Solárne kolektory – ako je to s dotáciami v roku 2019?

V súčasnosti sa čoraz viac dbá na životné prostredie. Dopad na životné prostredie majú aj jednotlivé domácnosti a preto sa Európska Únia a členské štáty snažia motivovať domácnosti, aby dbali na ekologickosť. Jednou z motivácií sú aj dotácie alebo poukážky, ktoré sa udeľujú napríklad  aj na slnečné kolektory. Kto má nárok na dotácie a v akej výške sa poskytujú?

Slnečné kolektory

Môžeme ich nájsť aj pod pojmom solárne kolektory. Predstaviť
si môžeme ľubovoľný predmet, ktorý zachytáva slnečné lúče a premieňa ich
energiu na teplo. Toto teplo je následne odovzdávané teplonosnej látke. Látka
privedie teplo na miesto určenia alebo do výmenníka tepla, skadiaľ sa ďalej
distribuuje. Existuje veľké množstvo typov, ktoré sa líšia v závislosti od
použitia.

Na výrobu elektrickej energie pomocou parnej turbíny sa
používajú napríklad koncentrické zrkadlové kolektory. Dnes sa však budeme
venovať kolektorom, ktoré sú vhodné najmä pre obytné domy. V tomto prípade
poznáme 3 základné typy.

 Prvým typom sú plastové absorbéry. Tie pozostávajú z čiernej
plastovej hadice navinutej do špirály a slúžia len na ohrev bazénovej vody
počas letnej sezóny. Na ohrev úžitkovej vody v domácnosti a na vykurovanie
sa používajú ploché kolektory a trubicové
vákuové kolektory.

Ako šetria životné prostredie a financie v domácnosti?

Ak je systém správne navrhnutý, dokáže na ohreve vody a vykurovaní
domácnosti ušetriť približne 40 až 70% finančných prostriedkov, v porovnaní
s klasickými vykurovacími spotrebičmi.

Dôležité je aj to, že v prepočte na emisie skleníkových
plynov, dokáže jedna domácnosť ušetriť tisíce kilogramov CO2, čím sa zabezpečí zlepšenie
stavu atmosféry. Práve skleníkové plyny sú jedny z najväčších faktorov,
ktoré majú vplyv na globálne otepľovanie.

Zelená domácnostiam

Dobrou správou je, že projekt „Zelená domácnostiam“ pokračuje
aj v roku 2019 a je schválený až do roku 2023. Na tento projekt sa
vyčlenilo 48 miliónov eur.

Kto môže dostať poukážky?

Podľa dostupných informácie sú poukážky dostupné pre celé Slovensko
okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Rodinné domy môžu
získať maximálne 1 750€ na slnečné kolektory, 3 400€ na tepelné
čerpadlo, 1 500€ na kotol na biomasu (v prípade, ak nahrádza kotol na
uhlie) a 1 500€ na fotovoltické panely.

Sadzby a maximálne
výšky podpory

V závislosti od výkonu zariadenia a splnenia podmienok
sa líši výška hodnoty poukážky. Základná sadzba pri slnečných kolektoroch pre rodinný
dom je 400€/ kW inštalovaného výkonu, pričom max. výška podpory je 1 400€.

Slnečný kolektor musí spĺňať technické podmienky. Musí byť vydaný
doklad, akreditovanou skúšobňou, o výkone určenom v skúšobnom protokole
certifikátu Solar Keymark pri testovacích podmienkach. ( ožiarenie 1000 W/m², teplotný rozdiel 30 °C)

Oprávnené výdavky na inštaláciu slnečných kolektorov (SK)

 • Nosná konštrukcia na upevnenie SK
 • Samotné SK
 • Akumulačný zásobník vody/ ohrievač vody
 • Obehové čerpadlo, nádoby, ventily, snímače,
  solárne rozvody či iné komponenty nutné na prevádzku solárneho systému
 • Montážny materiál a montážne práce
 • Skúšky a revízie

Okrem rodinných domov môžu poukážky dostať aj bytové domy. Dôležité
je, aby oba subjekty splnili nasledovné podmienky:

V rodinných
domoch:

 • ak inštaláciou slnečných kolektorov nedôjde k odpojeniu
  domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k
  výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT;

V bytových
domoch:

 • ak inštaláciou slnečných kolektorov nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom alebo výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT,
 • ak sa v nich teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody nedodáva z účinných systémov CZT,
 • ak bude predložený energetický audit, v ktorom sú navrhnuté opatrenia so zohľadnením využitia potenciálu úspor energie (napríklad zateplovanie alebo výmena okien) a následnej inštalácie zariadení na využívanie OZE.

V prípade, že by ste mali vážny záujem o poukážky a preštudovanie si všetkých podmienok na získanie spomínaných poukážok, navštívte nasledovný internetový odkaz:

https://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/podporovane-zariadenia/slnecne-kolektory/

kto môže podať
žiadosť o poukážku:

 1. FO (fyzická osoba) ktorá vlastní rodinný dom,
 2. FO v prípade, že je bezpodielovým spoluvlastníkom
  rodinného domu
 3. FO, ktoré sú podielovými vlastníkmi rodinného
  domu

Majetok resp. rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani
spoluvlastníctve právnickej osoby. Taktiež nesmie byť vedený v obchodnom majetku
akéhokoľvek podnikateľského subjektu.

Náklady spojené s užívaním rodinného domu, ktoré sa
týkajú dodávky energie s väčším rozsahom ako 15% celkových nákladov
dodávanej energie sa nesmú účtovať v účtovníctve podnikateľského subjektu
alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť.

Dom nesmie byť prenajatý alebo inak ponechaný do užívania
podnikateľskému subjektu. Prípadne časť rodinného domu väčšia ako 15% podlahovej
plochy v súčte za všetky poschodia.

Dom alebo jeho časť môže byť prenajatá, ale len inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania. Vlastník rodinného domu nemôže podnikať v prenajímaní viacerých nehnuteľností ako je tento rodinný dom alebo jeho časť.

Ďalšie podmienky podpory si môžete prečítať na nasledovnom odkaze:

https://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/podmienky-podpory/.

V prípade akýchkoĺvek otázok sa môžete obrátiť na nás v komentároch, prípadne môžete využiť služby bezplatného energetického poradenstva – žiť energiou, prípadne služby Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá vám môže pomôcť pri vyplnení žiadosti o poukážku alebo v prípade iných otázok.
SZdroj: mojastavba.eu – Solárne kolektory – ako je to s dotáciami v roku 2019?

