Ekologické stavby šetria nielen planétu ale aj peňaženku

Klimatické zmeny ovplyvňujú celú planétu, čo sa môže
časom prejaviť napríklad nedostatkom vody v dôsledku sucha. Najbližšie
roky sa síce nepredpokladá značná zmena klímy, avšak z dlhodobého hľadiska
sa určite klimatické zmeny prejavia. Napríklad voda je dôležitá nie len pre prežitie
človeka, vzhľadom na pitný režim, ale aj z hľadiska zavlažovania
poľnohospodárskeho odvetvia.

ECO HOME

S ohľadom na planétu je dobré znížiť plytvanie energiami,
čím môžeme ušetriť peňaženky domácností. Každá ekologická domácnosť či stavba ekologického
domu pomáha k šetreniu energiami. Pojmy ekologická domácnosť a ekologický
dom sa môžu zdrať rovnaké, avšak je tu určitý rozdiel.

Ekologická domácnosť

Domácnosť môžeme považovať za ekologickú ak sa snaží obmedziť
používanie plastov, recykluje plasty, sklo alebo papier, prípadne nakupuje ekodrogériu,
prírodnú kozmetiku, triedi bioodpad a nevypúšťa chemikálie do odpadov.

Byť ekologický môžeme byť aj tým, že budeme používať opakovateľne
používané nákupné tašky, deodoranty bez obsahu hliníka, osobnú hygienu z recyklovaných
a udržateľných materiálov a tak ďalej.

Dobrou správou je, že trend recyklácie sa čoraz viac rozširuje
a EU sprísňuje legislatívy týkajúce sa obalov a plastov. Ak by sa
legislatíva nesprísnila a ľudia by prestali byť ohľaduplný a ekologický,
môže sa stať, že do roku 2050 bude v mori a oceánoch plávať viac
plastového odpadu ako rýb. Situácia je dnes taká, že v oceánoch aktuálne pláva
viac ako 150 miliónov ton plastov a každý rok pribúda 5 až 13 ton ďalšieho
odpadu.

Ak by sme chceli tento fakt ignorovať, ignorovali by sme zároveň
aj naše budúce zdravie. Plasty v oceánoch nie sú škodlivé len pre biotopy,
ale aj pre zdravie človeka, nakoľko živočíchy plávajúce v moriach tento
odpad konzumujú a práve tieto živočíchy sa rybolovom dostávajú do
obchodných reťazcov.

Ekologický dom

Ekologické domy  (označované
tiež pasívne domy) sú postavené zo stavebných materiálov tak, aby bola ich
efektivita využitá čo najviac. Napríklad, ak je dom správne zaizolovaný,
spotrebuje približne 27% energie.

Spotreba energií v domácnosti sa môže znížiť aj vďaka
možnosti vykurovania budovy bez použitia klasického vykurovacieho systému ako
sú napríklad radiátory, podlahové kúrenie alebo kotol. Vykurovanie domácnosti
sa vykonáva pomocou slnka – zachytenej slnečnej energie.

Veľkú úlohu zohráva aj orientácia domu a osadenie okien.
Ak veľké okná osadíme na južnú stranu, môžeme v zime získať prírodné teplo
vniknutím slnečných lúčov a zároveň bude dostatok svetla počas dňa, vďaka
čomu sa zníži potreba použitia svietidiel.

Projekt pasívneho domu je navrhnutý tak, aby na južnej
(slnečnej strane) boli umiestnené izby ako je spálňa, obývačka, kuchyňa a v západnej
a severnej časti je umiestnená technická miestnosť, kúpeľňa, práčovňa.

Rekuperácia

Pasívne domy sú šetrné aj vďaka tesnosti, čím sa dosiahne
to, že vzduch uniká v minimálnej miere. Vetranie celého domu sa vykonáva
pomocou rozvodov rekuperácie, ktoré sú nainštalované v každej miestnosti a zabezpečujú
regulované vetranie.

Na vykurovanie sa používajú aj tepelné čerpadlá alebo spaľovanie
biomasy (pelety, brikety, štiepka). Niektoré pasívne domy sú naprojektované
tak, aby vedeli využívať dažďovú vodu na splachovanie, prípadne iné spracovanie.

A to najdôležitejšie je, že mesačné náklady na chod
domácnosti sa môžu pohybovať vo výške cca 40€, čo je oproti klasickej stavbe zanedbateľná
čiastka.Zdroj: mojastavba.eu – Ekologické stavby šetria nielen planétu ale aj peňaženku