Viete správne recyklovať?

Mnoho výskumov zameraných na klimatické zmeny dokazuje, že tvorba odpadu a skleníkové plyny negatívne ovplyvňujú našu planétu. Plasty a plastové odpady znečisťujú moria a oceány, ktoré sú domovom množstva živočíchov, ktoré tieto plasty konzumujú, prípadne sa do nich zamotajú, čo má katastrofálny následok. Preto je dobré, aby čo najviac domácnosti pristúpilo k recyklácií a znížila tak zaťaženie morí. Ako správne recyklovať?

Ako Slováci recyklujú?

Dobrou správou je, zvýšilo recykláciu komunálneho odpadu z 30
na 36% v roku 2018.  Tieto percentá
sa môžu zdať zanedbateľné, avšak v porovnaní s rokom 2010 kedy sa
triedilo cca 10% komunálneho odpadu je to celkom pozitívny výsledok.

Najväčší podiel zohrávali kovy, ktorých recyklácia sa
zvýšila z pôvodných 220 na 347 tisíc ton. Ak by sa do komunálneho odpadu a jeho
recyklácie nezapočítavali kovy, štatistika by hovorila o náraste recyklácií
z 21 na 25 percent.

Môžeme povedať, že celkovo bolo za rok 2018 recyklovaných 818
tisíc ton komunálneho odpadu.

Ako správne recyklovať?

Dôležité je vytvoriť si systém. Napríklad, najviac odpadu a obalov
sa sústreďuje priamo v kuchyni, preto odporúčame do kuchyne, do priestoru
smetného koša umiestniť 4 nádoby rozdelené podľa druhu odpadu. Tým pádom môžeme
odpad recyklovať priamo v kuchyni. Moderné kuchynské linky majú zabudované
priečinky na recyklovanie priamo v skrinke, čo je výhodné z hľadiska dizajnu.
Smetné koše nikomu neprekážajú a sú priamo prístupné.

Reštaurovanie

Niekedy sa môžeme dostať k nábytku, ktorý slúžil starším
generáciám, prípadne máme v domácnosti nábytok, ktorý už stratil svoju
funkciu. Existuje množstvo návodov, ako dať starému nábytku nový dizajn. Obnovený
retro nábytok môže mať skvelý prínos s hľadiska dizajnu. Ak sa vám nechce,
alebo sa vám tento nábytok nehodí, môžete ho darovať alebo zaviesť po dohode do
najbližšieho bazáru.

Úspora miesta

Prázdne obaly od PET fliaš alebo mlieka zbytočne zaberajú
miesto, keď sú nafúknuté. Aby ste zmestili do nádoby na recyklovanie čo
najviac, odporúčame ich stláčať, čím sa zmenší ich objem. Tu vzniká otázka, ako
jednotlivé odpady správne recyklovať.

Plasty

 • Aj keď sa na prvý dojem môže zdať, že daný obal
  by mal ísť do plastov, realita môže byť iná. Napríklad, obaly z čistiacich
  prostriedkov, lepidiel, farieb, rozpúšťadiel, použitý kuchynský olej zaraďujeme
  medzi nebezpečný odpad, ktorý je potrebné odviesť priamo do zberného dvora.

Papier

 • Recyklácia papiera je o niečo jednoduchšia.
  Jediné čo by sme do koša na papier nemali hádzať, sú obaly znečistené mastnotou.
  Napríklad kartóny od pizze by sme mali dávať do zmiešaného odpadu, prípadne do
  kompostu. Novinové papiere alebo letáky, zviazané špagátom môžete zaviesť
  priamo do zberného dvora, kde vám vyplatia aspoň drobnú čiastku podľa hmotnosti
  doneseného papiera.

Elektro- odpad

 • Použité elektrosúčiastky, baterky, žiarovky, a podobne
  sa často dajú odniesť do obchodu, kde sa predávajú elektrospotrebiče alebo
  celkovo elektronika. V prípade väčších spotrebičov ako sú chladničky,
  niektoré obchody ponúkajú zľavu z ceny nového produktu, v prípade, že
  starý odovzdáte.

Sklo

 • Keramika, porcelán a autosklo nepatria do nádoby
  na recykláciu skla. Taktiež ani zrkadlá, ktoré sú zmesou kovu a skla.

Zmiešané materiály

 • V prípade, že je to možné, skúsime
  materiály od seba oddeliť a samostatne ich vytriediť podľa druhu odpadu.

VEDELI STE ŽE:

 • Umývačky riadu sú k vode úsporné v prípade,
  že umývačku naplníte do plna riadom
 • Ak to nie je potrebné, snažte sa pri pečení rúru
  otvárať čo najmenej (únik tepla)
 • na indukčnú dosku alebo sporák umiestňujte
  kastról podľa odporúčanej veľkosti nakreslenej na danej doske. Ak použijeme
  väčší priemer dna hrnca, napr. o 3 cm, spotreba energie sa zvýši o 30%.
 • pri varení sa odporúča používať pokrievka, ktorá
  môže ušetriť 15-50% energie.Zdroj: 321nabytok.sk – Viete správne recyklovať?