Najvyššie drevené stavby v Európe

Väčšinou si s pojmom
drevostavby spojíme len výstavbu rodinných domov. V súčasnosti sa v táto
technológia stavieb z dreva používa aj pri výstavbe rôznych verejných
stavieb, ako sú školy, škôlky alebo sídla firiem. Kam až dosahuje potenciál stavieb
z dreva?


Prečo práve drevo?

S výstavbou drevených domov sa začalo s myšlienkou,
že majú menší negatívny dopad na životné prostredie. Drevo malo nahradiť
cement, ktorého výroba sa podieľa približne 5% na celosvetových emisiách oxidu
uhličitého. Podiel na emisiách ovplyvňuje aj použitá technológia pri výrobe,
avšak z globálneho hľadiska je potrebné tieto emisie znížiť čo najviac.

Alternatívnym materiálom sa stáva práve drevo, vďaka jeho výbornej absorpcií nadbytočnej vlhkosti z miestnosti a má skvelé termoregulačné vlastnosti.

Návrat ku drevu vo veľkom

To, že sa väčšina štátov predbieha, kto postaví vyššiu budovu je známe, avšak tento trend prišiel aj do sveta drevených stavieb. Len pred pár dňami bola postavená najvyššia drevená budova, ktorá prevýšila predchádzajúceho držiteľa svetového rekordu v Kanade o 30 metrov. Budova stojaca v Nórsku má výšku 85,4 metra, má 18 poschodí a rozlohu 11 300 metrov štvorcových. Ide o multifunkčný objekt, v ktorom sa nachádzajú apartmány, reštaurácie, kancelárie či terasa na streche. Vedľa budovy môžeme nájsť aj plaváreň, ktorá je taktiež postavená z dreva.

Ak by ste sa na ňu chceli ísť pozrieť, nachádza sa približne
hodinu a pol cesty od Osla, v mestečku Brumunddal s 10 000 obyvateľmi.
Lokalita výstavby je naozaj dobrá, nachádza sa pri jazere Mjøsa, ktoré je v najväčším jazerom Nórska.

Technológia výstavby

Budova sa skladá  z tzv. CLT ( Cross Laminated Timber) panelov, ktoré sú oproti cementu ekologickejšie. Tento materiál je aj ohňovzdorný, čo je veľké plus pre bezpečnosť. Panely sú použité aj vo výťahových šachtách či na schodiskách.

Jedná sa o panel, kde je krížom lepené drevo, a je spojený z minimálne troch vrstiev k sebe lepených priečne ukladaných hranolov, čo zabezpečuje vysokú pevnosť a statickú únosnosť.  Výhodou je tiež, že po skončení ich životnosti sa dajú plne recyklovať.

Ako táto majestátna budova vypadá v skutočnosti môžete vidieť na nasledujúcom videu:

Drevený mrakodrap aj v Rakúsku?

Výstavba tejto budovy v súčasnosti ešte stále prebieha. Projekt HoHo Wien predstaví architekt Oliver Sterl. Táto budova by mala byť vysoká 84 metrov s rozlohou 25 000 metrov štvorcových a mala by byť rozdelená na 24 poschodí. Podľa dostupných informácií je cena tejto stavby 65 miliónov eur. Nachádzať by sa mala  oblasti Seestadt Aspern.

To, že bude budova postavená z dreva by malo byť vidno už na prvý pohľad. Vonkajšia fasáda by totiž mala pripomínať kôru dreva. Drevené prvky sa budú nachádzať aj v interiéri budovy. Vo vnútri sa majú nachádzať kancelárie, byty, obchody, hotel, reštaurácie a sauna.

Ďalšie drevené stavby môžeme nájsť napríklad v Miláne ( komplex Via Cenni) alebo v austrálskom Melbourne.

Situácia na Slovensku

Je celkom zaujímavé, ako tieto budovy „rýchlo rastu“, avšak na Slovensku sa zatiaľ takéto megalomanské výstavby nepredpokladajú. Zatiaľ prevláda výstavba klasických rodinných domov. Je to aj z toho dôvodu, že okrem vyšších nákladov je zatiaľ problém aj s legislatívou. V súčasnosti je na Slovenskú možné postaviť len drevostavbu s maximálne dvoma podlažiami.

Legislatíva bola problémom aj pri stavbe HoHo. Viedenské
stavebné normy predpisovali, že budovy s únikovou úrovňou viac ako 22
metrov nesmú mať nosnú konštrukciu z dreva. Napokon však riešenie našli a začiatok
stavby bol v roku 2016.

The post Najvyššie drevené stavby v Európe appeared first on 321nabytok.sk.Zdroj: 321nabytok.sk – Najvyššie drevené stavby v Európe

Pohodlná a bezpečená domácnosť. Čo všetko môžeme ovládať z mobilu?

Moderné a inteligentné vybavenie domácnosti má v súčasnosti mnoho výhod. Niekto si môže pod týmito pojmami predstaviť lenivosť ľudí zasvietiť svetlo,  či poliať záhradu, no niektoré systémy nás dokážu  ochrániť , v prípade nežiadúceho vstupu na náš pozemok. V dnešnom článku sa budeme venovať najčastejšie využívanými službami inteligentnej domácnosti.


Teplý byt kedykoľvek – ovládanie teploty na diaľku

Strávili ste víkend mimo domu u známych, alebo chodíte
neskoro z práce domov? Príchod do príjemne vyhriateho bytu sa môže stať
skutočnosťou. Vďaka moderným termostatom, ktorých teplota sa dá ovládať na
diaľku si môžete udržať požadovanú teplotu. Teplota sa reguluje buď v jednotlivých
miestnostiach, celom byte alebo si môžete pustiť alebo vypnúť kúrenie ako sa
vám to bude hodiť. Niektoré drahšie systémy majú možnosť mobilnej aplikácie, čo
je výhodou, pretože nemusíte so sebou nosiť rôzne zariadenia.

Automatické ovládanie svetiel

Jednou z možností ako bojovať proti zlodejom, kým ste
na dovolenke, je časovač na svietenie. To však rozsvieti svetlo v len v určitej
dobe. Pri diaľkovom ovládaní, si môžete nastaviť rôzne hodiny v rôzne dni,
tak aby to vypadalo, že sa doma stále niekto nachádza. Ak si poviete, že vám
takúto vec netreba, lebo byt alebo dom často neopúšťate, prichádzame s ďalšou
výhodou.  Na diaľku si môžete osvetliť
príjazdovú cestu, príjazd do garáže alebo si zasvietiť svetlo pred vchodovými
dverami.

Únik vody, plynu alebo detekcia úniku dymu 

Súčasťou moderných alarmov bývajú aj nenápadné detektory,
ktoré vás upozornia na hroziace nebezpečenstvo v podobe živlov, ako je
požiar, únik vody či iné a varujú vás skôr, ako by došlo ku katastrofe.
Veľmi obľúbená je tiež notifikácia na prekročenie teploty v miestnosti a nadmernú
spotrebu elektrickej energie.

