tom ,aby vyhralo dobro nad zlom, čo môže pomôcť ku slušnému
správaniu detí. 

V neposlednom rade si
môžu rodičia získať lepší a dôvernejší vzťah s deťmi. 

Ako ovplyvňujú knihy detský spánok?

Samozrejme pozitívne.
Deťom sa darí lepšie zaspať, a získajú tak pravidelný režim pred spaním, ktorý
pomôže lepším spánkovým návykom. Nielen dospelý, ale aj deti prežívajú stres
počas dňa a vďaka rozprávkam sa môžu naladiť na pozitívnu atmosféru. 

Čítaniu pred spaním sa
venoval aj časopis Journal of Pediatrics, ktorý sa zameral na zložitejšiu
činnosť mozgu. Vďaka deju v rozprávke sa aktivuje oblasť mozgu, ktorá podporuje
mentálne zobrazovanie a porozumenie. Aby sme to zjednodušili, deti ktorým sa
číta si neskôr, v dospelosti pri vyjadrení určitého slova, predstavia súvisiaci
obraz. 

Pri sledovaní obrazovky
TV prichádzajú o tieto výhody. Videá obmedzujú detskú predstavivosť, pretože ak
niečo vidia, prečo by si to mali predstaviť podľa seba. Ak sa deti naučili
zaspávať pri televízií, skúste prejsť postupne na audio nahrávky rozprávok a
neskôr ku čítaniu kníh. 

Ak sú deti vo veku, v
ktorom sa učia čítať, môžete im dovoliť čítať knižky pred spaním. Ak dávate
pozor či správne čítajú, môžete ich opravovať, avšak v žiadnom prípade ich
nezosmiešňujte ani nekričte. Niektoré deti to znášajú ťažko a môžu tak vzniknúť
problémy, že deti nebudú chcieť čítať vôbec. 

Dôležité je, aby dospelí
deťom knižky predstavovali ako niečo zaujímavé o čo majú záujem aj oni sami. Zo
začiatku bude ťažké zaujať detskú pozornosť, no ak nájdete jednu, dve zaujímavé
knižky, pôjde to časom samé, a deti budú čítanie pred spaním vyžadovať
samé. Zdroj: svetmatracov.sk – Čítanie kníh deťom prospieva