Hľadáte inšpirácie do záhrady? Zaujímavé môže byť záhradné jazierko

Záhrada je miesto, ktoré si
vyžaduje starostlivosť, ale taktiež prináša radosť s odvedenej roboty. Práve
s  príchodom leta prichádza množstvo inšpirácií ako sa dá záhrada vylepšiť.
Jedným z vylepšení môže byť napríklad aj záhradné jazierko.

Ešte
pred realizáciou stavby jazierka, je veľmi dôležité prvotné plánovanie. Preto
je dobré určiť si hneď na začiatku, aký bude jeho účel, koľko sme ochotný
investovať.

TYP jazierka

Záhradné jazierka môžu mať rozličné
funkcie
.
Niektoré sú určené na kúpanie, tzv. kúpacie jazierka, iné slúžia na chov
okrasných rýb alebo sú také, ktoré slúžia ako okrasný doplnok záhrady. Je
potrebné si vopred určiť čo vyhovuje vám, pretože počas realizácie projektu sa
ťažko bude niečo meniť.

S veľkosťou sa mení rozpočet

Rozpočet
na záhradné jazierko je vždy individuálny. Jedno je však isté, čím väčšie a náročnejšie jazierko
bude, tým väčší bude musieť byť váš rozpočet.
S pribúdajúcou veľkosťou
jazierka narastajú aj náklady na filtráciu, stavebný materiál, izoláciu či
množstvo rastlín alebo rýb. V súčasnosti sú najobľúbenejšie kúpacie jazierka
s veľkosťou od 30 do 80m3.

Tvar a vzhľad jazierka

Čim nepravidelnejší tvar jazierko
bude mať, tým bude zaujímavejšie
, avšak dnes je skôr trendom budovať jazierka v pravidelných geometrických
tvaroch s kolmými stenami a postupne znižujúcim sa dnom. Je iba na
vás, čomu dáte prednosť.

Aká má byť veľkosť jazierka?

Rozlišujeme
dva pojmy. Akú plochu bude jazierko
na záhrade zaberať. Vtedy jeho veľkosť berieme v metroch štvorcových.
Druhý dôležitý údaj je, aké veľké bude z hľadiska
objemu
. V tomto prípade sa jedná a metre kubické.
Čím bude
jazierko hlbšie, tým bude voda v jazierku stálejšia.

Chov jazierkových rýb

Ak
máte záujem o chov okrasných rýb, je lepšie jazierko hlbšie, a to z toho
dôvodu, že ryby potrebujú dostatočnú hĺbku na prezimovanie. Hovoríme o hĺbke
minimálne 1,2m avšak ideálne je 1,5 m a viac.  

Ak
ste sa rozhodli pre prítomnosť rýb, je treba počítať aj s filtračným systémom
s vyšším výkonom, čo samozrejme znamená väčšiu investíciu. Ryby jazierko znečisťujú svojimi výkalmi a preto
je potrebné, aby bola voda dobre prefiltrovaná
. V prípade nedostatočnej filtrácie hrozí, že ryby chytia chorobu
alebo v najhoršom prípade uhynú.

Ak
sa neviete rozhodnúť medzi kúpacím jazierkom a chovom rýb, je možné urobiť
kompromis. Je na vás, či vám nebude robiť problém kúpať sa s vašimi rybami.

Kúpacie jazierko

Ak
ste sa rozhodli pre jazierko v ktorom sa budete chcieť kúpať,  je nutné aby bolo  jazierkové čerpadlo umiestnené mimo jazierka.
Preto ho umiestňujeme do čerpadlovej šachty alebo pri gravitačnom zapojení do filtračnej
šachty. Takéto opatrenie je z bezpečnostných dôvodov, v prípade, že
by došlo k prípadnému skratu, poškodeniu prívodového kábla alebo iných vážnych
dôvodov. Zapojenie čerpadla tzv. na sucho môže mať aj niekoľko kladov. Napríklad,
v prípade poruchy ho môžeme jednoducho vytiahnuť zo šachty a vyčistiť
ho.

Murovať alebo nemurovať

Pri tejto otázke zohráva veľkú úlohu veľkosť jazierka. Ak chcete mať v záhrade malé okrasné jazierko, je možné použiť len izolačnú fóliu alebo jazierkové plastové prefabrikáty – plastové jazierka. V prípade väčšieho jazierka odporúčame použiť murivo. V jazierku tak vzniknú kolmé steny, po ktorých sediment a nečistoty sklznú až na dno. Na dne ich pohltí prúd pritekajúcej vody a po vyspádovanom dne klesajú až k dnovému výpustu alebo k čerpadlu so sacím košom, kde sú nasaté do filtra. V takýchto jazierkach sa betónuje aj dno.

Aby sme pomohli biologickej rovnováhe v jazierku, je dobré kombinovať ryby a vodné rastliny. Ryby budú fungovať ako prirodzené hnojivo pre rastliny a rastliny ako čistič vody pre ryby. Raz za čas môžeme pomôcť jazierku tak, že určitú časť vody odpustíme a dopustíme novú, čistú. S vodou z jazierka môžeme napríklad polievať záhradu alebo trávnik.

Niekoľko inšpirácií na záhradné jazierka môžeme vidieť vo videu nižšie.Zdroj: mojastavba.eu – Hľadáte inšpirácie do záhrady? Zaujímavé môže byť záhradné jazierko