Diaľkovo ovládaná
záhrada

Ako sme už spomínali, ovládať nemusíte len svetla v interiéri.
Svoje miesto si nájde aj ovládanie svetiel v exteriéri. Okrem svetiel je
možné diaľkovo ovládať aj zavlažovanie trávniku alebo otvorenie garáže v čase
vášho príchodu.

Zabezpečenie automobilu proti odtiahnutiu

Ak vlastníte osobný automobil, viete, že problémy s parkovacími
miestami neustále narastajú. ak sa niekomu podarí zle zaparkovať, hrozí
umiestnenie papuče alebo odtiahnutie  odťahovou službou. Aby ste vedeli, že niekto
ide s vašim autom manipulovať, je možné ho vybaviť nálkonovým snímačom.
Ten zabezpečí to, že akonáhle bude niekto chcieť vaše auto odtiahnuť, dostanete
informáciu do mobilu alebo zariadenia, a môžete tak čo najskôr zakročiť.

Kamera pre dokonalý
prehľad o domácnosti

Prepojenie kamery na mobilné zariadenie je v dnešnej dobe
skoro nutnosť. Dôležité je, aby mala kamera dobré rozlíšenie a bola dobre umiestnená,
aby bolo pri vstupe zlodeja vidno jeho tvár. Lacné kamery môžu pôsobiť
odstrašujúco, no skúsenejší zlodeji vedia tieto kamery rozpoznať a s myšlienkou,
že ich aj tak nebude vidno pokračujú vo svojej činnosti ďalej. Okrem ochrannej činnosti
môžu kamery slúžiť na kontrolu detí, či je všetko doma v poriadku, či sa nejedná
o planý poplach spustený domácim miláčikom atď.

Zaujímavosť:

Niektoré kamery dokážu pri napojení na alarm vďaka funkcií videosekvencie ukázať v prípade poplachu video z podozrivého miesta, takže máte prehľad čo sa na danom mieste deje. Kamera nahráva 30 sekúnd pred a po spustení poplachu. Ak sú kamery naviac napojené na pult centrálnej ochrany, umožní to operátorom nahliadnuť do objektu a overiť, či sa jedná o skutočný poplach. Vďaka IP kamere môžete kedykoľvek do priestoru „ vstúpiť“  prostredníctvom funkcie livestram a overiť, či u vás vystrájajú deti, pes/mačka alebo zlodej.

The post Pohodlná a bezpečená domácnosť. Čo všetko môžeme ovládať z mobilu? appeared first on 321nabytok.sk.Zdroj: 321nabytok.sk – Pohodlná a bezpečená domácnosť. Čo všetko môžeme ovládať z mobilu?

Nachádzajú sa v matracoch aj prírodné materiály?

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, z čoho sa skladajú matrace? Čo to vlastne znamená, že ma matrac antibakteriálne vlastnosti, prípadne že sa skladá z prírodných materiálov? Je to obchodný ťah, alebo môžeme nájsť určité materiály aj v prírode?

Ako prvé sa na spanie používali prírodné materiály, ako boli
konáre alebo lístie. Je teda zrejmé, prečo sa ľudstvo snažilo podmienky na
spánok vylepšiť. Prvá zmena nastala v 19. storočí, kedy sa do povedomia dostali
syntetické materiály. Bol predpoklad, že prírodné materiály sa na výrobu matracov
používať nebudú avšak situácia je v dnešnej dobe iná.

Dopyt po prírodných materiáloch v matracoch stále
rastie. Pojmy ako kokosová doska alebo latexová pena sú čoraz žiadanejšie. Jedno
je však isté, tieto materiály nenájdete v lacných matracoch, pretože na
nich výrobca nemôže ušetriť.

LATEXOVA PENA

Dôvod, prečo je taká žiadaná sú jej ortopedické a antibakteriálne
vlastnosti. Latex, ako taký je pružný a má výbornú prispôsobivosť ľudskému
telu počas spánku. Jeho vyššia cena je tiež spôsobná jeho vysokou životnosťou
bez straty kladných vlastností.

Prírodný materiál?

Asi vás neprekvapí, že latexová pena sa vyrába z latexu,
avšak teraz sa dostaneme ku časti, prečo sa jedná o prírodné materiály.  Latex sa nachádza v približne v desiatich
percentách kvitnúcich rastlín. Tieto rastliny využívajú latex ako ochranu proti
plesniam a baktériám. Práve tieto žiadané vlastnosti nestráca ani pri jeho
spracovaní.

Má aj určité nevýhody, ktoré mu môžeme odpustiť. Vďaka jeho
vysokej hustote majú tieto matrace oveľa vyššiu hmotnosť oproti klasickým
matracom. Obstarávacia cena čisto latexových matracov je o niečo vyššia, preto
väčšinou nájdeme rôzne kombinácie materiálov v matraci. Môže ísť napríklad
o taštičkový matrac s latexovou vrstvou.

KOKOSOVA DOSKA

Táto doska je výnimočná tým, že sa používa na spevnenie
matraca, čiže na spevnenie jeho tvrdosti. V podstate zvýši tvrdosť bez
toho, aby narušila vzdušnosť matraca, ktorá je veľmi žiadaná. Aj samotná kokosová
doska je výnimočne vzdušná. Vzdušnosť matraca sa spája s jeho hygienou =
čím väčšia je vzdušnosť, tým lepšie odvádza pot, ktorý absorbuje počas
spánku.  Tak ako aj latex patrí medzi materiály,
ktoré majú antibakteriálne vlastnosti.

Odkiaľ môže kokosová
doska pochádzať?

Hlavný producent je kokosovník. Jedná sa o vysokú palmu,
ktorá dorastá do výšky viac ako 30 metrov. Úroda sa zbiera celoročne, pretože
plody dozrievajú priebežne. Jedna palma môže mať ročne približne 50 až 60 plodov.
Tieto palmy môžeme nájsť v oblasti Filipín, Indonézie alebo tiež Indie.

Zaujímavosti o kokosovníku:

 • Pestuje sa
  už viac ako 3 000 rokov
 • Jeho použitie
  je rôzne, od potravinového priemyslu až po výrobný priemysel
 • Kokosová voda
  je sterilná, preto sa kedysi používala ako pitná voda
 • Vláknitý povrch
  kokosu sa používal na tkanie

Aj pri výrobe matraca sa používa práve vláknitý povrch kokosového
orecha. Druhý prírodný pomocník na výrobu matracov sa nazýva Kaučukovník.

Kaučukovník:

Jedná sa o strom, ktorý dosahuje ešte väčšie výšky ako
kokosovník. Môže dorastať viac ako 40 metrov. Realita je však taká, že do
takejto výšky dorastá len v prírode. V prípade kaučukovníkových plantáží
sú niektoré  stromy dokonca nižšie ako kokosovníky.
Životnosť týchto stromov môže byť až 100 rokov.

Z kaučokovníka dostávame prírodný latex.  Ten sa získava narezaním jeho kmeňa, do takej
hĺbky, ktorá nepoškodzuje rast stromu. Biela tekutina, ktorá následne vyteká sa
zbiera do nádob.

Tento strom pochádza z Južnej Ameriky. Po vynájdení
vulkanizácie gumy v roku 1839 sa z neho stala významná priemyselná
plodina, ktorá sa začala vysádzať po celom svete.Zdroj: mojastavba.eu – Nachádzajú sa v matracoch aj prírodné materiály?

Štátna podpora zatepľovania, kto má nárok na príspevok vo výške 8 000 EUR?

Vládny návrh novely zákona o energetickej efektívnosti ,
ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky, hovorí o tom, že má dôjsť
k zjednodušeniu podmienok podávania žiadostí o príspevok a má sa
zaviesť nový účel, a to príspevok na výstavbu pasívnych domov, teda domov
s takmer nulovou spotrebou energie. Tieto dotácie sú nachystané vo výške 40
mil. eur. Účinnosť tejto novely je plánovaná na 1.5.2019.

Dôvod prečo sa príspevok zameriava na zatepľovanie je ten,
že budovy patria ku významným konzumentom energií a podieľajú sa na výrobe
skleníkových plynov. V súčasnosti na Slovensku prebieha obnova rodinných
domov veľmi pomaly a preto sa vláda rozhodla finančne motivovať vlastníkov
týchto rodinných domov. Okrem samotnej Slovenskej republiky tlačí na zvyšovanie
energetickej efektívnosti a znižovanie emisií aj Európska únia.

KTO môže získať dotácie
(príspevok)?

Aby ste sa mohli o dotácie uchádzať, musíte spĺňať
určité podmienky:

 •  Jedná sa
  o fyzické osoby s trvalým pobytom na Slovensku, ktorých dom bol
  skolaudovaný aspoň 10 rokov pred realizáciou zateplenia.
 • Podlahová plocha RD musí mať celkovú podlahovú
  plochu do 150m2 pri jednom podlaží a 300m2 pri viacerých podlažiach.
 • Kombinovanie rôznych príspevkov nie je možné. Ak
  ste si požiadali o iný príspevok okrem štátnej podpory na obnovu RD,
  nemáte nárok na tento príspevok.
 • Podľa aktuálneho znenia novely je potrebné, aby
  zatepľovanie domu vykonala certifikovaná stavebná firma. Tu by mala v budúcnosti nastať zmena, a nemalo by byť nutné predložiť doklad o realizovaní
  zateplenia certifikovanou firmou
  .
 • Práce na zateplení RD neboli realizované pred  31. decembrom 2014
 • Dôležité je, aby bolo zateplenie realizované
  podľa platnej STN ( slovenskej technickej normy)
 • Zateplenie sa týka vonkajších stien v rámci
  systému s garantovanými parametrami
 • Okná a dvere vymenila stavebná firma s licenciou
  (táto podmienka je platná od 1.1.2019)

KOĽKO môžeme od štátu získať?

Jedná sa o pokrytie približne
40% nákladov, ktoré boli oprávnené a uhradené na zateplenie, pričom maximálna
výška je 8 000 EUR. V prípade
vypracovania projektovej dokumentácie, samotnej žiadosti o príspevok alebo
vypracovanie energetického certifikátu sa môže výška príspevku navýšiť o + 800 EUR.

Výška ceny príspevku sa rozkladá na
niekoľko častí:

 • 7000 eur – príspevok na zateplenie
 • 1000 eur – ak preukážete, že po zateplení nastala úspora na vykurovaní
 • 800 eur – vypracovanie projektovej dokumentácie, certifikátu atď.

Príspevok však nie je fixný a jeho
výšku ovplyvňuje aj to, či žiadateľ bude postupovať podľa novej STN.

AKO požiadať o príspevok ?

Žiadosti sa predkladajú na základe
výzvy vyhlásenej Ministerstvom dopravy a výstavby SR.  Najprv je potrebné vyplniť elektronický
formulár, ktorý následne vygeneruje listinnú podobu. Tá sa zasiela na
ministerstvo do 10 pracovných dní od vyplnenia. Pri žiadosti musia byť priložené
aj nasledovné prílohy:

 • Platné kolaudačné
  rozhodnutie,
 • Projektová
  dokumentácia,
 • Fotodokumentácia.

Ako sme už vyššie spomínali, je potrebné
aby RD disponoval energetickým certifikátom. Netreba však zasielať celý certifikát,
ale postačuje zaslanie jeho čísla. Na základe tohto čísla si ministerstvo overí
správnosť informácií.

Ďalšie projekty súvisiace s energetickou úspornosťou

Pre vysoký záujem a úspech sa
rozhodlo, že v roku 2019 začne projekt s názvom Zelená domácnosť II. Na
podporu inštalácie malých obnoviteľných zdrojov energie. Tento projekt by mal
ponúkať dotácie vo výške 3700 eur. Výhodou je, že si môžete podať žiadosť o obe
dotácie, pretože sa vzájomne nevylučujú. Dotácie sa budú týkať tepelných čerpadiel,
kotlov na biomasu, fotovoltaické panely či slnečné kolektory.Zdroj: mojastavba.eu – Štátna podpora zatepľovania, kto má nárok na príspevok vo výške 8 000 EUR?

Mýtusy ohľadom pasívnych domov, čo je pravda a čo je mýtus?

Záujem o životné prostredie a snaha o zníženie nákladov na bývanie stále narastá. Problém však nastáva v tom, že mnoho ľudí nevie, čo si má predstaviť pod pojmom pasívny dom, alebo že vôbec niečo také existuje. Niektorí sa obávajú, že pasívne domy sú oveľa drahšie ako klasické stavby. Je technológia pasívnych domov zložitá a drahá? Čo je pravda a čo je mýtus?

Sú pasívne domy drahšie?

Názor, že pasívne stavby sú oveľa viac náročné na financie kvôli moderným technológiám sú poväčšine zavádzajúce. Záleží od technológie, no väčšinou je obstarávacia cena porovnateľná s cenou iných domov v danej lokalite. V súčasnej dobe nie je nereálne postaviť dom pomocou dokonalejších stavebných postupov. To že dom spĺňa vyššie štandardy nemusí hneď znamenať vyššie ceny.

Naopak, aj keď sú ceny porovnateľné, môžete ušetriť nie len na nákladoch na bývanie, ale zároveň šetríte aj životné prostredie.

Oplatí sa nákup pasívnej stavby?

Môžete si to jednoducho porovnať. Stačí keď zistíte, koľko energie spotrebujete ročne v klasickom bývaní a porovnáte to s nízkoenergetickým domom.  Pasívne domy majú spotrebu energie cca 15 kWh/m2,  zatiaľ čo  klasický dom má spotrebu približne 90 kWh/m2.

Z uvedeného vyplýva, že ak zvolíte bývanie v pasívnom dome, vaše náklady budú 4 až 6 krát nižšie ako v klasickom dome. Ak by sme to chceli vyjadriť v peniazoch, ročne môžete ušetriť od 200 do 500 eur.

Nové smernice EU?

Jedná sa konkrétne o smernicu EPBD II. Tá hovorí, že do roku 2020 by mali byť v EU  povolené len energeticky nenáročné stavby, teda stavby s tzv. nulovou spotrebou energie. Táto smernica však nie je až taká prísna, ako môže znieť. Regulácia trhu by bola určite nepríjemná a nové byty by sa mohli výrazne predražiť.

Pravdou však je, že smernica nevyhovuje skôr developerom, ktorí nespĺňajú hľadisko energeticky úsporného štandardu a museli by viac investovať do lepších materiálov, čím by sa ich stavby predražili.

Pre klientov by táto smernica mala priniesť skôr výhody ako nevýhody. Nižšie náklady na energie, väčší výber energeticky úsporných stavieb a čistejšie životné prostredie môžeme považovať za prínos.

Môže sa v pasívnom dome vetrať?

Najznámejší mýtus čo sa týka pasívnych domov je, že sa nemôžu vetrať. Je síce pravda, že majú technológiu nastavenú tak, aby sa dom vetral prevažne sám, no nikde nie je napísané, že sa vetrať nesmie.

Táto technológia sa volá „automatický systém riadeného vetrania“ a stará sa o to, aby ste nemuseli počúvať hluk z ulice a dýchať prach z vonku, pričom sa dom vyvetrá. Tento systém môžete poznať tiež pod názvom „rekuperačná jednotka“.

Medzi ďalšie jej praktické činnosti patrí to, že udržiava stálu vnútornú teplotu. Počas leta udržiava príjemnú chladnú teplotu a naopak v zimnom období bývanie vyhrieva. Rekuperácia by mala mať dobrý vplyv aj na samotné zdravie osôb v dome. Nehrozí prievan a je zaistený vždy čerstvý vzduch.

V pasívnych domoch sú tiež inštalované snímače, aby bola udržiavaná ideálna vlhkosť. Zamedzí sa tak tvorbe plesní a suchému vzduchu v dome. Rekuperácia má nainštalované filtre, ktoré zabraňujú prachovým časticiam alebo peľu dostať sa dnu. To znamená prínos čistejšieho vzduchu aj pre alergikov.

Vzhľadom na to, že rekuperácia funguje samostatne, snímače fungujú samostatne a aj ostatná technológia je viac menej riadená samostatne, netreba sa obávať obsluhy vo vlastnom dome.

Niektoré typy domov majú nainštalované aj systémy na šetrenie vody, čím sa zníži spotreba vody od dodávateľa. Systémy môžu fungovať tak, že zbierajú dažďovú vodu, ktorú prefiltrujú a následne môže byť použitá ako odpadová voda, napríklad na splachovanie alebo polievanie záhrady.

 

 

 Zdroj: mojastavba.eu – Mýtusy ohľadom pasívnych domov, čo je pravda a čo je mýtus?

Insomnia – ako vyriešiť problém s nespavosťou?

Čoraz viac ľudí má problém so zaspávaním alebo opakovaným budením v noci. Takýto problém sa nazýva  nespavosť, ktorá patrí medzi spánkové poruchy. Aká je príčina nespavosti a ako sa jej zbaviť?

Insomnia – nespavosť

V prvom rade je potrebné definovať čo všetko sa za nespavosť označuje. Najjednoduchšie povedané, je to problém, kedy majú osoby problém zaspať alebo majú prerušovaný spánok počas noci. Môže súvisieť s telesnou chorobu, psychickým stavom alebo bez inej príčiny.

O nespavosť môže ísť tiež, ak:

 • máte problém zaspať pred polnocou, pričom zaspávate okolo druhej alebo štvrtej hodiny rannej,
 • máte problém mať dlhodobý neprerušovaný spánok,
 • vstávate bez budíka skoro, aj keď ste išli neskoro spať (spíte menej ako 6h)
 • po zobudení sa cítite nevyspato alebo unavene.

Keď sa človek nevyspí a dlhodobo tento problém nerieši, môže sa stať že nastanú problémy s koncentráciou alebo výkyvmi nálad.

Pravidelný alebo príležitostný problém

Spánková choroba je u starších ľudí rozšírenejšia, no aj tak ju treba riešiť. Každý z nás aspoň raz tento problém zažil, minimálne na krátke obdobie. Preto treba rozlišovať, či ide o pravidelne opakujúci sa problém alebo jednorazovú záležitosť. Napríklad, chronickou nespavosťou trpí približne 1 z 10 ľudí.

Chronická nespavosť  je problém zaspávania, ktorý sa opakuje minimálne tri-krát do týždňa, v období dlhšom ako jeden mesiac.

Aké sú príčiny nespavosti?

Z lekárskeho hľadiska sa nespavosť rozdeľuje do niekoľkých kategórií. Ide o:

 • nespavosť, ktorá vzniká bez inej príčiny ( primárna insomnia)
 • nespavosť, ktorá súvisí s telesnou chorobou alebo psychikou ( sekundárna insomnia)

čo znamená, že nespavosť  vznikla bez inej príčiny? Ide o to, že človeka netrápi žiaden psychický ani zdravotný problém, ale má zle spánkové návyky alebo prežíva stresové obdobie.

Ako sa primárnej nespavosti zbaviť?

Je potrebné si uvedomiť, že veľký vplyv na náš spánok má prostredie v ktorom zaspávame. Ak máme v spálni rušivé elementy, môžeme mať problém zaspať.

Zo spálne sa stala pracovňa

Kým vy ste pripravený na oddych, váš mozog má chuť pracovať. Tok myšlienok nad rozrobenou prácou alebo školou vám zaspávanie neuľahčí. Ide o to, že ak sa človek učí alebo pracuje z postele alebo z miestnosti kde spí, telo si zvykne, že má pracovať a nie spať.

Pokúste sa obmedziť sledovanie televízora, sledovanie filmov na notebooku alebo hranie hier. Ak vykonávate prácu z domu, alebo študujete, snažte sa to robiť v inej miestnosti ako je spálňa.

Nedostatočný pohyb

V dnešnej dobe sa venuje pohybovým aktivitám čoraz menej. Problém tiež nastáva, keď vymeníme prechádzku za jazdu autom. Netvrdíme, že treba prestať používať osobné vozilo, ale venovať väčšiu pozornosť pohybu. Keď je človek dostatočne unavený, oveľa ľahšie sa mu zaspáva.

Pozornosť si zaslúži aj matrac

Málokoho napadne, že svoju úlohu zohráva aj podklad na ktorom človek spí. Ak človek spí na matraci, ktorý už dávno nemá svoje kladné vlastnosti a je preležaný, určite nebude mať kvalitný spánok. Práve matrac je základná vec, ktorá si zaslúži pozornosť.

Kúpa nového matraca je však o niečo náročnejšia. Treba si zistiť určité informácie, aby ste kúpili ten správny matrac pre vás. Ak máte čas, určite odporúčame prečítať si článok, ako kúpiť správny matrac. 

Nespite cez deň

Nespavosti sa veľmi ťažko zbavuje, ak človek ide spať v neskorých ranných hodinách a potom spí dlho do obeda. Ak sa vám nepodarí zaspať v rozumnej hodine, dajte si budík napríklad na ôsmu hodinu rannú a cez deň už nespite. Skúste si ľahnúť skôr večer, nepozerať TV a v kľude zaspať.

Ak sa jedná o zdravotný alebo psychický problém, odporúčame navštíviť špecialistu, ktorý sa týmto problémom zaoberá.

 

 

 

 

 

 

 

The post Insomnia – ako vyriešiť problém s nespavosťou? appeared first on 321nabytok.sk.Zdroj: 321nabytok.sk – Insomnia – ako vyriešiť problém s nespavosťou?

Pracovať z domu alebo prenájom kancelárie? Ako ju správne zariadiť

V súčasnosti veľa ľudí pracuje z domu, či už ide o mamičky na materskej dovolenke, študentov alebo podnikateľov. Či už ide o pravidelnú prácu alebo príležitostné zárobky je dobré mať miesto, kde môžete pokojne pracovať.

Prostredie

Prostredie v ktorom ideme pracovať by malo byť príjemné a kľudné. Príjemné prostredie si môžeme zariadiť pomocou dekorácií ako sú napríklad vázy, kvety vo farebných kvetináčoch alebo pomocou obrazov. Výhoda kvetov je tá, že zeleň ako taká pôsobí na človeka príjemne a okrem toho má dobrý vplyv na rozmýšľanie. Musíme však dbať na to, aby priestor nebol zaprataný. V preplnenom priestore sa človek môže cítiť stiesnene, až nepríjemne ak sa cíti ako v sklade.

Nikdy nepracujeme v spálni

Spálňa by mala primárne slúžiť ako priestor na spanie. Ak používate spálňu ako priestor na prácu, mali by ste s tým prestať čo najskôr. Pracovať z postele je síce príjemné, ale telo si môže zvyknúť, že nejdete spať ale robiť s čím môžu prísť problémy s nespavosťou. Problémy s nespavosťou trápia čoraz viac ľudí a je veľmi ťažké sa ich zbaviť. Preto by sa nemali ani študenti učiť v posteli ale za stolom.

Práca z domu alebo prenájom priestorov?

Ak máte voľnú nejakú izbu v dome, možno ste práve našli jej využitie. Výhodou je, že nemusíte platiť za prenájom niekomu inému. Ak priestory nemáte, ale chcete pracovať z domu, jednou z možností je obývačka. Nevýhodou obývačky môže byť, že vás môžu vyrušovať rodinný príslušníci.

Ak máte k dispozícií väčšiu obývačku, môžete si oddeliť kúsok priestoru na pracovňu. Môžete tak urobiť pomocou sklenených stien, ktoré vypadajú naozaj dobre, alebo lacnejší variant, pomocou nábytku. Sklenené steny nám môžu poskytnúť súkromie, no v tom prípade by sme mali voliť mliečne a nie číre sklo.

Ak oddeľujeme priestor pomocou nábytku, vhodné sú väčšie skrine alebo knižnice. Jednou z možností je prerobenie celého priestoru a oddelenie pomocou priečok, či už zo sadrokartónu alebo pomocou iného stavebného materiálu. Takáto rekonštrukcia môže byť nákladná a vhodná v prípade, že máte v pláne prerábať zároveň aj obývačku.

Čo sa týka prenájmu priestorov, je to síce drahší variant ale zabezpečí vám kľud. Ceny prenájmov sa líšia od toho v ktorom meste sa nachádzajú, či sa nachádzajú priamo v centre, alebo na okraji. O cene tiež rozhoduje samotná veľkosť kancelárie.

Niektoré realitné kancelárie alebo súkromné osoby ponúkajú kancelárie na prenájom, ktoré sú už z vybavením, no ich cena je vyššia. Výhodou je, že nemusíte nakupovať nový nábytok ale o všetko je postarané. Postačuje vám len váš pracovný notebook či počítať.

Vybavenie kancelárie

V prvom rade je dobré dbať na kvalitné sedenie. Predsa len, presedíte za stolom niekoľko hodín. Stolička by mala byť výškovo nastaviteľná s lakťovými opierkami, a mať kvalitné prevedenie. Lacné stoličky zo supermarketu začnú skoro po mesiaci vŕzgať, čo je naozaj nepríjemné. Dôležité je, aby ste pri sedení dosiahli nohami na zem.

Pracovný stôl by mal byť väčší, aby sa vám naň bez problémov zmestil monitor, notebook či iné veci. Od monitoru by ste mali sedieť ďalej, aby ste si nepokazili zrak.

V pracovni si môžete tiež vytvoriť oddychovú zónu, napríklad pohodlným gaučom alebo kreslom. Výhoda gauča je, že keď sa vám nebude dať pracovať, môžete si oddýchnuť a skúsiť to neskôr. Svoje výhody má tiež, ak vás príde pozrieť návšteva či zákazníci. V prípade, že viete, že budú chodiť často, odporúčame vám zainvestovať do sedačky. Ošúchané a popraskané sedačky pôsobia odpudivo a pokazia prvý dojem.

http://www.objekta.sk/produkt/severin-polar-2-seater?ref=c26

Tv alebo herné konzoly sú dovolené, avšak treba si dávať pozor, aby vás neodviedli od roboty.

 

 Zdroj: mojastavba.eu – Pracovať z domu alebo prenájom kancelárie? Ako ju správne zariadiť

Ako efektívne zariadiť kanceláriu

V dnešnom článku sa budeme venovať časti bývania v ktorej sa predovšetkým pracuje. Či už ide o prenajaté priestory alebo pracovne v domácnosti je veľmi dôležité, aby sa človek cítil pohodlne a mohol v kľude pracovať.

Pracovať z domu alebo zvoliť prenájom?

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že v izbe v ktorej spíme by sme nemali pracovať. Telo si časom zvykne, že v posteli alebo v spálni pracujeme a nie len spíme, a môžu nastať problémy so zaspávaním. Práve preto je dobré sa zariadiť tak, aby sme si oddelili oddychovú zónu v dome od tej pracovnej.

Ďalšia výhoda je, že si takýmto spôsobom môžete urobiť vlastnú izbu, kde vám dá zvyšok rodiny pokoj. Ak nemáte k dispozícií samostatnú izbu v dome či byte, máte možnosť urobiť si menšiu pracovňu v obývačke, no je dosť možné, že budete pri práci často vyrušovaný. Urobiť si vlastný kútik môžete pomocou knihovne alebo drahšia možnosť, no efektívna, pomocou sklenených stien.

Ak predsa len uprednostníte pokoj a kľud pred menšou prerábkou obývačky, máte možnosť si kanceláriu prenajať. Cena prenájmu sa často odvíja od lokality alebo prostredia, kde kancelária sídli. Odporúčame hľadať kancelárie blízko vášho domova, aby vás neodradilo cestovanie alebo ďalšie náklady spojené s cestovaním.

Čo by nemalo v kancelárií chýbať

Niektoré ponuky prenájmov zahŕňajú aj zariadené priestory. Táto cena je síce vyššia, no nemusíte si nakupovať vlastný nábytok, ale stačí vám iba váš pracovný počítač či notebook.  V pracovni či kancelárií by ste určite nemali zabudnúť na stôl a odkladacie priestory. Určite sa zíde elektronika ako je tlačiareň, kvalitné reproduktory aby ste mohli pri práci počúvať hudbu či skartovač.

Ak vám záleží na životnom prostredí, prípadne vám nerobí problém recyklovať, určite si urobte priestor na papier, ktorí by inakšie šiel do koša. Dôležitý je samozrejme aj samotný kôš na ostatný druh smetí.

Veľmi dôležité je sedenie za stolom, preto naozaj neodporúčame lacné stoličky, ktoré začnú po krátkom čase vŕzgať a nemajú dobrý vplyv na vašu chrbticu. Sedieť by ste mali tak, aby ste dočiahli nohami na zem. Dobré sú stoličky s lakťovými opierkami, kedy si môžete počas práce pohodlne vyložiť ruky. Nastavenie výšky by malo byť samozrejmosťou.

Okrem práce aj pohodlie

Určite by sme nemali zabudnúť aj na pohodlie. Určite vás niekto príde navštíviť, či už sa jedná o zákazníka alebo rodinného príslušníka. Mali by ste sa teda poobhliadnuť po gauči alebo sedacej súprave. Veľkosť záleží od dostupného priestoru. Taktiež v prípade, že nemáte svoj deň, alebo sa neviete dokopať ku práci budete mať možnosť oddýchnuť si.

Ak viete, že budete mať časté návštevy, je dobré obhliadnuť sa po kvalitnejšom nábytku. V kľude v jemných farbách ako je napríklad sedačka na obrázku nižšie. Kožené alebo polokožené gauče už vyšli z módy a lacné verzie zvyknú praskať, čo nevypadá vôbec dobre. Avšak kvalitné kožené sedačky majú aj svoje výhody. Vydržia naozaj dlho a jednoducho sa dajú vyčistiť.

TV alebo hracie konzoly ako je napríklad xbox či PSP, by vás mohli od práce rozptyľovať no je na vás, či im podľahnete. Ak budete v kancelárií tráviť veľa času, môžu byť dobrými spoločníkmi na odreagovanie.

Doplnky

Príjemné prostredie môžeme dotvoriť pomocou kvetov vo farebných kvetináčoch, rôznymi soškami alebo obrazmi. To už je na vás, no dobré je priestor nezapĺňať zbytočnosťami. Nemali by ste zabudnúť aj na knižnicu, do ktorej si môžete okrem kníh prehľadne uložiť pracovné dokumenty.  Snažte sa všetko spolu doladiť, pretože aj keď sa jedná „len“ o pracovňu, budete v nej tráviť dlhé hodiny a preto je naozaj dôležité, aby ste sa cítili príjemne.

The post Ako efektívne zariadiť kanceláriu appeared first on 321nabytok.sk.Zdroj: 321nabytok.sk – Ako efektívne zariadiť kanceláriu

Robotický pomocníci pri upratovaní

Okrem samotných prieskumov, tak aj na základne našich známych či samých seba môžeme posúdiť, že najčastejšie sa upratuje počas vianočných sviatkov. Podľa spomínaných prieskumov sa najčastejšie upratuje medzi 11. až 20. decembrom. Avšak, upratovaniu sa nevyhneme počas celého roka a preto sa poďme pozrieť, či existuje nejaký pomocník, ktorý by nám s upratovaním pomohol.

Robotický vysávač

Niekto si povie, že táto možnosť je vhodná len pre lenivých ľudí alebo, že sa za tú cenu oplatí viac zaplatiť upratovačke. Ani jedno z tvrdení nie je pravdivé. Prach v dome či byte sa tvorí rýchlo, nehovoriac o omrvinkách alebo iných malých nečistotách. Aby sme nemuseli zametať každých pár minút, robotické vysávače sa o to postarajú.

Uznávame, obstarávacie náklady sú síce vyššie, no nezabudnime, že takýto vysávač má životnosť viac ako dva roky, takže táto investícia nie je stratová. Dajú sa kúpiť aj lacnejšie robotické vysávače ( okolo 70€), ktoré síce nie sú na zahodenie, no lepšie je našetriť si na kvalitnejší spotrebič. Tento lacný pomocník má maximálne jeden senzor, proti pádu zo schodov a chýba mu dokovacia stanica, čo znamená že sa s ním budete hrať na schovávačku. Zakaždým, keď sa vybije, je nutné ho nájsť a manuálne pripojiť na nabíjačku. Medzi ďalšie nevýhody patrí to, že sa rozbehne aj keď ho máte ešte v rukách, prípadne keď je položený naopak. Na svoj účel poslúži, no časom vás tieto maličkosti budú hnevať.

čo dokáže kvalitný robotický vysávač?

Pomerne malé zariadenie, ktoré dokáže automaticky chodiť po podlahe v domácnosti a pravidelne ju udržiava čistú. Na starosti má vysávanie, pri drahších modeloch dokonca umývanie podláh. Taktiež môžu disponovať až šiestimi infračervenými snímačmi na rozoznávanie prekážok, ako sú steny, káble, lampy alebo iných prekážok.

Funkcia týždenný plán

Ako hovorí samotný názov funkcie, ide o naprogramovanie čistenia týždeň vopred. Môžete si nastaviť odlišný čas na každý deň okrem jedného. Výhodou je, že sám sa nabije a upratuje aj keď nie ste doma.

Zakázaný vstup

Kde ho nechcete, tam nepôjde. Virtuálna stena mu to zakáže tým, že vytvorí neviditeľnú bariéru. Zakázať mu môžete konkrétnu oblasť, miestnosť, priestor s káblami, krehkým predmetom. Virtuálna stena má rozsah približne 2 metre.

Stále čisté miestnosti

O čistotu priestoru sa postará 3-krokový čistiaci program, vrátane umývania. Vysávač disponuje dvoma dlhými kefami, ktoré zametajú nečistoty a prach priamo do cesty robota. Hubica následne prach pozbiera a nakoniec nasúvateľná podložka na umývanie podláh pomáha zbierať aj tie najjemnejšie zrnká prachu z podlahy.

Funkcií ktoré môže vysávač mať je mnoho. Všetko závisí od jeho ceny. Čím bude lacnejší, tým menej funkcií bude obsahovať a taktiež sa to prejaví na jeho vzhľade. Netvrdíme, že treba kupovať vysávače za tisícky eur ale upozorňujeme, že kvalitnejšie vysávače začínajú na sume okolo 200 eur.

Robotické vysávače ocenia tiež majitelia domácich miláčikov. Okrem pravidelného odstraňovania chlpov môžu poslúžiť ako zábava pre mačky či psy.

Robotické čističe okien

Možno sa práve niekto pousmial, však načo by bol niekomu na tri okná robotický čistiť okien. Avšak, predstavte si robotický dom v škandinávskom štýle, kde prevládajú sklenené prvky ako sú priečky, či presklené terasy alebo zimné záhrady. Pre niektorých ľudí je umývanie okien nočná mora, predstavte si, čistiť tieto okná pravidelne. Použiť ho nemusíte len na okná ale na akékoľvek presklené časti, ako je napríklad sprchový kút.

Princíp je jednoduchý, robota pripojíte do zásuvky a on sa o presklené časti postará sám. Má to však dôležitú podmienku, povrch nesmie byť zaoblený. Robot teda nie je vhodný napríklad na čistenie okien automobilov, alebo panoramatických skiel na akváriách.

Na videu môžete vidieť model Hobot 188, ktorý má niekoľko funkcií. Napríklad, ak vypnú elektrinu, tak nespadne pretože má záložný zdroj, ktorý ho udrží prisatého na okne. V tomto režime síce nepokračuje v umývaní, ale pádom sa nepoškodí a pípaním na seba upozorní, že je v núdzovom režime.

Jediné čo budete musieť pri umývaní urobiť, že to, že navlečiete mikrovláknové utierky na kotúče prístroja, aplikujete čistiaci prostriedok v prípade potreby a napojíte robota na kábel. Zapnete vypínač, robot sa „pricucne“ a pracuje kým vy budete oddychovať.

Robotický čistič grilu

Zaujalo nás, či okrem podláh a okien existuje ďalší samostatný robot na čistenie a našli sme robotický čistič grilu. Tento pomocník očividne nie je pre každú domácnosť. Predsa len, ak niekto vytiahne gril pár krát do roka, určite mu nebude údržba robiť problém.  Čistič grilu je pravdepodobne stvorený pre ľudí, ktorý počas letných, možno aj zimných mesiacov používajú gril pravidelne. Poďme sa teda pozrieť, čo tento pomocník dokáže.

Hlavnou úlohou je teda samotné čistenie grilu, zatiaľ čo vy nemusíte pohnúť pri jeho upratovaní  ani prstom. Niektoré modely majú tri dĺžky automatického čistenia, na základe veľkosti vášho grilu. Čistič má nainštalované 3 výkonné mosadzné rotačné kefy, ktoré sa dajú jednoducho vymeniť alebo umyť v umývačke. Inteligentnú riadiacu jednotku, ktorá reguluje smer a rýchlosť robota, LED  display a jednoduché ovládanie jedným tlačítkom.  Čistič je vhodný pre plynové grily ale taktiež gril na drevené uhlie. Na videu môžeme vidieť reklamu, ako tento robot funguje.

Podľa návodu stačí robota po skončení grilovania umiestniť na grilovací rošt, stlačiť tlačidlo, zavrieť poklop grilu a o ostatné sa postará robot. Čistenie robota je vraj veľmi jednoduché, pretože stačí dať dole čistiace kefy a jednoducho ich vložiť do umývačky na riad.

Robotický pomocník na žehlenie

Ak ste sa už pousmiali pri robote na čistenie grilu, určite vás pobaví aj ďalší robotický pomocník, ktorý sa volá „žehliaci panák“. Tento elektrický prístroj slúži na vyžehlenie a vysušenie košieľ, blúzok, či iného oblečenia bez ohľadu na veľkosť alebo materiál. Celý proces by nemal trvať viac ako 7 minút. Veľa ľudí žehlenie priam nenávidí, takže nehovoríme, že je tento pomocník zbytočný, avšak jeho názov aj prevedenie je trošku úsmevné.

Tento panák, by mal byť tichý a dobre skladovateľný. Ako sme videli na videu, jeho obsluha by mala byť jednoduchá. Panáka jednoducho oblečieme do vyžmýkaného, vlhkého odevu a môžeme ho spustiť. Panák sa nafúkne a teplým vzduchom odev narovná, vyhladí vysuší. Existuje niekoľko modelov, ktoré sú označené ako domáce použitie, poloprofesionálne použitie a samozrejme profesionálne použitie. Domáce použitie sa odporúča na žehlenie až do 20 odevov týždenne.  Cena panáka na košele a nohavice, na domáce použite sa pohybuje okolo 500€.

Už nám chýba len niekto, kto oblečenie potriedi a zavesí do skrine.

Je celkom zaujímavé, čo dokážu ľudia vymyslieť aby si v domácnosti pomohli. Robotické vysávače momentálne považujeme za veľké plus, pretože ich využitie sa nájde dennodenne. Čistič grilu alebo žehliaci panák je skôr pre užšiu skupinu ľudí, ale prečo nie, ak má človek peniaze navyše, prečo si robotu neuľahčiť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The post Robotický pomocníci pri upratovaní appeared first on 321nabytok.sk.Zdroj: 321nabytok.sk – Robotický pomocníci pri upratovaní